2011 m. gruodžio mėn. renginiai


 

Gruodžio 22 d. Lietuvos geologijos tarnyba (Vilnius)
Seminaras „GEORIFAI – geogeninių Baltijos rifų kilmė, raida ir ekologinė reikšmė“.
Daugiau informacijos: Aldona Damušytė, tel. (85)233 5323

 

Gruodžio 20 d. „Crowne Plaza“ viešbutis (Vilnius)
UAB „Grota“ organizuotas seminaras „Užterštos žemės ir požeminio vandens išvalymo aktualijos“. Seminaro tikslai: supažindinti dalyvius su užterštos žemės ir požeminio vandens valymo technologijomis ir sukaupta patirtimi; aptarti užterštų teritorijų valymo reikalavimus, poreikį ir galimybes. Pranešimus skaitė Hidrogeologijos skyriaus vedėjas K. Kadūnas ir Hidrogeologijos skyriaus Taršos poveikio vertinimo poskyrio vedėja R. Radienė.
Daugiau informacijos: Kęstutis Kadūnas, tel. (85)213 6272

 

Gruodžio 15 d. (Viešbutis „Holiday Inn“) Vilnius
Nacionalinė ketvirtoji kokybės konferencija, kurią organizavo Vidaus reikalų ministerija. Dalyvavo Informacijos valdymo skyriaus Informavimo poskyrio vedėja I. Virbickienė.
Daugiau informacijos: Indrė Virbickienė, tel. (85)233 1535

 

Gruodžio 14–16 d. Berlynas (Vokietija)
Seminaras „Požeminio vandens baseinai Europoje“, skirtas požeminio vandens baseinų išskyrimo, vertinimo ir raportavimo bei harmonizuoto požeminio vandens baseinų GIS sluoksnio paruošimo problemoms aptarti. Dalyvavo Hidrogeologijos skyriaus Požeminio vandens monitoringo poskyrio vedėja J. Arustienė.
Daugiau informacijos: Jurga Arustienė, tel. (85)233 5605

 

Gruodžio 12–15 d. Barselona (Ispanija)

Tarptautinio projekto „SubCoast“ ataskaitinis darbinis seminaras ir pasitarimas. Seminaro metu pristatyti „SubCoast“ projekto rezultatai gauti 2011 metais ir aptarti tolimesni projekto darbai. LGT atstovai pristatė atliktų tyrimų rezultatus. Renginiuose dalyvavo Giluminių tyrimų skyriaus Regioninės geologijos ir tektonikos poskyrio vedėja J. Čyžienė ir Inžinerinės geologijos skyriaus Kvartero geologijos ir procesų poskyrio vyr. geologas V. Minkevičius.

Daugiau informacijos Jolanta Čyžienė, tel. (85) 233 0141

 

Gruodžio 12–15 d. Kaliningradas (E. Kanto Rusijos valstybinis universitetas)

Tarptautinė konferencija „Apgyvendintų teritorijų geologinės aplinkos monitoringo ir saugumo problemos“. Konferencijos tikslas – aptarti problemas, susijusias su seisminio pavojaus zonavimo ir geologinės aplinkos tyrimais bei jų svarba inžineriniams objektams ir pastatams. Dalyvavo Giluminių tyrimų skyriaus Regioninės geologijos ir tektonikos poskyrio vyresn. seismologė I. Janutytė.

Daugiau informacijos Ilma Janutytė, tel. (85)233 0141

 

Gruodžio 7–12 d. Potsdamas (Vokietija)

Seismologinės programinės įrangos gamintojo „Gempa“ organizuoti SeisComP3 programinės įrangos vartotojų mokymai pagal projekto „Geologinės aplinkos monitoringo pajėgumų stiprinimas“ veiklą „Seisminių stebėjimo stočių įrangos pirkimas ir įdiegimas“. Dalyvavo Giluminių tyrimų skyriaus Regioninės geologijos ir tektonikos poskyrio vyresn. seismologė I. Janutytė.

Daugiau informacijos Ilma Janutytė, tel. (85)233 0141

 

Gruodžio 5 d. Lietuvos mokslų akademija (Vilnius)

Konferencija „Požeminis radioaktyviųjų atliekų laidojimas Lietuvoje: galimybių studijos ir perspektyva“. Programoje: Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas: pasiekimai ir tendencijos; Ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų giluminio laidojimo galimybių Lietuvoje studija; Radionulkidų transmutacija ir jos taikymo perspektyva.

Daugiau informacijos Jurga Arustienė, tel. (85)233 5605

 

Gruodžio 2 d. Geologijos ir geografijos institutas (Vilnius)

XXII-asis GEOLOGŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS. Programoje: Suvažiavimo atidarymas (R. Guobytė); Permainų dešimtmetis Geologijos ir geografijos institute: 2001–2011 m. (M. Stančikaitė); Kosmoso programa ir interferometrinių tyrimų patirtis (J. Čyžienė); Naujos Baltijos jūros ir kranto zonos tyrimų galimybės (S. Gulbinskas); Uolienų mikropasaulis: tyrimų metodai ir rezultatai (G. Skridlaitė), Kvartero tyrimai: nuo ledynmečių ir tarpledynmečių iki žemdirbystės plėtros (V. Šeirienė), Geologiniai duomenys ir šaltiniai (V. Baltrūnas).

Daugiau informacijos Rimantė Guobytė, tel. (85)233 5323