Atgal

PAGALBA

INTERNETO ŽEMĖLAPIAI Lietuvos geologijos tarnybos tinklalapyje yra skirti:
1) surasti geologinius objektus ir jų bendrąją informaciją;
2) surasti Geologinės informacijos sistemoje saugomus detalius duomenis apie gręžinius ir kitus geologinius objektus;
3) nustatyti tikslias gręžinių arba kitų Žemės gelmių registro objektų koordinates.

Programos darbui reikalinga:
1) Pakankamai geras Interneto ryšys
2) Standartinė Interneto naršyklė (Internet Explorer, Netscape Navigator ar kt.)

Daugelį Interneto žemėlapių funkcijų gali naudoti visi interneto vartotojai, tačiau dalis funkcijų (pvz. gręžinių vietos nustatymas) skirtos tik Žemės gelmių registro duomenis tvarkantiems ir šiuos duomenis teikiantiems registruotiems vartotojams (žr. skyrelį "Kaip tapti registruotu vartotoju").

Pastaba: žemėlapyje pateikiamų objektų detalesnės informacijos peržiūrai, Jūsų naršyklėje, būtina išjungti iššokančių langų (pop-up windows) blokavimą.

Dėl detalesnės informacijos apie darbą su programa pasirinkite atitinkamą nuorodą:

Nuoroda Aprašymas
Bendra  informacija Interneto žemėlapių programos pagrindinių elementų išdėstymas, bendri darbo su programa principai.
Žemėlapio navigacija Žemėlapio vaizdo perslinkimas, didinimas, mažinimas, tikslaus mastelio nustatymas.
Paieškos sistema Vietovės paieška:
pagal toponimus (miestų, kaimų, ežerų, miškų ir kt. pavadinimus);
pagal geologinių objektų informaciją (numerius, pavadinimus ir kt.);
pagal įvairių koordinačių sistemų nomenklatūrinių lapų numerius;
pagal įvairiose koordinačių sistemose žinomas taško koordinates.
Žemėlapio parametrų nustatymas Žemėlapio parametrų nustatymas: žemėlapio tipo pakeitimas, žemėlapio lango dydžio ir koordinačių sistemos nustatymas.
Sluoksnių nustatymas Žemėlapio sluoksnių būsenų (matomas/nematomas, aktyvus/neaktyvus) bei kitų parametrų (automatiniai užrašai, sluoksnio rodymas nustatytame išdidinime) nustatymas.
Informacijos apie žemėlapio objektus iškvietimas Informacijos apie žemėlapyje matomus objektus iškvietimas.
Geologinių objektų duomenų iškvietimas Detalių duomenų apie geologinius objektus iškvietimas (gręžinių pjūviai, išpumpavimo duomenys ir kt.).
Geologinių objektų koordinačių nustatymas Naujai gręžiamo ar tikslinamo gręžinio ar kito geologinio objekto LKS-94 koordinačių nustatymas identifikuojant vietą žemėlapyje.
Žemėlapio spausdinimas ar išsaugojimas Žemėlapio spausdinimas ar išsaugojimas byloje.
Darbo pabaiga Darbo pabaigimas.

Kilus neaiškumams, kreiptis į Lietuvos geologijos tarnybos Informacijos valdymo skyriaus vedėją Riną Aleknienę: rina.alekniene@lgt.lt

Atgal