Kraunasi...
 
Elektroninės paslaugos
Paieška
Duomenų gavimas iš sistemų
Geologinių duomenų, tvarkomų Žemės gelmių registre, Valstybinėje geologijos ir Valstybinėje požeminio vandens informacinėse sistemose, naudojimo elektroninės paslaugos.
Duomenų teikimas į sistemas
Geologinių duomenų teikimo Žemės gelmių registrui, Valstybinei geologijos ir Valstybinei požeminio vandens informacinėms sistemoms elektroninės paslaugos.
Lietuvos geologijos tarnyba
Lietuvos geologijos tarnyba - europietiško modelio nacionalinė geologinių tyrimų tarnyba, be žemės gelmių naudojimo reguliavimo, dar tiesiogiai vykdanti valstybei reikalingus geologinius tyrimus ir valdanti geologinės informacijos sistemą. Pagrindinės LGT darbo kryptys: valstybinių geologinių tyrimų organizavimas ir vykdymas, valstybinis žemės gelmių naudojimo reguliavimas ir kontrolė, valstybinės geologinės informacijos sistemos kūrimas ir duomenų kaupimas, tarptautinio bendradarbiavimo plėtimas. Visuomenės susirūpinimas aplinkos apsaugos problemomis, darnios plėtros koncepcijos diegimas kelia naujus reikalavimus ir geologiniams tyrimams. Lietuvos geologijos tarnyba aktyviai siekia prisidėti prie darnios plėtros, atitinkamai orientuodama taikomųjų tyrimų tikslus, operatyviai teikdama visuomenei duomenis apie žemės gelmes, teigiamas ir neigiamas jų savybes, tirdama ir prognozuodama geologinius procesus.