Karstinio kraštovaizdžio stebėsena ir
gipso cheminės denudacijos tyrimai

Plačiau

Lietuvos geologijos tarnybos metinė ataskaita

Lietuvos geologijos tarnyba išleido kasmetinę ataskaitą, kurioje pateikti baigtų valstybinių geologinių tyrimų projektų – geologinio kartografavimo, giluminių tyrimų, seismologinio monitoringo, ekogeologinių tyrimų, hidrogeologinių tyrimų, požeminės hidrosferos monitoringo ir kitų geologinių tyrimų rezultatai.Lietuvos geologijos tarnyba išleido kasmetinę ataskaitą, kurioje pateikti ...

Žemės gelmių įstatymo pakeitimai

Žemės gelmių įstatymo pakeitimai

Arsenas požeminiame vandenyje:
kilmė ir žalingo poveikio prevencijos
galimybės

Nuo liepos 1 d. keičiasi vandens ir geoterminių gręžinių įrengimo tvarka​

Pagal naują Žemės gelmių įstatymo redakciją, nebelieka atskiro leidimo tyrimo rūšiai – mechaniniam gręžinių gręžimui, todėl vandens gavybos ir geoterminius gręžinius įrenginėti galės tik įmonės turinčios teisę vykdyti požeminio vandens ar geoterminės energijos paiešką ir žvalgybą. Įmonėms jokių veiksmų imtis nereikės – jokių dokumentų apie ...
PlačiauNuo liepos 1 d. keičiasi vandens ir geoterminių gręžinių įrengimo tvarka​

Pagal naują Žemės gelmių įstatymo redakciją, nebelieka atskiro leidimo tyrimo rūšiai – mechaniniam gręžinių gręžimui, todėl vandens gavybos ir geoterminius gręžinius įrenginėti galės tik įmonės turinčios teisę vykdyti požeminio vandens ar geoterminės energijos paiešką ir žvalgybą. Įmonėms jokių veiksmų imtis nereikės – jokių dokumentų apie ...