2019 metai

Lapkričio 28 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Tarpinstitucinis seminaras ir diskusija „Arsenas požeminiame vandenyje: kilmė ir žalingo poveikio prevencijos galimybės“. Dalyvavo LGT direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Lapkričio 8–17 d. Bishoftu (Etiopija)
Europos šalių geologijos mokslų asociacijos (EuroGeoSurveys) ir Afrikos geologijos tarnybų organizacijos (OAGS) projekto „Afrikos geologijos tarnybų geomokslinių žinių ir gebėjimų stiprinimas“ (PanAfGeo) Geologinių pavojų mokymo kursai WP5–4 Geopavojai. Dalyvavo LGT diektoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Lapkričio 7 d. 13.00 Lietuvos geologijos tarnyba
Susitikimas su Geologinių įmonių asociacija, kurio metu bus aptariami esamo reguliavimo iššūkiai, bendradarbiavimo ir grįžtamojo ryšio stiprinimo galimybės, sektoriaus vizija ilgalaikėje perspektyvoje. Dalyvavo LGT direktorius G. Giparas.
 
Rugsėjo 2–6 d. Lisabona (Portugalija)
43-iasis Europos geologijos tarnybų asociacijos (EuroGeoSurvys) Nacionalinių delegatų susitikimas. Dalyvavo LGT direktorė J. Čyžienė.
 
Birželio 10–11 d. PGI–NRI (Varšuva)
Europos geologijos tarnybų (EuroGeoSurveys) direktorių susitikimas ir Lenkijos geologijos instituto–Nacionalinio tyrimų instituto (PGI–NRI) 100 metų sukakties renginys. Dalyvavo LGT direktorė J. Čyžienė.

Kovo 27–29 d. Briuselis (Belgijos Karalystė)
Europos geologijos tarnybų (EuroGeoSurveys) 46-oji asamblėja ir Europos geologijos tarnybų direktorių susitikimas. Dalyvavo LGT direktorė J. Čyžienė.
 
Kovo 10–14 d. Viena (Austrijos Respublika)
Europos geologijos tarnybų (EuroGeoSurveys) Geo-Energijos ekspertų grupės susitikimas. Dalyvavo LGT direktorė J. Čyžienė.
 
Vasario 11–14 d. Briuselis (Belgijos Karalystė)
Europos geologijos tarnybų (EuroGeoSurveys) organizuojamas 42-asis Europos geologijos tarnybų nacionalinių atstovų susitikimas. Dalyvaus LGT direktorė J. Čyžienė.
 

2018 metai

Gruodžio 12–14 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Lenkijos geologijos instituto – Nacionalinio tyrimų instituto (PGI–NRI) delegacijos vizitas Lietuvos geologijos tarnyboje. Dalyvavo LGT direktorė J. Čyžienė.
 
Gruodžio 3 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Susitikimas su Akmenės rajone gyvenančiu rašytoju, miškininku, aplinkosaugininku, publicistu Vytautu Almaniu ir jo naujos knygos „Už Ribos“ pristatymas. Dalyvavo LGT direktorė J. Čyžienė.
 
Lapkričio 30 d. Verkių rūmai (Vilnius)
Lietuvos geologų sąjungos XXIX suvažiavimas „Geologija Lietuvos šimtmečio kontekste“. Dalyvavo LGT direktorė J. Čyžienė.
 
Lapkričio 2–14 d. Ndola (Zambija)
Europos šalių geologijos mokslų asociacijos (EuroGeoSurveys) ir Afrikos geologijos tarnybų organizacijos (OAGS) projekto „Afrikos geologijos tarnybų geomokslinių žinių ir gebėjimų stiprinimas“ (PanAfGeo) Geologinių pavojų mokymo kursai. Dalyvavo LGT direktorė J. Čyžienė.
 
Spalio 10 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Susitikimas su geologijos srityje dirbančiais socialiniais partneriais. Susitikimo metu aptarti teisės aktai, kontrolės funkcijos ir kiti aktualūs su geologija ir žemės gelmėmis susiję klausimai. Dalyvavo l. e. direktoriaus pareigas J. Čyžienė.
 
Rugsėjo 21–22 d. Vakarų Lietuva 
VIII-oji Geologinio paveldo diena. Renginį organizavoa Lietuvos geologijos tarnyba ir Lietuvos geologų sąjunga. Dalyvavo l. e. direktoriaus pareigas J. Čyžienė.
 
Rugsėjo 17–21 d. Lietuvos geologijos tarnyba 
Tarptautinis paleoseismologijos lauko seminaras „Soft-sediment deformation structures and palaeoseismic phenomena in the South-eastern Baltic Region (Plastiškai deformuotų nuosėdų tekstūros ir paleoseisminiai įvykiai pietryčių Baltijos regione)“. Dalyvavo l. e. direktoriaus pareigas J. Čyžienė.
 
Gegužės 31 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Lietuvos geologijos tarnybos specialistų susitikimas su geologijos srityje dirbančiais socialiniais partneriais. Susitikimo metu l. e. direktoriaus pareigas J. Čyžienė pristatė Lietuvos geologijos tarnybos veiklos rezultatus.
 
Gegužės 9 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Projekto „Du broliai“ delegacijos vizitas Lietuvos geologijos tarnyboje. Dalyvavo l. e. direktoriaus pareigas J. Čyžienė.
 
Balandžio 26 d.  „CROWNE PLAZA“ viešbutis (Vilnius)
Seminaras „Lietuvos geologija valstybės valdymo reformų sūkuriuose“, skirtas paminėti Geologų dieną. Dalyvavo l. e. direktoriaus pareigas  J. Čyžienė.
 
Kovo 10–20 d. Dar es Salamas (Tanzanija) 
Europos šalių geologijos mokslų asociacijos (EuroGeoSurveys) ir Afrikos geologijos tarnybų organizacijos (OAGS) projekto „Afrikos geologijos tarnybų geomokslinių žinių ir gebėjimų stiprinimas) (PanAfGeo) Geologinių pavojų mokymo kursai. Dalyvavo Lietuvos geologijos tarnybos l. e. direktoriaus pareigas Jolanta Čyžienė.
 
Kovo 7 d. LGT posėdžių salė
Lietuvos geologijos tarnybos Inžinerinės geologijos skyriaus Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio vyr. geologas Vytautas Minkevičius skaitė paskaitą „Lietuvos geologijos tarnybos pasiruošimas INSPIRE“. Susitikime buvo aptarti žemėlapių sudarymo reikalavimai ir jų atitikimas INSPIRE direktyvai. Dalyvavo Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja l. e. direktoriaus pareigas J. Čyžienė.
 
Vasario 26 – kovo 1 d. Briuselis (Belgija) 
Europos geologijos tarnybų (EUROGEOSURVEYS) organizuojamas 40-asis Europos geologijos tarnybų nacionalinių atstovų susitikimas. Dalyvavo direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Vasario 15 d. Aplinkos ministerija 
Lietuvos geologijos tarnybos ekspozicijos „Lietuvos mineralai, uolienos, fosilijos“, skirtos Atkurtos Lietuvos 100-mečiui, atidarymas. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.

Vasario 14 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Leidinio „Lietuvos požeminis vanduo. Hidrogeologijos atlasas“ pristatymas. Autoriai: K. Kadūnas, P. Gedžiūnas, P. Pūtys. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas, pavaduotoja, J. Čyžienė.
 
Sausio 22 d. Aplinkos ministerija
Surengtas ataskaitos „Šiaurės Lietuvos karstinio regiono ribų patikslinimas“ pristatymas, su ministerijos vadovybe diskutuota dėl patikslintų ribų tvirtinimo. Dalyvavo LGT direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Sausio 21–27 d. Dar es Salaam (Tanzanijos Jungtinė Respublika)
Europos geologijos tarnybų asociacijos (EuroGeoSurveys) projekto „Afrikos geologijos tarnybų gebėjimų stiprinimas (PanAfGeo)“ koordinatorių susitikimas. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas. 
 
Sausio 17 d. Palangos kurorto muziejus
Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Čyžienė skaitė pranešimą „Nematomi Žemės gelmių turtai”.
 

2017 metai

Gruodžio 20 d. Ilgakiemo kaimas (Pajiesio g. 1)
UAB „Margasmiltė“ anhidrito kasyklos, esančios Pagiriuose, Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, įrengimo projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu, renginys. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Gruodžio 20 d. Aplinkos ministerija
Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisijos posėdis. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Gruodžio 20 d. Užsienio reikalų ministerija
Vyriausybės komisijos Lietuvos Respublikos valstybės sienai delimituoti ir demarkuoti, išskirtinei ekonominei zonai Baltijos jūroje nustatyti ir valstybės sienos priežiūros klausimams spręsti ekspertų Bendros Lietuvos–Rusijos demarkavimo komisijos baigiamasis posėdis. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Gruodžio 7–8 d. Briuselis (Belgija)
EuroGoSurvey vykdomojo komiteto ir PanAfGeo koordinatorių pasitarimai. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Gruodžio 7 d. viešbutis „Crowne Plaza Vilnius“
Seminaras „Lietuvos užterštų teritorijų tvarkymas. Pasiekimai ir problemos“. Dalyvavo LGT direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.

Lapkričio 30 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Seminaras „Nauji sapropelio tyrimų rezultatai“. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas, direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.

Lapkričio 18–28 d. Pretorija (Pietų Afrikos Respublika)
Europos šalių geologijos mokslų asociacijos (EuroGeoSurveys) ir Afrikos geologijos tarnybų organizacijos (OAGS) projekto „Afrikos geologijos tarnybų geomokslinių žinių ir gebėjimų stiprinimas) (PanAfGeo) Geologinių pavojų mokymo kursai. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.

Lapkričio 17 d. Mosėdis (Skuodo r.)
Konferencija „Prakalbinti akmenį“ ir Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus įkūrėjo Vaclovo Into 10-ųjų mirties metinių minėjimo renginiai. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Lapkričio 10 d. Lietuvos geologijos tarnyba 
Ataskaitos „ Erdvinis geologinis kartografavimas M 1:50 000 Jiezno plote“ pristatymas. Autorė D. Karmazienė. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas, direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Spalio 27 d. Verkių rūmų Baltoji salė 
Konferencija „Kvartero nuogulų pažinimas: keliai ir klystkeliai“ skirta kvartero nuogulų tyrimams. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
Spalio 27 d. Lietuvos geologijos tarnybos mažojoje salėje  
Žemės gelmių geoterminės energijos išteklių skaičiavimo metodikos pristatymas. Autorius – Giluminių tyrimų skyriaus Regioninės geologijos ir tektonikos poskyrio vyr. seismologas dr. L. Balakauskas. Dalyvavo GT direktorius J. Satkūnas.
 
Spalio 23–24 d. Varšuva (Lenkija)
Lenkijos ir Šveicarijos geologijos tarnybų geotermijos seminaras „Geoterminė energija ir Lenkijos pilotiniai projektai“. Dalyvavo LGT direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Spalio 20 d. Graužės k. (Molėtų r.)
Lietuvos karjerų asociacijos visuotinis narių susirinkimas. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Spalio 9–15 Belgradas (Serbijos Respublika)
Europos geologijos tarnybų asociacijos vykdomojo komiteto posėdis ir metinis geologijos tarnybų direktorių generalinis pasitarimas. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Rugsėjo 25–29 d. Roma (Italija)
Tarptautinio projekto EMODNET 3-Geology 2-jame darbinis susitikimas. Dalyvavo LGT direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Rugsėjo 20–21 d. Trondheimas (Norvegija)
Šiaurės ir Baltijos šalių geologijos tarnybų direktorių susitikimas. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Rugsėjo 4–8 d. Viena (Austrija)
39-asis Europos geologijos tarnybų nacionalinių atstovų susitikimas aptarti Europos Komisijos remiamo tarptautinio projekto GeoERA paraiškų įgyvendinimo strategijos ir bendradarbiavimo tarp dalyvaujančių šiame projekte Europos Geologijos tarnybų stiprinimo klausimus. Dalyvavo LGT direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Rugpjūčio 20–26 d. Pretorija (Pietų Afrikos Respublika)
Europos geologijos tarnybų asociacijos (EuroGeoSurveys) projekto „Afrikos geologijos tarnybų gebėjimų stiprinimas (PanAfGeo)“ susitikimas. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Liepos 31 d. Ignalinos atominė elektrinė (Visaginas)
Susitikimas su Ignalinos atominės elektrinės specialistais dėl seisminių stočių perėmimo. Dalyvavo LGT direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Liepos 12–14 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Lenkijos geologijos instituto–Nacionalinio tyrimų instituto (PGI–NRI) delegacijos vizitas. Gedimino kalno kompleksinių (geofizinių ir seismologinių) tyrimų preliminarių rezultatų pristatymas. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Birželio 28 d. – liepos 8 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Gedimino kalno kompleksiniai (geofiziniai ir seismologiniai) tyrimai, kuriuos atlieka Lenkijos geologijos instituto geologai ir geofizikai. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas, direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė ir kt.
 
Birželio 19–21 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Lenkijos inžinierių-geologų ekspertų vizitas Lietuvos geologijos tarnyboje dėl Gedimino kalno nuošliaužų. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas. 
 
Birželio 11–13 d. Porto (Portugalija)
Europos geologijos tarnybų asociacijos (EuroGeoSurveys) vykdomojo komiteto 93-asis posėdis. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Birželio 6 d. Lietuvos geologijos tarnyba
LOTOS Geonafta atstovo vizitas Lietuvos geologijos tarnyboje. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Birželio 6 d. 10 val. „Crowne Plaza Vilnius“ 
Konferencija „Lietuvos radiacinės saugos infrastruktūros 20-ies metų pasiekimai ir iššukiai“, skirta Radiacijos saugos centro 20 metų veiklos sukakčiai paminėti.
Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Gegužės 30 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Aplinkos ministro vizitas Lietuvos geologijos tarnyboje. Dalyvavo Lietuvos geologijos tarnybos direktorius J. Satkūnas.
 
Gegužės 26 d. Buivydžiai (Vilniaus raj.)
Aplinkos ministro ir Seimo pirmininko organizuojamas išvažiuojamasis posėdis, skirtas Lietuvoje reziduojantiems užsienio ambasadoriams ir jų patarėjams Astravo AE problematikai pristatyti ir aptarti. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Gegužės 25 d. Sirvetos regioninio parko gamtos mokykla
Renginys „Sirvetos regioninio parko geologinis pamatas“. Lietuvos geologijos tarnybos direktorius J. Satkūnas skaitė pranešimą „Geologinis paveldas – gamtos ir žmonių turtas“.
 
Gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Posėdis Vyriausybės komisijos Lietuvos Respublikos valstybės sienai delimituoti ir demarkuoti. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Gegužės 9–15 d. Vindhukas (Namibijos Respublika)
Europos geologijos tarnybų asociacijos (EuroGeoSurveys) projekto „Afrikos geologijos tarnybų gebėjimų stiprinimas (PanAfGeo)“ susitikimas Namibijos geologijos tarnyboje. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.

Gegužės 5 d. Klaipėdos universitetas, Didžioji Aula
Nacionalinė Lietuvos jūrinės bendruomenės mokslinė-praktinė konferencija Jūrinė savivalda – „Mėlynojo augimo“ strategijos svertas. Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė skaitė pranešimą „Baltijos jūrų išteklių moksliniai tyrimai“.
 
Gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos Seimas
Posėdis dėl UAB „Geotema“ privatizavimo. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Gegužės 3 d. VU Gamtos fakultetas 
LGT direktoriaus J. Satkūno paskaita (ir diskusija) Gamtos fakulteto bendruomenei apie dabartines Gedimino kalno aktualijas „Vilniaus pilių kalvyno praeitis, dabartis bei ateitis“. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos Seimas
Anhidrito projekto pristatymas. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas ir direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Balandžio 28 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Geologų dienos minėjimas.
 
Balandžio 26 d. Vilnius „Crowne Plaza“ viešbutis
Seminaras profesinės Geologų dienos proga „LIETUVOS GEOLOGIJA RYTOJ. Kur link eisime ir ką darysime, kad būtume reikalingi visuomenei“, geologinei bendruomenei rūpimų klausimų aptarimas. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas, direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė ir kt.
 
Balandžio 14 d.  Molėtų krašto muziejus
Molėtų krašto fotomenininko Jono Danausko darbų paroda „Akmenės geoparko kontūrai“. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Balandžio 12 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Mokslinės Lietuvos visuomenės pasitarimas „Dėl Klaipėdos geoterminės jėgainės veiklos perpektyvų“. Dalyvavo LGT direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Balandžio 3 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Manitobos universiteto (Kanada) profesoriaus dr. Antono Šachmuradiano paskaita „Retųjų žemių elementai ir kiti kritiniai metalai: ekonominė geologija ir globalios perspektyvos“. Dalyvavo LGT direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Balandžio 2–6 d. Kijevas (Ukraina)
Tarptautinio projekto „Ukrainos nacionalinio geomokslų centro gebėjimų stiprinimas“ seminaras. LGT direktorius J. Satkūnas pristatė Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos patirtį.
 
Kovo 26–30 d. Briuselis (Belgijos Karalystė)
Europos geologijos tarnybų asociacijos (EuroGeoSurveys) Vykdomojo komiteto 92-asis posėdis, Europos geologijos tarnybų asociacijos 42-asis Generalinis susitikimas ir geologijos tarnybų direktorių seminaras. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Vasario 22 d. VU Geologijos ir mineralogijos katedra
Prof. Maksim Bahdasarau paskaita „Gintaras ir kitos fosilinės dervos Šiaurės Eurazijoje“. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Vasario 9 d. Viešbutis „Artis“ (Vilnius)
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) organizuojama tarptautinė konferencija „Branduolinės energetikos saugos reguliavimo iššūkiai“. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Vasario 4–11 d. į Keiptaunas (Pietų Afrikos Respublika)
Europos geologijos tarnybų asociacijos (EuroGeoSurveys) projekto „Afrikos geologijos tarnybų gebėjimų stiprinimas (PanAfGeo)“ 1-asis darbinis susitikimas. Dalyvavo LGT direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Vasario 2 d. VGTU, Saulėtekio al. 11 (SRC 317)
Konferencija „Betonas ir gelžbetonis. Dabartis ir ateities perspektyvos“. Lietuvos geologijos tarnybos direktorius J. Satkūnas skaitė pranešimą „Lietuvos smėlio ir žvyro gavyba bei ištekliai“. 
 
Sausio 16–19 d.  Utrechtas (Nyderlandai)
Europos geologijos tarnybų pan-europinės tyrimų platformos GeoERA 1-asis susitikimas ir platformos valdymo, procedūrų ir įgyvendinimui būtinų reikalavimų aptarimas. Dalyvavo LGT direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
 
2016 metai
 
Gruodžio 29 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Informacinis renginys Lietuvos geologijos tarnybos darbuotojams „Lietuvos geologijos tarnybos 2016–2017 m. veikla“. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas, pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Gruodžio 21–22 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Lenkijos geologijos instituto – Nacionalinis tyrimų instituto ir Latvijos universiteto atstovų vizitas Lietuvos geologijos tarnyboje. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas, direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Gruodžio 15 d. Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Senato posėdžių salė)
Vaido Martinkaus daktaro disertacijos „Spraustinių polių smėlinio pagrindo įtempių-deformacijų būvio eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai“ gynimas. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Gruodžio 11–13 d. Briuselis (Belgijos Karalystė)
Europos šalių geologijos tarnybų asociacijos (EuroGeoSurveys) Vykdomojo komiteto 91-as pasitarimas. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.

Gruodžio 7–8 d. Vilniaus universitetas (Chemijos ir geomokslų fakultetas)
CGS Baltijos šalių susitikimas požeminių dujų talpyklų klausimais. Dalyvavo LGT direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė
 
Gruodžio 2 d. Bistrampolio dvaras (Panevėžio r.)
Kalnakasių profesinė šventė – Šv. Barbora. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Lapkričio 25 d. Vilnius (Juozapavičiaus g. 9)
Lietuvos geologų sąjungos XXVII suvažiavimas. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas, pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Lapkričio 23 d. Lietuvos mokslų akademija (Vilnius)
Seminaras „Geoenergetika ir saugi aplinka“. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas, direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Lapkričio 17 d. Molėtų raj.
Lietuvos geologinių įmonių seminaras „Molėtai 2016“. Dalyvavo LGT direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Lapkričio 16–17 d. Briuselis (Belgijos Karalystė)
Europos skaldos asociacijos (UEPG) Darnaus vystymosi apdovanojimų renginys. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Lapkričio 6–12 d. Pavia (Italijos Respublika)
TATENA mokymai RER/9/133 „Branduolinių objektų seisminio saugumo užtikrinimas: pavojų vertinimas ir struktūrinė analizė „HASANI“. Dalyvavo LGT direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Spalio 24–26 d. Vilniaus universitetas (Vilnius)
Amerikos naftos geologų asociacijos (AAPG) Europoje konferencija „Hydrocarbon Exploration in Lithuania and the Baltic Region“ ir LGT Žemės gelmių informacijos centro kerno saugyklos lankymas. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas. 
 
Spalio 11–14 d. Liublijana (Slovėnija)
41 Europos geologų asociacijos susitikimas (EuroGeoSurvey) ir Europos geologijos tarnybų (EGS) direktorių seminaras „Karst Groundwater – Management Policy and the Science Behind“. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Spalio 3–7 d. Lietuvos geologijos tarnyba (Vilnius)
Ukrainos įmonės „Geoinform of Ukraine“ delegacijos vizitas. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas ir direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Rugsėjo 26–30 d. Edinburgas (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystė)
Tarptautinio projekto EMODNet-Geology baigiamasis susitikimas. Dalyvavo LGT direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Rugsėjo 26–28 d. Stokholmas (Švedijos Karalystė)
Šiaurės ir Baltijos šalių geologijos tarnybų direktorių metinis susitikimas. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Rugsėjo 23–24 d. Anykščių regioninis parkas
VI-oji Geopaveldo diena, skirta geologinių objektų lankymui, pažinimui ir tvarkymui. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas ir direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Rugsėjo 13–15 d. Briuselis (Belgija)
Europos skaldos gamintojų asociacijos apdovanojimų komiteto posėdis ir atstovavimas Europos šalių geologijos tarnybų asociacijai. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Rugsėjo 11–15 d. Notingemas (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystė)
Europos geologijos tarnybų asociacijos (EUROGEOSURVEYS) organizuojamas 37-tas Europos Geologijos tarnybų nacionalinių atstovų susitikimas. Dalyvavo LGT direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Rugpjūčio 27 – rugsėjo 4 d. Keiptaunas (Pietų Afrikos Respublika)
Tarptautinis geologų kongresas IGC-35. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Birželio 26 – liepos 1 d. Morgantaunas (JAV)
Netradicinių dujų tvarumo ir aplinkos apsaugos tarptautinio forumo organizuojamas kvalifikacijos kėlimo seminaras. Dalyvavo LGT direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Birželio 14–17 d. Belgija (Briuselis)
Europos geologijos duomenų infrastruktūros (EGDI) pristatymas. EGDI suteikė prieigą prie Europos geologijos organizacijų visų Europos ir nacionalinių geologinių duomenų rinkinių ir paslaugų. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.

Birželio 10–13 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Lietuvos ir Lenkijos III–VI kl. moksleivių dailės darbų konkurso „Mūsų Žemė – praeityje, šiandien ir ateityje“ finalas. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.

Gegužės 27 d. Gamtos tyrimų centras (Vilnius)
Doktorantės Gintarės Slavinskienės mokslo daktaro disertacijos „Požeminio vandens kokybės kaita Lietuvos buitinių atliekų sąvartynų teršalų filtracijos procese“ gynimas. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Gegužės 25 d. Aplinkos ministerijos salė (Juozapavičiaus g. 9)
Seminaras „Žemės gelmių monitoringo raida ir ateities perspektyvos“, skirtas Žemės gelmių monitoringo 70-mečiui. Dalyvavo LGT direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Gegužės 21 d. Paberžė (Kėdainių r.)
Paberžės festivalis-2016, skirtas Tėvo Stanislovo atminimui. J. Čyžienė skaitė pranešimą „Lietuvos seismologinis monitoringas ir Paberžės seisminių stebėjimų stotis“.
 
Gegužės 12–13 d. Ryga (Latvija)
LGT specialistų susitikimas su Latvijos Aplinkos, geologijos ir meteorologijos centro specialistais Lietuvos-Latvijos pasienio teritorijos požeminio vandens monitoringo klausimais. Dalyvavo LGT direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Gegužės 12 d. Molėtų astronomijos observatorija 
Žvaigždėtųjų naktų renginys. LGT direktoriaus J. Satkūno pranešimas apie tyrimus ieškant Lietuvoje meteoritinių kraterių.
 
Gegužės 11 d. Lietuvos mokslų akademija (Vilnius)
LMA nario, habilituoto fizinių mokslų daktaro, profesoriaus Algimanto Grigelio 85-erių metų jubiliejus. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Gegužės 5 d. Mosėdžio gimnazija (Skuodo r.)
Renginys skirtas Vaclovo Into atminimui „Akmens ir žmogaus legenda“. Dalyvavo LGT direktoriaus J. Satkūnas.
 
Gegužės 4 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Ataskaitos „Erdvinių žemės gelmių išteklių tyrimas“ pristatymas (autorius J. Bitinas). Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas, pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Balandžio 29 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Geologų dienos minėjimas. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas ir direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas
Renginys Geologų dienai paminėti. Artezinio gręžinio, išgręžto 1991 sausio mėnesį Seimo vidiniame kiemelyje, pristatymas. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas, LGT direktorius J. Satkūnas ir direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Balandžio 21 d. Viešbutis „Crowne Plaza Vilnius“ 
Geologijos įmonių asociacijos organizuojama geologų konferencija skirta Geologų dienai paminėti. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas, pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Balandžio 20–21 d. Briuselis (Belgija)
Europos geologijos tarnybų asociacijos (EuroGeoSurveys) projekto „Afrikos geologijos tarnybų gebėjimų stiprinimas (PanAfGeo)“ koordinatorių pasitarimas. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas ir direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Balandžio 15 d. Baku (Azerbaidžano Respublika)
Aplinkos ministerijos projekto „Dvyniai“ pristatymas. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Kovo 21–22 d. Splitas (Kroatija)
EMODNET tarptautinio projekto dalyvių pasitarimas. Dalyvavo LGT direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Kovo 18 d. Druskininkai
Seminaras apie Lietuvos geopaveldą. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.

Kovo 13–17 d. Briuselis (Belgija)
Europos šalių geologijos tarnybų asociacijos (EuroGeoSurveys) 40-asis generalinis pasitarimas, direktorių seminaras ir vykdomojo komiteto posėdis. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Kovo 10–11 d.  Briuselis (Belgija)
Europos geologijos tarnybų asociacijos (EuroGeoSurveys) projekto „Afrikos geologijos tarnybų gebėjimų stiprinimas (PanAfGeo)“ rengėjų pasitarimas. Dalyvavo direktoriaus LGT direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Kovo 9 d. Druskininkai
Hidrogeologų seminaras „Druskininkai – 2016“. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Kovo 3 d. Gamtos tyrimų centras (Vilnius)
2015 m. akademiko Juozo Dalinkevičiaus premijos laureato Valentino Baltrūno paskaita „Gamta kaip kultūros šaltinis“. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Vasario 26 d. Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas
Andriaus Pačėsos daktaro disertacinio darbo „Platforminių mažo seisminio aktyvumo sričių seisminio pavojaus vertinimas Baltijos regiono pavyzdžiu“ gynimas. Dalyvaus LGT direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.

Vasario 23 d. Lietuvos mokslų akademija (Vilnius)
Iškilmingas Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas, skirtas Lietuvos mokslų akademijos 75-mečiui.  Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Vasario 14–18 d. Briuselis (Belgija)
Europos geologijos tarnybų (EUROGEOSURVEYS) 36-asis nacionalinių geologijos tarnybų atstovų susitikimas. Dalyvavo direktoriaus LGT pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Vasario 11 d. Aplinkos ministerija (Vilnius)
Pristatyta Lietuvos geologijos tarnybos darbuotojų nuotraukų paroda „Kai profesija įkvepia gamta“. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Vasario 3 d. Vilniaus universitetas
Prisiminimų popietė „Pirmajam Vilniaus universiteto absolventui geologui – Stasiui Žeibai – 100 metų“. Dalyvaus LGT direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Vasario 3 d. Ūkio ministerija
Susitikimas ir LGT direktoriaus J. Satkūno paskaita „Žemės gelmės“.
 
Sausio 28 d. Lietuvos geologijos tarnyba
UAB „Geoterma“ direktorius pristatys radialinio gręžimo rezultatus. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas, pavaduotoja J. Čyžienė.
 
Sausio 27 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Tarpinstitucinis pasitarimas „Geomokslinių siekimų ir gebėjimų žemėlapis“ dėl bendadarbiavimo geologijos mokslo ir praktikos srityje. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
 
Sausio 13 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Baigto projekto „Traserių metodų taikymo karsto procesų tyrimams galimybių įvertinimas“ ataskaitos pristatymas. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas.
Mes naudojame slapukus
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.