Ūkio subjektų veiklos patikrinimų planai

Leidimų tirti žemės gelmes turėtojų specialistų duomenų (stažo, kvalifikacijos) patikrinimo planai


Įmonių turinčių leidimus atlikti inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą patikrinimo planai

 

Ūkio subjektų veiklos, susijusios su angliavandenilių išteklių naudojimu patikrinimo planai


Įmonių turinčių leidimus naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes patikrinimo planai