Dažnai užduodami klausimai

Dažnai užduodami klausimai

Lietuvos geologijos tarnyba gręžinio pasą išduoda nemokamai. 

Lietuvos geologijos tarnyba gręžinio pasą registruoja nemokamai. 

Informaciją Lietuvos geologijos tarnyba teikia nemokamai, imamas mokestis už paslaugas: duomenų surinkimą, įrašymą į laikmenas, kopijavimo / skenavimo paslaugas ir pan. Paslaugų įkainiai: Geologinių duomenų teikimo paslaugų įkainiai, Žemės gelmių registro duomenų teikimas

Aplinkinių gręžinių gylius galima sužinoti naudojantis gręžinių žemėlapiu per elektonines paslaugas Gręžinių žemėlapis

Vadovaujantis Tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 patvirtintų Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių 40 punkto nuostata „pasikeitus savininkui, naujasis gręžinio savininkas turi Lietuvos geologijos tarnybai raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikti prašymą dėl gręžinio savininko pakeitimo ir dokumentus, įrodančius nuosavybės teisę į gręžinį“.
Atkreipiame dėmesį, kad nekilnojamo turto registro išrašas nėra nuosavybės įgijimo dokumentas.

Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos pateikiamas pasirašytas prašymas nurodant savo asmens duomenis ir prašomo gręžinio identifikavimo numerį. Nepasirašyti prašymai nenagrinėjami. Gręžinio paso kopija išduodama nemokamai. Vieną kartą per metus gręžinio savininkas paso kopiją gali gauti nemokai, prisiregistravęs per el. paslaugas.

Taip.