Geologinės aplinkos monitoringo plėtra – platesnis rezultatų panaudojimas: projekto „Geologinės aplinkos monitoringo pajėgumų stiprinimas“ Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-009 veiklų viešinimo renginys, 2011 m. birželio 21–22 d., Plateliai, Žemaitijos nacionalinis

Geologinės aplinkos monitoringo plėtra – platesnis rezultatų panaudojimas: projekto „Geologinės aplinkos monitoringo pajėgumų stiprinimas“ Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-009 veiklų viešinimo renginys, 2011 m. birželio 21–22 d., Plateliai, Žemaitijos nacionalinis parkas / Sudarytojai: Arustienė J., Giedraitienė J., Lazauskienė J., Pačėsa A., Janutytė I., Gregorauskienė V., Ražinskas V.; Red. Satkūnas J. – Vilnius: Lietuvos geologijos tarnyba, 2011. – 20 p.: iliustr.