Biodiversity and geodiversity, landscapes, nature resources and present-day management in Lithuania: Excursion / meeting – for the Environmental Dept / County Governor in Oslo and Akershus, June 2–6, 2009, Western Lithuania: Excursion Guide

Biodiversity and geodiversity, landscapes, nature resources and present-day management in Lithuania: Excursion / meeting – for the Environmental Dept / County Governor in Oslo and Akershus, June 2–6, 2009, Western Lithuania: Excursion Guide / Compiled by: A. Damušytė, J. Satkūnas, I. Virbickienė; Editor: J. Satkūnas; Lithuanian Geological Survey. – Vilnius: LGT, 2009. – 24 p.: iliustr. – Bibliogr. str. gale

Adobe Acrobat dokumentas Ekskursijos gidas

 

 

 

Geological basin models for groundwater research: Latvian–Lithuanian methodological exchange: International Workshop, March 30–31, 2010, Lithuania: Field Trip Guide: Hydrogeology of Vilnius and Surroundings, Lithuania

Geological basin models for groundwater research: Latvian–Lithuanian methodological exchange: International Workshop, March 30–31, 2010, Lithuania: Field Trip Guide: Hydrogeology of Vilnius and Surroundings, Lithuania / Compiled by: Juodkazis V., Satkūnas J.; Lithuanian Geological Survey. – Vilnius:Lietuvos geologijos tarnyba, 2010. – 14 p.: iliustr. – Bibliogr. str. gale

 

Adobe Acrobat dokumentas Ekskursijos gidas

 

 

Geologinės aplinkos kitimo indikatoriai

Geologinės aplinkos kitimo indikatoriai: / [paskaitų medžiaga] sudarė: Satkūnas J., Lietuvos geologijos tarnyba, Vilniaus universitetas, Tarptautinės geologijos mokslų sąjungos (IUGS) Geoindikatorių darbo grupė (GEOIN). - Vilnius : Lietuvos geologijos tarnyba, 2008. - 188 p. : iliustr. + CD-ROM. - Bibliogr. str. gale. - 504

 

Šis paskaitų kursas skirtas apžvelgti geologinės aplinkos kitimo stebėjimo ir vertinimo metodinius pagrindus, susiejant geoindikatorius į integruotą aplinkos stebėsenos ir aplinkos būklės vertinimo sistemą. Nors šame leidinyje daugiausia dėmesio skiriama Lietuvoje būdingų geologinių procesų indikatoriams, tačiau pateikiamas ir platus standartizuotas geoindikatorių sąrašas, iliustruojamas aplinkos kitimo pavyzdžiais iš kitų kraštų. Kurso medžiaga parengta remiantis IUGS Geoindikatorių darbo grupės veiklos ir Lietuvos valstybinių geologinių tyrimų programų rezultatais. Paskaitų kursas skiriamas gamtos mokslų, aplinkos tyrimo ir tvarkymo specialybių aukštųjų mokyklų studentams, aplinkos tyrimų specialistams, ekologams.

Adobe Acrobat dokumentas Leidinio turinys

ico3 Geologinės aplinkos kitimo indikatoriai

Geological Heritage – Bridge joining countries = Geologinis paveldas – tiltas jungiantis šalis: International Conference ProGEO WG Northern Europe, Papilė, Venta Regional Park, September 10–12, 2008: Conference materials, Excursion Guide

Virselis 1Geological Heritage – Bridge joining countries = Geologinis paveldas – tiltas jungiantis šalis: International Conference ProGEO WG Northern Europe, Papilė, Venta Regional Park, September 10–12, 2008: Conference materials, Excursion Guide / Compiled by: J. Čyžienė, J. Satkūnas, A. Nicius, J. Bitinas; Editor: J. Satkūnas; Lithuanian Geological Survey. – Vilnius: LGT, 2008. – 46 p: iliustr. – Bibliogr. str. gale

 

Adobe Acrobat dokumentas VENTA_abstraktai-gidas

 

 

International Workshop “Seismicity and seismological observations of the Baltic Sea region and adjacent territories”, September 10–12, 2007, Vilnius, Lithuania: Volume of abstracts. Excursion Guide

International Workshop “Seismicity and seismological observations of the Baltic Sea region and adjacent territories”, September 10–12, 2007, Vilnius, Lithuania: Volume of abstracts. Excursion Guide / Compiled by. J. Lazauskienė, J. Satkūnas; International Union of Geological Sciences (IUGS), International Borders – Geoenvironmental Concerns (IBC), Lithuanian Geological Survey. – Vilnius: LGT, 2007. – 112 p.: iliustr.

 

Adobe Acrobat dokumentas Konferencijos medžiaga 

Adobe Acrobat dokumentas Gidas

  

2nd MELA Conference “Glaciotectonic structures, palaeobasins and neotectonic setting“, August 27–31, 2007, Vilnius, Lithuania: Volume of Abstracts, Excursion Guide

 2nd MELA Conference “Glaciotectonic structures, palaeobasins and neotectonic setting“, August 27–31, 2007, Vilnius, Lithuania: Volume of Abstracts, Excursion Guide / Compiled by. J. Satkūnas, J. Čyžienė, A. Bitinas; Lithuanian Geological Survey, Polish Geological Institute. – Vilnius: LGT, 2007. – 69, [1] p.: iliustr.

 

Adobe Acrobat dokumentas Konferencijos_medžiaga