Naudingųjų iškasenų gavyba 2020 metais

Naudingųjų iškasenų gavybos augimas 2020 m. tęsėsi nepaisant pandemijos suvaržymų.  Ženkliausiai išaugo dolomito ir smėlio statybai gavyba. Pažymėtina, kad dolomito ne tik gavyba padidėjo, bet ir išžvalgyta 3,3 mln. m3, t. y. gerokai daugiau nei išgauta.
Kasmet pasaulyje išgaunama apie 30 mlrd. m3 mineralinių išteklių, iš kurių apie 60 proc. sudaro žvyras ir smėlis bei smulkinant kietas uolienas pagamintas žvirgždas ir skalda. Plačiau
 
 
 

Dėl ataskaitų registravimo!

Informuojame, kad nuo 2021-03-15 pažymos apie ataskaitų įregistravimą Geologijos Fonde raštu nebus teikiamos. Pagal pateiktą prašymą apie dokumento įregistravimą bei suteiktą Fondo Nr. geologinių tyrimų vykdytojai bus informuojami el. paštu. Taip pat primename, kad visų Geologijos Fonde saugomų dokumentų aprašus galite rasti LGT el. paslaugų portale (https://www.lgt.lt/epaslaugos/), meniu punktas „Bibliofondas“.

 

Gipso denudacija ir naujos karstinės smegduobės

Per visą denudacijos matavimo, nuo 1963 metų, laikotarpį, 2017 metais nustatytas rekordinis gipso denudacijos intensyvumas – net 284 m³/km², tiek kubinių metrų tuštumų požemyje susidarė viename kvadratiniame kilometre. Plačiau

 

 
 
 
 
 
 

Naftos ištekliai ir gavyba Lietuvoje

Per 2020 m. Lietuvoje išgauta 38,11 tūkst. m3 naftos. Tai yra 21 % mažiau nei 2019 metais. Išgaunamųjų naftos išteklių likutis 2020-12-31 datai – 2 528,0 tūkst. m3.

2020-12-31 m. Lietuvoje veikė 89 eksploataciniai gręžiniai, iš jų – 36 naftos gavybos gręžiniai. Plačiau

 
 
 
 
 
 
 
 

Žemės grimzdimas – globalėjanti problema

Kaip skelbiama UNESCO 2020 m ataskaitoje, žemės paviršiaus grimzdimas tampa vis aktualesne problema daugelyje pasaulio vietų ir 2040 metais šis procesas reikšmingai paveiks 19 % visų pasaulio gyventojų gyvenimo sąlygas. Plačiau

 

 

 

 

Geologijos dėka Vilnius yra žaliausias Europos miestas

Turbūt nenustebome, kai 2021 m. sausio 4 dieną buvo paskelbta, kad Vilnius yra žaliausias Europos miestas. Bet ar pagalvojome, kas gi sukūrė šią privilegiją – ar kunikaištis Gediminas, įkūręs Vilnių ar vėlesni išmanūs miesto valdovai? Geologų atsakymas yra toks... Plačiau