Geologų diena 2021

Aplinkos ministerijos sistemoje turbūt nerastume nė vienos srities, kuriai nebūtų svarbios geologijos žinios. Geologiniai duomenys reikalingi erdviniam planavimui ir urbanistikai, saugomoms teritorijoms, biologinės įvairovės buveinių apsaugai, vandentvarkai ir kitoms sritims. Žinome, kad geologijos darbai tarnauja ne tik Aplinkos, bet ir Ekonomikos ir inovacijų, Užsienio, Žemės ūkio ministerijoms ir kitoms valstybės reikmėms. Ir ne tik valstybei ar savivaldybei, bet ir kiekvienam žmogui. Plačiau

Linkime kolegoms geologams sveikatos ir optimizmo atsakingai dirbant su žemės gelmėmis – išskirtine valstybės nuosavybe!