Baigta LGT Žemės gelmių informacijos centro rekonstrukcija

Projekto tikslas – rekonstruoti Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių informacijos centro (ŽGIC) pastatą, pertvarkyti aplinką bei įrengti naujas ekspozicijas.

Įgyvendinant tikslus pagerintos darbo ir kerno tyrimo sąlygos bei teikiamų paslaugų kokybė. Informacinės-šviečiamosios veiklos papildytos pramogomis, pritraukiant daugiau lankytojų, kuriems būtų teikiama informacija apie geologinę aplinką. Vykdomos edukacinės programos moksleiviams ir studentams. Plačiau     Filmas apie ŽGIC