2021 m. balandžio mėn. renginiai

Balandžio 26–27 d.
Pirmasis Urbanizuotų teritorijų paveldo klimato kaitos observatorijos susirinkimas (Urban Heritage Climate Observatory – UHCO) nuotoliniu būdu. Klimatas keičiasi ir tai  įtakoja kultūros paveldą visame pasaulyje. Todėl buvo įkurtas UHCO koncorciumas, prie kurio prisijungė įvairios organizacijos (didžiausios – UNESCO WHO ESA ir pan.) Per keletą metų bus sukurta platforma, kuri padės stebėti įvairius pokyčius, įtakojančius pasaulio kultūros paveldą. Šiam tikslui pasiekti bus pasinaudota jau esančiais palydovais ir sukurtomis duomenų paslaugomis (pvz. Copernicus). Dalyvavo Inžinerinės geologijos skyriaus vyr. specialistas V. Minkevičius.
Daugiau informacijos Vytautas Minkevičius, tel. (8 5) 213 9053
 
Balandžio 25 d.
Nuotolinis geologų dienos renginys „Kaip sekasi, kolega?“ Lietuvos geologų sąjunga kvietė visus paskutinį balandžio sekmadienį prisijungti trumpam, bet įkvepiančiam skambučiui... Pamatyti vieni kitų šypsenas, palinkėti sveikatos ir gerų darbų, pasveikinti jaunąją kartą ir papasakoti kaip verda geologų gyvenimai ir darbai. Programa: 9.45–10.00 Prisijungimas; 10.00–10.10 Sveikinimo žodis (LGS pirmininkė dr. Vaida Šeirienė); 10.10–10.30 Geomokslų olimpiados laimėtojų apdovanojimai; 10.30–11.00 Sveikinimai, diskusijos, linksmos istorijos iš geologinių darbų...
Daugiau informacijos Aldona Damušytė, tel. (8 5) 233 5323
 
Balandžio 21 d.
Saugomų teritorijų steigimo komisijos posėdis dėl naujų valstybės saugomų gamtos paveldo objektų steigimo. Dalyvavo Inžinerinės geologijos skyriaus vyr. specialistas V. Mikulėnas.
Daugiau informacijos Vidas Mikulėnas, tel. (8 5) 213 9053
 
Balandžio 20 d.
Europos kosmoso agentūros organizuotas „Baltijos naudotojų susitikimas" nuotoliniu būdu. Dalyvavo atstovai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Susirinkimo dalyviai trumpai pristatė savo pasiekimus, naudojant informaciją iš Europos kosmoso agentūros valdomų palydovų. Buvo aptartos Duomenų tiekimo problemos, naudotojų poreikiai ir paruoštų produktų taikymo ypatumai. Dalyvavo Inžinerinės geologijos skyriaus vyr. specialistas V. Minkevičius.
Daugiau informacijos Vytautas Minkevičius, tel. (8 5) 213 9053
 

2021 m. kovo mėn. renginiai

Kovo 10–12 d.
EmodNet projekto susitikimas nuotoliniu būdu. Dalyvavo Inžinerinės geologijos skyriaus vyr. specialistė E. Šinkūnė.
Daugiau informacijos Eglė Šinkūnė, tel. (8 5) 213 9053
 

2021 metų vasario mėn. renginiai

Vasario 3 d. Latvijos universitetas (Ryga)
Kvartero geologijos ir geomorfologijos konferencija nuotoliniu būdu. Konferenciją organizuoja Latvijos universiteto Geografijos ir Žemės mokslų fakultetas. Dalyvavo LGT vyr. patarėjas J. Satkūnas.
Daugiau informacijos Jonas Satkūnas, tel. (8 5) 213 9048
 

2021 metų sausio mėn. renginiai

Sausio 22 d. nuotoliniu būdu
Geologijos ir Hidrogeologijos ir inžinerijos geologijos studijų programų Magistrų baigiamųjų darbų gynimas: 1. Povilas Jonytis, vad. doc. dr. S. Gadeikis. Teritorijos Aukštakalnio g. 16, Utenoje inžinerinės geologinės sąlygos ir šlaito stabilumo įvertinimas; 2. Marius Užomeckas, vad. prof. dr. S. Radzevičius. Viršutinio homerio (silūras) Švento Kryžiaus kalnų (Lenkija) integruota bio ir chemostratigrafija. Dalyvavo LGT vyr. patarėjas doc. dr. J. Satkūnas (gynimo komisijos pirmininkas) ir Hidrogeologijos skyriaus vyr. specialistė dr. J. Arustienė.
Daugiau informacijos Jonas Satkūnas, tel. (8 5) 213 9048
 

2020 metų gruodžio mėn. renginiai

 
Gruodžio 18 d.
Lietuvos karjerų asociacijos 25-čio ir profesinės šventės (Šv. Barboros dienos) minėjimas (nuotoliniu būdu). Dalyvavo LGT direktorius G. Giparas. Programa
Daugiau informacijos Indrė Satkūnienė, tel (85) 2331535
 
Gruodžio 14 d.
6-oji Geologijos krypties doktorantų konferencija.
Kvietimas-programa.
 

2020 metų lapkričio mėn. renginiai

Lapkričio 27 d.
XXXI Lietuvos geologų sąjungos suvažiavimas-konferencija nuotoliniu būdu. Kvietimas-programa
Daugiau informacijos Aldona Damušytė, tel. (8 5) 233 5323
 
Lapkričio 10–16 d.
ProGEO tarybos posėdis nuotoliniu būdu. Dalyvavo LGT vyr. patarėjas J. Satkūnas.
Daugiau informacijos Jonas Satkūnas, tel. (8 5) 213 9048
 

2020 metų spalio mėn. renginiai

Spalio 1 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Naujausių Gedimino kalno geologinių tyrimų rezultatų pristatymas. Tyrimus organizavo Lietuvos Nacionalinis Muziejus. PROGRAMA.
Daugiau informacijos Indrė Satkūnienė, tel. (8 5) 233 1535