Naudingųjų iškasenų ir požeminio vandens gavyba

 

Lietuvos Respublikos naudingųjų iškasenų ir požeminio vandens gavyba 
2015–2019 metais 

Eil. Nr Naudingosios iškasenos rūšis Mato vnt. Išgautas išteklių kiekis
2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.
 1.  Anhidritas / gipsas  tūkst. m3  0 / 0  0 / 0  0 / 0  0 / 0  0 / 0
 2.  Dolomitas  tūkst. m3  1304  1344  1873  2144  2124
 3.  Klintis  tūkst. m3  751  686  704  744  781
 4.  Kreidos mergelis  tūkst. m3  0  0  0  0  0
 5.  Molis:  tūkst. m3  251  229  208 248
 241
      iš jų devono
 tūkst. m3  0 0
0
 0  1
      iš jų triaso
 tūkst. m3 201
181
177
211
 230
      iš jų kitas
 tūkst. m3  50  48  31  37  10
 6.  Opoka  tūkst. m3  0  0  0 0
 0
 7.  Sapropelis  tūkst. m3  15 20
 1  2  2
 8.  Žvyras  tūkst. m3  5885 6722
 8325 7669
 8901
9. Smėlis:  tūkst. m3 1903 2462 2856 2749  2487
     iš jo kvarcinis smėlis  tūkst. m3 39 26 34 40  37
     iš jo smėlis moliui liesinti  tūkst. m3 2 1 10 0  5
     iš jo smėlis silikatiniams dirbiniams  tūkst. m3 189 125 202 196  111
     iš jo smėlis statyboms  tūkst. m3 1757 2310 2610 2513  2334
  Iš viso: smėlis+žvyras  tūkst. m3 7788 9184 11181 10418  11388
10. Durpės:  tūkst. m3 3179,4 2353 2583 3359  3316,1
     iš jų mažaskaidės  tūkst. m3 1808,4 1312 1471    
     iš jų gydymui ir sveikatinimui  tūkst. m3 3 5 1    
11. Nafta  tūkst. m3 90,4 77,37 67,88 55,79 48,26
12. Gėlas požeminis vanduo  tūkst. m3 132 054,4 130 002,71 121 000,00 104 052,20  141 033,44
13. Mineralinis požeminis vanduo  tūkst. m3 121,7 133,83 177,00 185,094  198,287