Žemės gelmių įstatymo pakeitimai

LR Seimas 2019 m. spalio 15 d. priėmė Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2481, kuris įsigalios 2020 m. liepos 1 d.
 
Įstatymu patikslinamos institucijų, formuojančių ir įgyvendinančių žemės gelmių apsaugos ir išteklių naudojimo srities valstybės politiką, funkcijos. Įtvirtinami aiškūs leidimų tirti žemės gelmes ir leidimų naudoti žemės gelmių išteklius ir (arba) ertmes išdavimo, tikslinimo, sustabdymo ir panaikinimo pagrindai. Plačiau

 

Taršos padarinių tyrimas Alytuje

Lietuvos geologijos tarnybos Hidrogeologijos skyriaus specialistai rinko paviršinio grunto jungtinių mėginių (nuograndų) pavyzdžius. Tikslas – identifikuoti oru perneštos taršos arealus. Tyrimo vietos ir mėginių ėmimo metodikos buvo parinktos įvertinus eilę gamtinių bei socialinių faktorių. Pirmenybė teikiama pagal vėjų rožę labiausiai nukentėjusioms apgyvendintoms teritorijoms – Miklusėnų gyvenvietei bei Putinų ir Panemunės mikrorajonams. Plačiau

 
 

Arsenas požeminiame vandenyje: kilmė ir žalingo poveikio prevencijos galimybės


2019 m. lapkričio 28 d.

Lietuvos geologijos tarnyboje vyks
tarpinstitucinis seminaras ir diskusija
skirta aptarti arseno požeminiame vandenyje tyrimų rezultatus,
tolimesnes darbų kryptis, tarpinstitucinį bendradarbiavimą. 

Kviečiami tyrėjai, hidrogeologai, vandentvarkininkai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai,
visi besidomintys arseno problematika.

Seminaro programa bus paskelbta LGT tinklapyje.

IX-oji Geopaveldo diena

Rugsėjo 20 d. vyko IX-oji Geopaveldo diena: Aukštadvario apylinkių „velniškasis“ paveldas.

IX-osios Geopaveldo dienos renginio metu aplankėme Aukštadvario kraštą, kuris garsėja istoriniais paminklais, unikalia gamta, puikiais kraštovaizdžiais. Lankėme Šaltinių kalnelį, Strėvos įgriuvą, Strėvos II duobę, Nikronių akmenį, Aukštadvario šaltinį, Velnio, Gelionių, Antaveršio duobes, Gedanonių kalną. Aptarėme požeminio vandens proveržius Aukštadvaryje.

 

 

Europos judumo savaitė 2019

Geologu zygis

Šių metų Europos judumo savaitės tikslas yra atkreipti dėmesį į saugų vaikščiojimą ir važiavimą dviračiu bei naudą mūsų sveikatai ir aplinkai. Tai padeda išlaikyti sveiką širdį ir kūną. 

Šiemetinės Europos judumo savaitės šūkis – Žingsniuokime kartu! 

Tyrimai rodo, kad dviratininkai vidutiniškai gyvena dvejus metus ilgiau, o 25 minutės pėsčiomis per dieną gali prailginti Jūsų gyvenimą iki septynerių metų!

Taigi, kodėl gi nepradėjus daugiau vaikščioti ar važinėti dviračiu?

 
 

Lietuvos geologijos tarnybos 2018 metinė ataskaita


Lietuvos geologijos tarnyba išleido kasmetinę ataskaitą, kurioje pateiktibaigtų valstybinių geologinių tyrimų projektų – geologinio kartografavimo, giluminių tyrimų, seismologinio monitoringo, ekogeologinių, hidrogeologinių tyrimų, požeminės hidrosferos monitoringo ir kitų geologinių tyrimų rezultatai. Taip pat apibūdinamas žemės gelmių naudojimo valstybinis reguliavimas (leidimų tirti ir naudoti žemės gelmes išdavimas, teisės aktų rengimas), inžinerinių geologinių darbų priežiūra, monitoringo programų apskaita ir kt., pateikiamas publikacijų Lietuvos geologijos tematika sąrašas.

 ico3 Lietuvos geologijos tarnybos ataskaita

 

 

Ūkinių gyvūnų užkasimo vietų parinkimo aprašas

Stop linija

Lietuvos geologijos tarnyba yra parengusi gyvūnų užkasimo vietų parinkimo kriterijų aprašą ir pagal pateiktus prašymus teikia informaciją apie parinktų vietų preliminarias ekogeologines sąlygas, padėtį kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių ir gėlo požeminio vandens vandenviečių sanitarinės apsaugos zonų atžvilgiu.

Pilnas aprašas

ico1 Gyvūnų užkasimo vietų parinkimo kriterijai