Lietuvos geologijos tarnybos metinė ataskaita

2018-Metinės ataskaitos viršelisLietuvos geologijos tarnyba išleido kasmetinę ataskaitą, kurioje pateikti baigtų valstybinių geologinių tyrimų projektų – geologinio kartografavimo, giluminių tyrimų, seismologinio monitoringo, ekogeologinių tyrimų, hidrogeologinių tyrimų, požeminės hidrosferos monitoringo ir kitų geologinių tyrimų rezultatai. Taip pat apibūdinamas žemės gelmių naudojimo valstybinis reguliavimas (leidimų tirti ir naudoti žemės gelmes išdavimas, teisės aktų rengimas), inžinerinių geologinių darbų priežiūra, monitoringo programų apskaita ir kt., pateikiamas publikacijų Lietuvos geologijos tematika sąrašas.

ico3 Lietuvos geologijos tarnybos 2019 metų veiklos rezultatai

 

 

Nuo liepos 1 d. keičiasi vandens ir geoterminių gręžinių įrengimo tvarka

Pagal naują Žemės gelmių įstatymo redakciją, nebelieka atskiro leidimo tyrimo rūšiai – mechaniniam gręžinių gręžimui, todėl vandens gavybos ir geoterminius gręžinius įrenginėti galės tik įmonės turinčios teisę vykdyti požeminio vandens ar geoterminės energijos paiešką ir žvalgybą. Įmonėms jokių veiksmų imtis nereikės – jokių dokumentų apie dirbančius specialistus pateikinėti nereikia, LGT išduos naujus patikslintus leidimus ir juos išsiųs įmonėms el. paštu.

Tos įmonės, kurios turėjo leidimą vien tik mechaniniam gręžinių gręžimui, turės kreiptis į LGT dėl naujo leidimo požeminio vandens ar geoterminės energijos paieškai ir žvalgybai.

Detalesnė informacija: 8 615 47787

 

Naudingųjų iškasenų gavyba 2019 metais augo

Naudingųjų iškasenų gavyba 2019 metais augo

Kasmet pasaulyje išgaunama apie 30 mlrd. m3 mineralinių išteklių, iš kurių apie 60 proc. sudaro žvyras ir smėlis bei smulkinant kietas uolienas pagamintas žvirgždas ir skalda.
Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija yra pateikusi prognozę, kad globalus mineralinių išteklių gavybos pramonės augimas iki 2020 m. sieks apie 3,3 proc. iki 2050 metų – dar apie 2,4 procento.
Ši prognozė Letuvoje pasitvirtino, 2019 metais bendra naudingųjų iškasenų gavyba augo net 5,3 procento. Nežymiai mažiau, lyginat su 2018 metais, išgauta dolomito, molio, durpių.

 

Naftos gavybos patirtis Lenkijoje

Naftos gavybos patirtis Lenkijoje

2020 metų vasario 5 dieną, Varšuvoje įvyko Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus Giedriaus Giparo susitikimas su Lenkijos Respublikos Klimato ministerijos valstybės sekretoriumi, vyriausiuoju šalies geologu Piotr Dziadzio.

Susitikimo metu susitarta bendradarbiauti angliavandenilių tyrimų bei gavybos reguliavimo srityje.

Skaityti daugiau...

Gauti dirvožemio mėginių po gaisro Alytuje rezultatai

Gauti dirvožemio mėginių po gaisro Alytuje rezultataiLietuvos geologijos tarnybos Hidrogeologijos skyriaus specialistai 2019 m. spalio 30 d. surinko 15 jungtinių paviršinio grunto mėginių Pramonės g. 1, Alytaus m. įvykusio gaisro apylinkėse. Paviršinio grunto jungtinių mėginių (nuograndų) ėmimo tikslas – identifikuoti oru perneštos taršos arealus. Tyrimo vietos ir mėginių ėmimo metodikos buvo parinktos įvertinus eilę gamtinių bei socialinių faktorių. Pirmenybė buvo teikta pagal vėjų rožę labiausiai nukentėjusioms apgyvendintoms teritorijoms – Miklusėnų gyvenvietei bei Putinų ir Panemunės mikrorajonams.

Skaityti daugiau...

Žemės gelmių įstatymo pakeitimai

LR Seimas 2019 m. spalio 15 d. priėmė Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2481, kuris įsigalios 2020 m. liepos 1 d.
 
Įstatymu patikslinamos institucijų, formuojančių ir įgyvendinančių žemės gelmių apsaugos ir išteklių naudojimo srities valstybės politiką, funkcijos. Įtvirtinami aiškūs leidimų tirti žemės gelmes ir leidimų naudoti žemės gelmių išteklius ir (arba) ertmes išdavimo, tikslinimo, sustabdymo ir panaikinimo pagrindai. Plačiau