Svarbiausių mineralinių žaliavų poreikis Europos Sajungoje didėja

Metalai, mineralai ir gamtinės medžiagos yra neatsiejama mūsų kasdienio gyvenimo dalis. Žaliavos, kurių reikšmė ekonomikai yra didžiausia ir kurioms būdinga didelė tiekimo rizika, vadinamos svarbiausiosiomis žaliavomis.Jos yra itin svarbios daugelio pramonės ekosistemų veikimui ir vientisumui. Volframas priverčia telefoną vibruoti. Galis ir indis reikalingi šviestuvuose naudojamai šviesos diodų (LED) technologijai. Puslaidininkiams gaminti reikalingas silicio metalas ir pan. Plačiau

 

Baigtas juodligės židinių inventorizavimas

Lietuvoje susirgimai juodlige pradėti registruoti nuo 1912 m., o didžiausias gyvulių sergamumas buvo stebėtas 1935–1940 m. ir 1953–1957 metais. Vieta, kurioje buvo užkastas juodlige sirgęs gyvulys šiandien yra laikoma nuolatiniu užkrečiamos ligos (juodligės) židiniu (toliau – juodligės taršos židiniu), kurio apsauginėje zonoje draudžiama bet kokia ūkinė ar kitokia veikla. Plačiau

 

 

Tiriamoji kriminalinė geologija

Tiriamoji kriminalinė geologija (ang. forensic geology) – tai taikomieji geologiniai tyrimai, padedantys aptikti užkastus daiktus, kūnus, nustatyti kitas svarbias neteisėtų veikų aplinkybes, Taip pat ši tyrimų sritis nagrinėja nelegalios mineralinių išteklių gavybos atvejus.

Lietuvos geologijos tarnyba, panaudodama georadarą ir kitus geofizikinius metodus vis dažniau padeda tyrėjams ieškoti užkastų daiktų, nelegalios kanalizacijos vamzdžių ir kitų objektų. Plačiau

 

Kodėl reikia registruoti gręžinius?

Žemės gelmės – išskirtinė valstybės nuosavybė, todėl valstybei būtina turėti informaciją, kiek, kur ir kokio gylio yra įrengti gręžiniai. Gręžiniai teikia informaciją apie žemės gelmių sandarą ir savybes, požeminio vandens kiekį ir kokybę, todėl gręžinių duomenys reikšmingai papildo valstybės informacinius išteklius apie žemės gelmes.

Plačiau

 

 

Geologai pasvėrė didžiausius Lietuvos akmenis

Lietuvoje yra nemažai natūralių ir dirbtinių riedulynų. Iš Vilniaus važiuojant į Kauną, dešinėje greitkelio pusėje Vievyje yra Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių informacijos centras, kurį lengva atpažinti iš pievoje „besiganančių“ riedulių. Virš 4,20 ha plote grupėmis išdėliota daugiau kaip 550 įvairaus tūrio riedulių, suvežtų iš skirtingų Lietuvos vietovių. Akmenys sugrupuoti į 35 grupes ir išdėstyti pagal jų cheminę sudėtį ir susidarymo kilmę. Tai vieta, kurioje yra gera proga įgyti akmenų „svėrimo“ patirties. Plačiau

 

Praktinis seminaras

Šių metų rugsėjo 17 d. Lietuvos geologijos tarnyboje vyko praktinis seminaras „Georadaro ir elektrinės tomografijos taikymo patirtis ir galimybės aplinkos tvarkyboje“. Jo metu buvo pademonstruotos šių metodų galimybės nustatyti po žeme esančius daiktus, komunikacijas, taršos objektus, ertmes, geologinius ir archeologinius reiškinius ir kt.

Pranešimus skaitė ir geofizinius tyrimus praktiškai demonstravo (LGT kieme) Lietuvos geologijos tarnybos ir įmonės Geobaltic specialistai.

 

Arseno tyrimai požeminiame vandenyje

Lietuvos geologijos tarnyba 2020 m. liepos 1 d. pradėjo arseno kilmės požeminiame vandenyje nustatymo projektą, finansuojama Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšomis. Arseno kilmės nustatymui Raseinių rajone išgręžti du gręžiniai – Šienlaukyje 165,6 m gylio ir Ražaitėliuose – 126.2 m gylio. Pakeltas pilnas gręžinių kernas ir iš jo paimti bandiniai laboratoriniams tyrimams, o gręžskylėse atlikti geofiziniai tyrimai – diagrafija.