Dėl lankytojų aptarnavimo!

Lietuvos geologijos tarnyba karantino metu iki birželio 16 d. lankytojų neaptarnauja, darbuotojai dirba nuotoliniu būdu. Prašome visus būtinus dokumentus teikti elektroniniu paštu, LGT darbuotojams prašome skambinti į mobilius telefonus. Laboratorija užsakymus priima tik suderinus iš anksto. Geologijos fondas lankytojų neaptarnauja, dokumentai teikiami el. paštu. Gręžinių kernas Žemės gelmių inf. centre priimamas suderinus iš anksto.
Dėkojame už supratimą.