2021 m. balandžio mėn. renginiai

Balandžio 26–27 d.
Pirmasis Urbanizuotų teritorijų paveldo klimato kaitos observatorijos susirinkimas (Urban Heritage Climate Observatory – UHCO) nuotoliniu būdu. Klimatas keičiasi ir tai  įtakoja kultūros paveldą visame pasaulyje. Todėl buvo įkurtas UHCO koncorciumas, prie kurio prisijungė įvairios organizacijos (didžiausios – UNESCO WHO ESA ir pan.) Per keletą metų bus sukurta platforma, kuri padės stebėti įvairius pokyčius, įtakojančius pasaulio kultūros paveldą. Šiam tikslui pasiekti bus pasinaudota jau esančiais palydovais ir sukurtomis duomenų paslaugomis (pvz. Copernicus). Dalyvavo Inžinerinės geologijos skyriaus vyr. specialistas V. Minkevičius.
Daugiau informacijos Vytautas Minkevičius, tel. (8 5) 213 9053
 
Balandžio 25 d.
Nuotolinis geologų dienos renginys „Kaip sekasi, kolega?“ Lietuvos geologų sąjunga kvietė visus paskutinį balandžio sekmadienį prisijungti trumpam, bet įkvepiančiam skambučiui... Pamatyti vieni kitų šypsenas, palinkėti sveikatos ir gerų darbų, pasveikinti jaunąją kartą ir papasakoti kaip verda geologų gyvenimai ir darbai. Programa: 9.45–10.00 Prisijungimas; 10.00–10.10 Sveikinimo žodis (LGS pirmininkė dr. Vaida Šeirienė); 10.10–10.30 Geomokslų olimpiados laimėtojų apdovanojimai; 10.30–11.00 Sveikinimai, diskusijos, linksmos istorijos iš geologinių darbų...
Daugiau informacijos Aldona Damušytė, tel. (8 5) 233 5323
 
Balandžio 21 d.
Saugomų teritorijų steigimo komisijos posėdis dėl naujų valstybės saugomų gamtos paveldo objektų steigimo. Dalyvavo Inžinerinės geologijos skyriaus vyr. specialistas V. Mikulėnas.
Daugiau informacijos Vidas Mikulėnas, tel. (8 5) 213 9053
 
Balandžio 20 d.
Europos kosmoso agentūros organizuotas „Baltijos naudotojų susitikimas" nuotoliniu būdu. Dalyvavo atstovai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Susirinkimo dalyviai trumpai pristatė savo pasiekimus, naudojant informaciją iš Europos kosmoso agentūros valdomų palydovų. Buvo aptartos Duomenų tiekimo problemos, naudotojų poreikiai ir paruoštų produktų taikymo ypatumai. Dalyvavo Inžinerinės geologijos skyriaus vyr. specialistas V. Minkevičius.
Daugiau informacijos Vytautas Minkevičius, tel. (8 5) 213 9053