2020 metų gegužės mėn. renginiai

Gegužės mėn. 22 d. (perkelta iš kovo 20 d.) Vilniaus universiteto Geomokslų institutas (M. K. Čiurlionio 21, Vilnius)
Konferencija „Klimato kaita Lietuvoje: globalūs ir nacionaliniai iššūkiai, stebėsena ir politikos gairės“. Organizavo Vilniaus universiteto Geomokslų institutas. Konferencija skirta paminėti 250 metų meteorologinių matavimų Lietuvoje sukaktį, pasidalinti patirtimi vykdant klimato kaitos stebėseną, sprendžiant aktualias nūdienos problemas susijusias su klimato kaitos keliamomis grėsmėmis Lietuvos gamtai, ūkiui ir žmonių gerovei, aptarti klimato kaitos politikos uždavinių įgyvendinimą.
Nuotoliniu būdu dalyvavo Inžinerinės geologijos skyriaus vyr. specialistas J. Satkūnas, vyr. specialistas V. Mikulėnas, vyr. geologas V. Minkevičius, Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registro skyriaus vyr. specialistas S. Danielius.
Daugiau informacijos Indrė Satkūnienė, tel. (8 5) 233 1535
 

2020 kovo mėn. renginiai

Kovo 19 d. Liublijana (Slovėnija)
GeoEra programos tarptaunio projekto HIKE darbinis susirinkimas nuotoliniu būdu. Dalyvavo Hidrogeologijos skyriaus vyr. specialistė J. Arustienė, vyr. specialistas P. Pūtys.
Daugiau informacijos Jurga Arustienė, tel. (8 5) 233 5605
 
Kovo mėn. 5 d. Dzūkijos nacionalinio parko Marcinkonių lankytojų centras
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio minėjimui hidrogeologų renginys „DRUSKININKAI / MARCINKONYS – 2020“.
Daugiau informacijos Indrė Satkūnienė, tel. (8 5) 233 1535
 
 

2020 vasario mėn. renginiai

Vasario 28 d. Gamtos tyrimų centras (Akademijos g. 2, Vilnius)
Lauros Gedminienės daktaro disertacijos „Gamtinių ir antropogeninių veiksnių įtaka vėlyvojo ledynmečio ir holoceno (a)biotinės aplinkos raidai paskutinio Skandinavijos ledyno pietrytiniame pakraštyje (Gamtos mokslai, geologija N 005) Gynimo tarybos posėdis. Dalyvavo Inžinerinės geologijos skyriaus vyr. specialistas J. Satkūnas.
Daugiau informacijos Jonas Satkūnas, tel. (8 5) 213 9048
 
Vasario 27 d. Žemės gelmių informacijos centras (Vievis)
Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų delegacijos vizitas Žemės gelmių informacijos centre. Dalyvavo ŽGIC vedėjas V. Puronas ir Inžinerinės geologijos skyriaus vyr. specialistas J. Satkūnas.
Daugiau informacijos Jonas Satkūnas, tel. (8 5) 213 9048
 
Vasario 19 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Jaunųjų geologų mokyklos žiemos sesija. Paskaitą „Kvartero geologija ir geomorfologija“ ir praktinius užsiėmimus moksleiviams vedė Inžinerinės geologijos skyriaus vyr. specialistas J. Satkūnas, vyr. geologė A. Grigienė, vyr. geologė A. Jusienė.
Daugiau informacijos Jonas Satkūnas, tel. (8 5) 213 9048
 
Vasario 11–13 d. Briuselis (Belgija)
44-iasis Europos geologijos tarnybų asociacijos (EuroGeoSurveys) Nacionalinių delegatų forumas. Dalyvavo LGT direktoriaus pavaduotoja Jolanta Čyžienė.
Daugiau informacijos Jolanta Čyžienė, tel. (8 5) 233 2482
 
Vasario 5 d. Klimato ministerija (Varšuva, Lenkijos Respublika)
Susitikimas su Lenkijos Respublikos vyriausiuoju šalies geologu P. Dziadzio. Dalyvavo LGT diektorius G. Giparas, Inžinerinės geologijos skyriaus vyr. specialistas J. Satkūnas.
Daugiau informacijos Jonas Satkūnas, tel. (8 5) 213 9048
 
 

2020 m. sausio mėn. renginiai

Sausio 15 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Inžinerinė kompanija „GeoPartneris“, pramoninės geodezijos srityje dirbanti 11 metų, pristatė LIDAR skenerio galimybes.
Daugiau informacijos Indrė Satkūnienė, tel. (8 5) 233 1535
 
Sausio 7 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Hidrogeologo Kęstučio Kadūno knygos „GYVENIMO MOZAIKA. Pensininko užrašai“ pristatymas.
Daugiau informacijos Indrė Satkūnienė, tel. (8 5) 233 1535
 
 

2019 m. gruodžio mėn. renginiai

Gruodžio 20 d. Gamtos tyrimų centras
Doktoranto Lauryno Šiliausko daktaro disertacijos „Proterozojaus magminių uolienų kompleksų Pietų Lietuvoje sąsaja su Varėnos geležies rūdos telkiniu“ gynimas (Gamtos mokslai, Geologija N-005). Dalyvavo Giluminių ir naftos geologijos skyriaus vedėja J. Lazauskienė.
Daugiau informacijos Jurga Lazauskienė, tel. (8 5) 233 3989
 
Gruodžio 19 d. Aplinkos ministerija
Aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų šventinis renginys „Protų kovos“.
Daugiau informacijos Indrė Satkūnienė, tel. (8 5) 233 1535

Gruodžio 6 d. VU Geologijos ir mineralogijos katedra
Penktoji Lietuvos Geologijos krypties doktorantų konferencija.
Pranešimus kartu su kitais autoriais skaitė Giluminių ir naftos geologijos skyriaus vedėja J. Lazauskienė ,,Aeronio laikotarpio sedimentacinės aplinkos rekonstrukcija Baltijos Baseino centrinėje dalyje“ ir Inžinerinės geologijos skyriaus vyresn. specialistė E. Šinkūnė „Fliuvioglacialinės sedimentacijos ypatybės ledyno kraštinių darinių ruože Rytų Lietuvoje“.
Daugiau informacijos Jurga Lazauskienė, tel. (8 5) 233 3989

Gruodžio 5 d. Lietuvos mokslų akademija
Seminaras-diskusija „Klimato kaita ir vandens telkiniai: iššūkiai ir galimi sprendimo būdai“. Pranešimą „Klimato kaitos poveikis požeminio vandens ištekliams“ skaitė Hidrogeologijos skyriaus vyr. specialistė J. Arustienė.
Daugiau informacijos Jurga Arustienė, tel. (8 5) 233 56 05
 
 

2019 m. lapkričio mėn. renginiai

Lapkričio 29 d. Verkių rūmai (Vilnius)
Jubiliejinis XXX LGS ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas „Lietuvos geologų sąjungai – trisdešimt“. Kvietimas
Daugiau informacijos Indrė Satkūnienė, tel. (8 5) 233 1535
 
Lapkričio 28 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Tarpinstitucinis seminaras ir diskusija „Arsenas požeminiame vandenyje: kilmė ir žalingo poveikio prevencijos galimybės“. Skirtas aptarti arseno požeminiame vandenyje tyrimų rezultatus, tolimesnes darbų kryptis, tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
Daugiau informacijos Indrė Satkūnienė, tel. (8 5) 233 1535
 
Lapkričio 25–29 d. Barselona (Ispanijos Karalystė) 
U-Geohaz (geologinių pavojų poveikio vertinimas miestų teritorijoms) projekto darbo grupės baigiamasis susitikimas ir seminaras Katalonijos kartografijos ir geologijos institute (ICGC). Dalyvavo Inžinerinės geologijos skyriaus vyr. specialistas V. Mikulėnas ir vyr. geologas V. Minkevičius.
Daugiau informacijos Vidas Mikulėnas, tel. (8 5) 213 9053
 
Lapkričio 18–22 d. Belgradas (Serbijos Respublika)
5-asis vandens ir sveikatos protokolo šalių susitikimas. Dalyvavo Hidrogeologijos skyriaus vedėja R. Radienė.
Daugiau informacijos Rasa Radienė, tel. (8 5) 213 6272
 
Lapkričio 8–17 d. Bishoftu (Etiopija)
Europos šalių geologijos mokslų asociacijos (EuroGeoSurveys) ir Afrikos geologijos tarnybų organizacijos (OAGS) projekto „Afrikos geologijos tarnybų geomokslinių žinių ir gebėjimų stiprinimas“ (PanAfGeo) Geologinių pavojų mokymo kursai WP5–4 Geopavojai. Dalyvavo projekto koordinatorius Inžinerinės geologijos skyriaus vyr. specialistas J. Satkūnas, LGT diektoriaus pavaduotoja J. Čyžienė, Hidrogeologijos skyriaus vyr. specialistė J. Arustienė ir vyr. specialistė V. Gregorauskienė.
Daugiau informacijos Jonas Satkūnas, tel. (8 5) 213 9048
 
 

2019 m. spalio mėn. renginiai

Spalio 22–27 d. Dar es Salaamas (Tanzanijos Jungtinė Respublika)
Projekto PanAfGeo koordinatorių pasitarimas. Dalyvavo Inžinerinės geologijos skyriaus vyr. specialistas J. Satkūnas.
Daugiau informacijos Jonas Satkūnas, tel.  (8 5) 213 9048
 
Spalio 21–25 d. Atėnai (Graikijos Respublika) 
EmodNet projekto susitikimas. Dalyvavo Inžinerinės geologijos skyriaus vyr. geologas V. Minkevičius ir vyr. specialistė E. Šinkūnė.
Daugiau informacijos Vytautas Minkevičius, tel. (8 5) 213 9053
 
Spalio 20–27 d. Lima (Peru Respublika)
Darbinis susitikimas–seminaras „Užterštų teritorijų valdymas Europos Sąjungoje“, bendra Tarptautinio užterštų teritorijų komiteto (ICCL) ir NICOLE (Network of Industrially Contaminated Land in Europe) konferencija. Dalyvavo Hidrogeologijos skyriaus vedėja R. Radienė.
Daugiau informacijos Rasa Radienė, tel. (8 5) 213 6272
 
Spalio 14–16 d. Helsinkis (Suomijos Respublika)
37-asis Požeminio vandens darbo grupės (CIS-Groundwater) susitikimas ir bendras seminaras „Geriamojo vandens direktyvos. Bendrosios vandens politikos direktyvos ir Požeminio vandens direktyvos sąsajos“. Dalyvavo Hidrogeologijos skyriaus vedėja R. Radienė ir vyr. specialistė J. Arustienė.
Daugiau informacijos Rasa Radienė, tel. (8 5) 213 6272
 
Spalio 13–16 d. Upsala (Švedijos Karalystė)
50-tasis Šiaurės šalių seismologijos seminaras. Dalyvvo Giluminės ir naftos geologijos skyriaus vyr. specialistė G. Andriuškevičienė.
Daugiau informacijos Gintarė Andriuškevičienė, tel. (8 5) 233 4642
 
Spalio 10 d. Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra (Stiklių g. 4, Vilnius)
Pranešimas apie parengtus „Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato – Kalnų parko dalies adresu Arsenalo g. 5, Vilniuje, teritorijos tvarkymo, statinių statybos ir remonto projektinius pasiūlymus“. Dalyvavo Inžinerinės geologijos skyriaus vyr. specialistas V. Mikulėnas.
Daugiau informacijos Vidas Mikulėnas, tel. (8 5) 213 9053
 
Spalio 9–11 d. Ryga, Venspilis ir Liepoja (Latvijos Respublika)
Tarptautinio simpoziumo Peribaltic 2020 organizavimo parengiamieji darbai – tyrimai geologiniuose objektuose. Dalyvavo Inžinerinės geologijos skyriaus vyr. specialistė A. Damušytė.
Daugiau informacijos Aldona Damušytė, tel. (8 5) 233 5323
 
Spalio 7–9 d. Briuselis (Belgijos Karalystė)
Europos Komisijos komiteto posėdis (dėl direktyvos 2006/21/EC). Dalyvavo Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registro skyriaus vyr. specialistas S. Danielius.
Daugiau informacijos Simonas Danielius, tel. (8 5) 233 5537
 
Rugsėjo 30 – spalio 2 d. Gdanskas (Lenkijos Respublika)
„Pakrančių zonų valdymo iš geologinės perspektyvos (COAST programos veikla Nr. CA15217)“ mokymai, organizuoja PGI-NRI (Gdansko padalinys). Dalyvavo Inžinerinės geologijos skyriaus vyr. specialistas V. Mikulėnas ir Giluminės ir naftos geologijos skyriaus vyr. specialistas S. Lozovskis.
Daugiau informacijos Vidas Mikulėnas, tel. (8 5) 213 9053