2018 m. lapkričio mėn. renginiai


2018 m. lapkričio mėn. renginiai

 
Lapkričio 30 d. Verkių rūmai, Žaliųjų Ežerų g. 49, Vilnius
Lietuvos geologų sąjungos XXIX suvažiavimas „Geologija Lietuvos šimtmečio kontekste“Kvietimas-programa
Daugiau informacijos A. Damušytė, tel. (8 5) 233 5323
 
Lapkričio 27 d. Pasvalio krašto muziejus
Renginys „Geologinė raida 100-mečio Lietuvoje. Lietuvos geologinis paveldas“. Pranešimus skaitė: Inžinerinės geologijos skyriaus Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio vedėjas V. Mikulėnas, vyr. specialistas J. Satkūnas, vyr. geologas V. Minkevičius.
Daugiau informacijos Indrė Satkūnienė, tel. (8 5) 233 1535
 
Lapkričio 23 d. Gamtos tyrimų centras, Vilnius
Renginys Eduardo Vodzinsko 90-ies metų sukakties minėjimui. Atidaryta paroda, skirta įvairiapusei E. Vodzinsko veiklai, o foje – ekspozicija, skirta mokslininko sukauptai pasaulio smėlio kolekcijai.
Daugiau informacijos Indrė Satkūnienė, tel. (8 5) 233 1535
 
Lapkričio 21 d. Biržų regioninio parko informacinis centras
Demonstracinio B-Solution projekto „Lietuvos geologijos tarnybos ir Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centro tarpinstitucinis bendradarbiavimas valdant tarpvalstybinius požeminio vandens baseinus“ darbinis susitikimas. Jo metu aptarti svarbių tarpvalstybinių vandeningų sluoksnių išskyrimo, aktyvaus karsto zonos kartografavimo ir tarpvalstybinio monitoringo tinklo ir programos optimizavimo klausimai. Dalyvavo Hidrogeologijos skyriaus Inžinerinės geologijos skyriaus vedėja R. Kanopienė, Požeminio vandens išteklių poskyrio vedėja J. Arustienė, Inžinerinės geologijos skyriaus Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio vedėjas V. Mikulėnas, Giluminių tyrimų skyriaus Regioninės geologijos ir tektonikos poskyrio vyr. geologas J. Bitinas ir kt.
Daugiau informacijos Jurga Arustienė, tel. (8 5) 233 5605
 
Lapkričio 7 d. Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakultetas 
Susitikimas su prof. Vytautu Juodkaziu 90-mečio proga ir naujos knygos „Požeminiai Neptūno valdų labirintai“ pristatymas.
Daugiau informacijos Indrė Satkūnienė, tel. (8 5) 233 1535

Lapkričio 2–14 d. Ndola (Zambija)
Europos šalių geologijos mokslų asociacijos (EuroGeoSurveys) ir Afrikos geologijos tarnybų organizacijos (OAGS) projekto „Afrikos geologijos tarnybų geomokslinių žinių ir gebėjimų stiprinimas“ (PanAfGeo) Geologinių pavojų mokymo kursai. Dalyvavo LGT direktorė J. Čyžienė, Inžinerinės geologijos skyriaus Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio vyr. specialistas J. Satkūnas, Hidrogeologijos skyriaus Požeminio vandens išteklių poskyrio vedėja J. Arustienė ir Taršos poveikio vertinimo poskyrio vedėja V. Gregorauskienė.
Daugiau informacijos Jonas Satkūnas, tel. (8 5) 213 9048 

2018 m. gruodžio mėn. renginiai


2018 m. gruodžio mėn. renginiai

 
Gruodžio 14 d. VU Geologijos ir mineralogijos katedra
Ketvirtoji Lietuvos Geologijos krypties doktorantų konferencija.
Daugiau informacijos Indrė Satkūnienė, tel. (8 5) 233 1535

Gruodžio 12–14 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Lenkijos geologijos instituto – Nacionalinio tyrimų instituto (PGI–NRI) delegacijos vizitas Lietuvos geologijos tarnyboje. Dalyvavo LGT direktorė J. Čyžienė.
Daugiau informacijos Indrė Satkūnienė, tel. (8 5) 233 1535

Gruodžio 3 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Susitikimas su Akmenės rajone gyvenančiu rašytoju, miškininku, aplinkosaugininku, publicistu Vytautu Almaniu ir jo naujos knygos „Už Ribos“ pristatymas.
Daugiau informacijos Indrė Satkūnienė, tel. (8 5) 233 1535

2018 m. spalio mėn. renginiai


2018 m. spalio mėn. renginiai


 
Spalio 21–23 d. Briuselis (Belgija)
Europos Komisijos dirvožemio ekspertų grupės septintasis susitikimas. Dalyvavo Hidrogeologijos skyriaus Taršos poveikio vertinimo poskyrio vedėja V. Gregorauskienė.
Daugiau informacijos Virgilija Gregorauskienė, tel (8 5) 213 9055
 
Spalio 15–21 d. Smolenas (Lenkija)
Konferencija „Tarptautinė gamtos apsaugos karstinėse vietovėse mokykla“. Lietuvos ir tarptautinę karsto tyrimų ir tvarkybos patirtį bei Biržų regioninio parko geoįvairovę pristatė Inžinerinės geologijos skyriaus Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio vyr. specialistas J. Satkūnas.
Daugiau informacijos Jonas Satkūnas, tel. (8 5) 213 9048
 
Spalio 10 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Susitikimas su geologijos srityje dirbančiais socialiniais partneriais. Susitikimo metu aptarti teisės aktai, kontrolės funkcijos ir kiti aktualūs su geologija ir žemės gelmėmis susiję klausimai.
Daugiau informacijos Jolanta Čyžienė, tel. (8 5) 233 2482
 
Spalio 7–9 d. Viena (Austrija)
35-asis Požeminio vandens darbo grupės (CIS-Groundwater) susitikimas. Dalyvavo Hidrogeologijos skyriaus Požeminio vandens išteklių poskyrio vedėja J. Arustienė.
Daugiau informacijos Jurga Arustienė, tel. (8 5) 233 5605
 
Spalio 4–5 d. ŠV Lietuva
Mokslinė konferencija-ekspedicija „Šiaurės Lietuvos žemumų dirvožemio dangos ypatumai“. Renginį organizavo Lietuvos dirvožemininkų draugija prie LMA ŽŪMMS, Aleksandro Stulginskio universitetas, Vilniaus universitetas, LAMMC Žemdirbystės institutas, LAMMC Joniškėlio bandymų stotis, Kauno kolegija. Dalyvavo Hidrogeologijos skyriaus Taršos poveikio vertinimo poskyrio vedėja V. Gregorauskienė, Inžinerinės geologijos skyriaus Kvartero geologijos poskyrio vyr. specialistė A. Damušytė.
Daugiau informacijos Aldona Damušytė, tel. (8 5) 233 5323
 
Spalio 2–5 d. Barselona (Ispanija)
Darbinis susitikimas-seminaras „Užterštų teritorijų valdymas Europos Sąjungoje“. Dalyvavo Hidrogeologijos skyriaus vedėja R. Radienė.
Daugiau informacijos Rasa Radienė, tel. (85) 213 6272

2018 m. rugsėjo mėn. renginiai


2018 m. rugsėjo mėn. renginiai


 
Rugsėjo 24–29 d. Shengjinas (Albanijos Respublika) 
Projekto Emodnet–Geology pasitarimas-seminaras. Dalyvavo Inžinerinės geologijos skyriaus Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio vyr. geologas V. Minkevičius ir Kvartero geologijos poskyrio vyr. geologė E. Šinkūnė.
Daugiau informacijos Vytautas Minkevičius, tel. (8 5) 213 9053
 
Rugsėjo 21–22 d. Žemaitija 
VIII-oji Geologinio paveldo diena 
Žemaitijoje „Žemaitėjės geoluogėni pavelda sliepėnē (Žemaitijos geologinio paveldo slėpiniai)“. Renginį organizavo Lietuvos geologijos tarnyba ir Lietuvos geologų sąjunga.
Daugiau informacijos Alma Grigienė, tel. (8 5) 213 9053

Rugsėjo 17–21 d. Lietuvos geologijos tarnyba 
Tarptautinis paleoseismologijos lauko seminaras „Soft-sediment deformation structures and palaeoseismic phenomena in the South-eastern Baltic Region (Plastiškai deformuotų nuosėdų tekstūros ir paleoseisminiai įvykiai pietryčių Baltijos regione)“. Seminarą organizavo: Lietuvos geologijos tarnyba, Lietuvos geologų sąjunga, Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas (Lenkija), Gamtos tyrimų centras. Dalyvavo Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja J. Čyžienė, Inžinerinės geologijos skyriaus Kvartero geologijos poskyrio vedėja R. Guobytė, vyr. specialistė A. Damušytė, vyr. geologė D. Karmazienė, Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio vyr. specialistas J. Satkūnas ir kt. 
Daugiau informacijos Aldona Damušytė, tel. (8 5) 233 5323
 
Rugsėjo 4–6 d. Stokholmas (Švedija) 
14-asis Baltijos jūros geologijos kolokviumas. Pranešimą apie atnaujintą geologinį kartografavimą Baltijos jūros Lietuvos teritorijoje skaitė Inžinerinės geologijos skyriaus Kvartero geologijos poskyrio vyr. specialistė A. Damušytė.
Daugiau informacijos Aldona Damušytė, tel. (8 5) 233 5323

2018 m. rugpjūčio mėn. renginiai


2018 m. rugpjūčio mėn. renginiai


 
Rugpjūčio 26–31 d. Kaliningradas (Rusijos Federacija)
Tarptautinis seminaras „Jūros pakrantės zona: tyrimai valdymas ir perspektyvos (Coastal zone of the sea:research, management and prospects)“, kurį organizavo Emanuelio Kanto Valstybinins universitetas. Dalyvavo Inžinerinės geologijos skyriaus Kvartero geologijos poskyrio vyr. specialistė A. Damušytė.
Daugiau informacijos Aldona Damušytė, tel. (8 5) 233 5323
 
Rugpjūčio 20–25 d. Lusaka (Zambijos Respublika)
Europos geologijos tarnybų asociacijos (EuroGeoSurvey) projekto „Afrikos geologijos tarnybų gebėjimų stiprinimas (PanAfGeo)“ koordinatorių susitikimas. Dalyvavo Inžinerinės geologijos skyriaus Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio vyr. specialistas J. Satkūnas.
Daugiau informacijos Jonas Satkūnas, tel. (8 5) 213 9048

Rugpjūčio 18–26 d. Petrozavodskas (Rusija)
Tarptautinė konferencija „Glaciotektonika, seisminis aktyvumas, katastrofiniai hidrografiniai ir landšafto pokyčiai pietryčių Fenoskandijoje nuo vėlyvojo ledynmečio“. Dalyvavo Inžinerinės geologijos skyriaus Kvartero geologijos poskyrio vyr. geologė D. Karmazienė ir vyr. geologė E. Šinkūnė.
Daugiau informacijos Danguolė Karmazienė, tel. (8 5) 13 9053

2018 m. birželio mėn. renginiai


2018 m. birželio mėn. renginiai


 
Birželio 28 d. Lietuvos geologijos tarnyba (Didžioji salė)
Lietuvos geologijos tarnybos specialistų susitikimas su geologijos srityje dirbančiais socialiniais partneriais. Susitikimo metu aptartas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo projektas. 
Daugiau informacijos Vytautas Antanas Januška, tel. (8 5) 213 3436
 
Birželio 21–22 d. Žagarės regioninis parkas
Edukacinė išvyka Molėtų krašto mokytojams „Žagarės krašto geologija – kultūros ir gamtos savitumo pagrindas“. Dalyvavo Inžinerinės geologijos skyriaus Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio vedėjas V. Mikulėnas ir vyr. specialistas J. Satkūnas.
Daugiau informacijos Vidas Mikulėnas, tel. (8 5) 213 9053
 
Birželio 17–30 d. Viena (Austrija)
Tarptautiniame VBBUS organizuojamas seminaras „Nacionalinio duomenų centro pajėgumų stiprinimas: IMC duomenų ir seismogramų kaupimas ir analizė bei IDC produktų analizė“. Dalyvavo Giluminių tyrimų skyriaus Regioninės geologijos ir tektonikos poskyrio vedėja G. Andriuškevičienė.
Daugiau informacijos Gintarė Andriuškevičienė, tel. (8 5) 233 4642
 
Birželio 14 d. Vilniaus universitetas
Seminaras dėl naujo standarto LST EN ISO 14688-1, 2: 2018 reikalavimų gruntų identifikavimui ir klasifikavimui. Dalyvavo Inžinerinės geologijos skyriaus vedėja R. Kanopienė, Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio vyr. specialistas S. Antušas ir Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio vyr. geologas V. Minkevičius.
Daugiau informacijos Roma Kanopienė, tel. (8 5) 233 2286
 
Birželio 11–15 d. Viena (Austrija) 
Tarptautinės atominės energijos agentūros organizuojamas tarptautinis seminaras. Dalyvavo Giluminių tyrimų skyriaus vedėja J. Lazauskienė. 
Daugiau informacijos Jurga Lazauskienė, tel. (8 5) 233 4642
 
Birželio 5 d. Aplinkos ministerija
Aplinkos apsaugos dienos minėjimas ir aplinkos ministro padėkų įteikimas. Dalyvavo Inžinerinės geologijos skyriaus vedėja R. Kanopienė, Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio vyr. specialistas S. Antušas ir Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio vyr. geologas R. Rakalovič.
Daugiau informacijos Roma Kanopienė, tel. (8 5) 233 2286
 

2018 m. gegužės mėn. renginiai


2018 m. gegužės mėn. renginiai


 
Gegužės 31 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Lietuvos geologijos tarnybos specialistų susitikimas su geologijos srityje dirbančiais socialiniais partneriais. Susitikimo metu pristatyti Lietuvos geologijos tarnybos veiklos rezultatai.
 
Gegužės 24–25 d. Palanga (viešbutis „Vanagupė“)
Tarptautinė konferencija „Baltijos šalių vandentvarka 2018“, organizavo Lietuvos vandens tiekėjų asociacija. Dr. J. Satkūnas skaitė pranešimą „Lietuvos hidrogeologijos atlasas“.
Daugiau informacijos Jonas Satkūnas, tel. (8 5) 233 2889
 
Gegužės 18–19 d. Suvalkų regionas (Lenkijos Respublika)
Pažintinio lauko seminaro organizavimas Suvalkų kraštovaizdžio ir Vygrių nacionaliniuose parkuose, pristatant Lietuvos ir Lenkijos geologijos tarnybos bendradarbiavimo rezultatus. Darbinis susitikimas su Lenkijos geologijos tarnybos atstovais. Dalyvavo Inžinerinės geologijos skyriaus Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio vyr. specialistas J. Satkūnas, Informacijos valdymo skyriaus Geologinės informacijos poskyrio vedėja I. Virbickienė.
Daugiau informacijos Jonas Satkūnas, tel. (8 5) 233 2889
 
Gegužės 14–17 d. Minskas (Baltarusija)
Projekto „Nemuno upės baseino tarptautinio valdymo plano prioritetinių komponentų sukūrimas“ baigiamasis Baltarusijos ir Lietuvos ekspertų susitikimas ir JT vystymo programos ir pasaulio aplinkos fondo finansuojamo projekto „Daugiašalio bendradarbiavimo skatinimas bendrai valdant paviršinį ir požeminį vandenį tarptautiniuose Nemuno ir Bugo upių baseinuose ir jų vandeninguose sluoksniuose“ paruošiamasis susitikimas. Dalyvavo Hidrogeologijos skyriaus Požeminio vandens išteklių poskyrio vedėja J. Arustienė ir Požeminio vandens išteklių poskyrio vyr. specialistas P. Pūtys.
Daugiau informacijos Jurga Arustienė, tel. (8 5) 233 5605
 
Gegužės 13–17 d. Kadarachas (Prancūzija)
Tarptautinės atominės energetikos agentūros organizuojamas tarptautinis seminaras „Gerosios tikimybinio branduolinių objektų seisminio pavojingumo vertinimo praktikos: iššūkiai seisminės rizikos vertinimui“. Dalyvavo Giluminių tyrimų skyriaus vedėja J. Lazauskienė. Dalyvavo Giluminių tyrimų skyriaus vedėja J. Lazauskienė.
Daugiau informacijos Jurga Lazauskienė, tel. (8 5) 233 4642
 
Gegužės 9 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Projekto „Du broliai“ Makedonijos delegacijos vizitas Lietuvos geologijos tarnyboje. Dalyvavo l. e. direktoriaus pareigas J. Čyžienė, Hidrogeologijos skyriaus Požeminio vandens išteklių poskyrio vedėja J. Arustienė.
Daugiau informacijos Jurga Arustienė, tel. (8 5) 213 9051 
 
Gegužės 8–14 d. Dakaras (Senegalo Respublika)
Europos šalių geologijos tarnybų asociacijos (EuroGeoSurveys) ir Afrikos geologijos tarnybų organizacijos (OAGS) projekto „Afrikos geologijos tarnybų geomokslinių žinių ir gebėjimų stiprinimas“ (PanAfGeo) koordinatorių pasitarimas. Dalyvavo Inžinerinės geologijos skyriaus Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio vyr. specialistas J. Satkūnas. 
Daugiau informacijos Jonas Satkūnas, tel. (8 5) 233 2889