2021 metų sausio mėn. renginiai

Sausio 22 d. nuotoliniu būdu
Geologijos ir Hidrogeologijos ir inžinerijos geologijos studijų programų Magistrų baigiamųjų darbų gynimas: 1. Povilas Jonytis, vad. doc. dr. S. Gadeikis. Teritorijos Aukštakalnio g. 16, Utenoje inžinerinės geologinės sąlygos ir šlaito stabilumo įvertinimas; 2. Marius Užomeckas, vad. prof. dr. S. Radzevičius. Viršutinio homerio (silūras) Švento Kryžiaus kalnų (Lenkija) integruota bio ir chemostratigrafija. Dalyvavo LGT vyr. patarėjas doc. dr. J. Satkūnas (gynimo komisijos pirmininkas) ir Hidrogeologijos skyriaus vyr. specialistė dr. J. Arustienė.
Daugiau informacijos Jonas Satkūnas, tel. (8 5) 213 9048
 

2020 metų gruodžio mėn. renginiai

 
Gruodžio 18 d.
Lietuvos karjerų asociacijos 25-čio ir profesinės šventės (Šv. Barboros dienos) minėjimas (nuotoliniu būdu). Dalyvavo LGT direktorius G. Giparas. Programa
Daugiau informacijos Indrė Satkūnienė, tel (85) 2331535
 
Gruodžio 14 d.
6-oji Geologijos krypties doktorantų konferencija.
Kvietimas-programa.
 

2020 metų lapkričio mėn. renginiai

Lapkričio 27 d.
XXXI Lietuvos geologų sąjungos suvažiavimas-konferencija nuotoliniu būdu. Kvietimas-programa
Daugiau informacijos Aldona Damušytė, tel. (8 5) 233 5323
 
Lapkričio 10–16 d.
ProGEO tarybos posėdis nuotoliniu būdu. Dalyvavo LGT vyr. patarėjas J. Satkūnas.
Daugiau informacijos Jonas Satkūnas, tel. (8 5) 213 9048
 

2020 metų spalio mėn. renginiai

Spalio 1 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Naujausių Gedimino kalno geologinių tyrimų rezultatų pristatymas. Tyrimus organizavo Lietuvos Nacionalinis Muziejus. PROGRAMA.
Daugiau informacijos Indrė Satkūnienė, tel. (8 5) 233 1535
 

2020 metų rugsėjo mėn. renginiai

Rugsėjo 24 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Seminaras „Naudingosios medžiagos iš vandens telkinių“. PROGRAMA.
Daugiau informacijos Indrė Satkūnienė, tel. (8 5) 233 1535
 
Rugsėjo 23–25 d. Utrechtas (Nyderlandų Karalystė)
EmodNet projekto susitikimas nuotoliniu būdu. Dalyvaus Inžinerinės geologijos skyriaus vyr. geologas V. Minkevičius ir vyr. specialistė E. Šinkūnė.
Daugiau informacijos Vytautas Minkevičius, tel. (8 5) 213 9053
 
Rugsėjo 18–19 d. Sūduvos kraštas
X-oji Geologinio paveldo diena „Kalnai, vandenys ir akmenys (Garbāi,vundāi er stabāi)“. PROGRAMA.
Daugiau informacijos Indrė Satkūnienė, tel. (8 5) 233 1535
 
Rugsėjo 17 d. Lietuvos geologijos tarnyba
Praktinis seminaras „Georadaro ir elektrinės tomografijos taikymo patirtis ir galimybės aplinkos tvarkyboje“. PROGRAMA.
Daugiau informacijos Indrė Satkūnienė, tel. (8 5) 233 1535
 
Rugsėjo 9 d. Vilniaus universitetas
Prof. habil. dr. Rimo Žaromskio knygos „Abipus kranto linijos“ pristatymas. Dalyvavo LGT vyr. patarėjas J. Satkūnas.
Daugiau informacijos Indrė Satkūnienė, tel. (8 5) 233 1535
 

2020 metų rugpjūčio mėn. renginiai

Rugpjūčio 27 d. LGT Žemės gelmių informacijos centras (Vievis)
Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklos pristatymas moksleiviams nuotoliniu būdu. Virtualią ekskursiją po Žemės gelmių informacijos centrą pravedė ŽGIC vedėjas V. Puronas.
Daugiau informacijos Vytautas Puronas, tel. (8 528) 26492
 

2020 metų liepos mėn. renginiai

Liepos 2 d. („Crowne plaza“ viešbutis, M. K. Čiurlionio g. 84, Vilnius)
Geologo dienos konferencija. Pristatytas geologo Antano Giedraičio fondas, nusipelnę geologai apdovanoti Antano Giedraičio fondo garbės ženklu „Auksinis geologo plaktukas˜“. Konferencijos metu priimta rezoliucija. Dalyvavo Lietuvos geologijos tarnybos direktorius G. Giparas, vyriausiasis patarėjas J. Satkūnas, Hidrogeologijos skyriaus vedėja R. Radienė, vyr. specialistė J. Arustienė, Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registro skyriaus vyr. geologas V.A. Januška.
Daugiau informacijos Jonas Satkūnas, tel. (8 5) 213 9048