Naudingųjų iškasenų gavyba 2020 metais

Klinties karjerasNaudingųjų iškasenų gavybos augimas 2020 m. tęsėsi nepaisant pandemijos suvaržymų.  Ženkliausiai išaugo dolomito ir smėlio statybai gavyba. Pažymėtina, kad dolomito ne tik gavyba padidėjo, bet ir išžvalgyta 3,3 mln. m3, t. y. gerokai daugiau nei išgauta.
Kasmet pasaulyje išgaunama apie 30 mlrd. m3 mineralinių išteklių, iš kurių apie 60 proc. sudaro žvyras ir smėlis bei smulkinant kietas uolienas pagamintas žvirgždas ir skalda. Plačiau
 
 
 

Dėl ataskaitų registravimo!

Informuojame, kad nuo 2021-03-15 pažymos apie ataskaitų įregistravimą Geologijos Fonde raštu nebus teikiamos. Pagal pateiktą prašymą apie dokumento įregistravimą bei suteiktą Fondo Nr. geologinių tyrimų vykdytojai bus informuojami el. paštu. Taip pat primename, kad visų Geologijos Fonde saugomų dokumentų aprašus galite rasti LGT el. paslaugų portale (https://www.lgt.lt/epaslaugos/), meniu punktas „Bibliofondas“.

 

Gipso denudacija ir naujos karstinės smegduobės

SmegduobePer visą denudacijos matavimo, nuo 1963 metų, laikotarpį, 2017 metais nustatytas rekordinis gipso denudacijos intensyvumas – net 284 m³/km², tiek kubinių metrų tuštumų požemyje susidarė viename kvadratiniame kilometre. Plačiau

 

 
 
 
 
 
 

Naftos ištekliai ir gavyba Lietuvoje

Aikštele

Per 2020 m. Lietuvoje išgauta 38,11 tūkst. m3 naftos. Tai yra 21 % mažiau nei 2019 metais. Išgaunamųjų naftos išteklių likutis 2020-12-31 datai – 2 528,0 tūkst. m3.

2020-12-31 m. Lietuvoje veikė 89 eksploataciniai gręžiniai, iš jų – 36 naftos gavybos gręžiniai. Plačiau

 
 
 
 
 
 
 
 

Per pandemiją fiksuojama daugiau žemės drebėjimų

SeismikaSeisminį triukšmą sukelia trys pagrindiniai faktoriai: okeanų bangavimas, nuolat kintantis atmosferos poveikis ir žmogaus veikla (pramonė, transportas ir kt.). Šis triukšmas yra nuolatos registruojamas seisminėse stotyse, tačiau daugeliu atveju jis būna gana silpnas, niekada nejaučiamas žmonių ir menkai trukdo registruoti seisminius virpesius atsklidusius nuo Žemės drebėjimų. 2020 metų seisminio triukšmo sumažėjimas yra pats reikšmingiausias ir ilgiausiai trukęs per visą seisminių instrumentinių stebėjimų istoriją. Plačiau 

 

Lietuvos geologijos tarnybos metinė ataskaita

2018-Metinės ataskaitos viršelisLietuvos geologijos tarnyba išleido kasmetinę ataskaitą, kurioje pateikti baigtų valstybinių geologinių tyrimų projektų – geologinio kartografavimo, giluminių tyrimų, seismologinio monitoringo, ekogeologinių tyrimų, hidrogeologinių tyrimų, požeminės hidrosferos monitoringo ir kitų geologinių tyrimų rezultatai. Taip pat apibūdinamas žemės gelmių naudojimo valstybinis reguliavimas (leidimų tirti ir naudoti žemės gelmes išdavimas, teisės aktų rengimas), inžinerinių geologinių darbų priežiūra, monitoringo programų apskaita ir kt., pateikiamas publikacijų Lietuvos geologijos tematika sąrašas.

ico3 Lietuvos geologijos tarnybos 2019 metų veiklos rezultatai