Asmenų konsultavimas

Leidimų išdavimas

Žemės gelmių registro duomenų teikimas

Gręžinio kerno naudojimui teikimas

Skundų / prašymų nagrinėjimas

Laboratoriniai tyrimai

Geologinės informacijos teikimas