Geologinių duomenų teikimo paslaugų įkainiai

Geologinių duomenų teikimo paslaugų įkainiai 

 
1. Darbuotojo, dirbančio kompiuterinėje darbo vietoje, 1 valandos darbo kaina – 8,37 €

2. Kopijavimo paslaugų įkainiai:
 A4 formato juodai-balto teksto lapo atspausdinimas ar kopija
- 0,05 €
 A4 formato spalvoto teksto lapo atspausdinimas
- 0,34 €
 A0 formato juodai-balto brėžinio atspausdinimas
- 7,24 €
 A0 formato spalvoto brėžinio atspausdinimas
- 16,94 €
 A1 formato juodai-balto brėžinio atspausdinimas
- 6,37 €
 A1 formato spalvoto brėžinio atspausdinimas
- 8,46 €
 A2 formato juodai-balto brėžinio atspausdinimas
- 3,62 €
 A2 formato spalvoto brėžinio atspausdinimas
- 4,20 €
 A3 formato juodai-balto brėžinio atspausdinimas
- 2,46 €
 A3 formato spalvoto brėžinio atspausdinimas
- 2,78 €
 
3. Darbo sąnaudų normatyvai:
 - Gręžinių, telkinių ar taršos židinių informacijos išrinkimas teritoriniam objektui:
 nesudėtingas
 vidutinio sudėtingumo
 labai sudėtingas
 - 2 val.
 - 4 val.
 - 6 val.
 - Gręžinių katalogo paruošimas ir spausdinimas:
 1–50 vnt.
 50–200 vnt.
 200–400 vnt.
 400–700 vnt.
 700–1000 vnt.
 > 1000 vnt.
 - 1 val.
 - 2 val.
 - 3 val.
 - 5 val.
 - 8 val.
 - 10 val.
 - Gręžinių, telkinių ar taršos židinių žemėlapio parengimas ir atspausdinimas:
 nesudėtingas
 vidutinio sudėtingumo
 labai sudėtingas
 pagal specialius reikalavimus
  - 5 val.
 - 10 val.
 - 16 val.
 - pagal faktines sąnaudas
 
Informacijos pateikimo užklausos yra nelygiavertės pagal pobūdį, tematiką ir pateikimo informacijos kiekį, todėl konkrečiai paslaugai apmokėjimo įkainis paskaičiuojamas pagal faktines darbo laiko ir medžiagų sąnaudas.