Leidimo tirti žemės gelmes išdavimas / tikslinimas

Leidimo naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius išdavimas / tikslinimas

Leidimo naudoti požeminio gėlo bei mineralinio vandens išteklius išdavimas / tikslinimas

Leidimo naudoti angliavandenilių išteklius išdavimas / tikslinimas

Leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes išdavimas / tikslinimas