Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registro skyrius / Division of Mineral Resources and Register

Vardas Pareigos Telefonas Mobilusis telefonas
Audronė Dumšienė Skyriaus vedėja (8 5) 213 3436 8 615 47787
Silvija Pranskūnaitė Vyriausioji specialistė (8 5) 233 5600 8 674 48327
Kristina Griguolė Vyriausioji specialistė (8 5) 233 0141 8 674 47571
Rasa Smolskutė Vyriausioji specialistė (8 5) 233 4647 8 663 51736
Reda Reipšleger Vyriausioji specialistė (8 5) 213 9045 8 679 70763
Izabelė Jakšta-Rakalovič Vyriausioji specialistė (8 5) 233 0141 8 674 49432
Simonas Danielius Vyriausiasis specialistas (8 5) 233 5537 8 672 10985
Saulius Alekna Vyriausiasis specialistas (8 5) 233 5537 8 674 46783
Vaidotas Kazakauskas Vyriausiasis specialistas (8 5) 233 5537 8 677 85528
Vytautas Antanas Januška Vyriausiasis geologas (8 5) 213 3436 8 687 80824
Jūratė Gudonytė Vyresnioji inžinierė (8 5) 233 4647
Rita Juškevičiūtė Vyresnioji inžinierė (8 5) 213 9045
Danutė Baršauskaitė Vyresnioji inžinierė (8 5) 233 4647
Giedrius Mikalauskas Vyriausiasis specialistas (8 5) 233 2889