2012 metai

Dėl UAB „Kupiškio vandenys“ Alizavos, Palėvenėlės, Skapiškio ir Virbališkių vandenviečių išteklių aprobavimo ir įrašymo Žemės gelmių registro Žemės gelmių išteklių dalyje.
 
Dėl UAB „Molėtų vanduo“ Girsteitiškio ir Miežonių vandenviečių išteklių aprobavimo ir įrašymo Žemės gelmių registro Žemės gelmių išteklių dalyje.
 
Dėl Mosėdžio vandenvietės išteklių aprobavimo ir įrašymo Žemės gelmių registro Žemės gelmių išteklių dalyje.
 
Dėl UAB „Ukmergės vandenys“ Ukmergės I vandenvietės išteklių aprobavimo ir įrašymo Žemės gelmių registro Žemės gelmių išteklių dalyje.
 
Dėl Meškalaukio vandenvietės išteklių aprobavimo ir įrašymo Žemės gelmių registro Žemės gelmių išteklių dalyje.
 
Dėl Ignalinos mineralinio vandens (gręžinio Nr. 50423) vandenvietės išteklių aprobavimo ir įrašymo Žemės gelmių registro Žemės gelmių išteklių dalyje.
 
Dėl AB „Vilniaus degtinė“ Obelių spirito varyklos vandenvietės išteklių aprobavimo ir įrašymo Žemės gelmių registro Žemės gelmių išteklių dalyje.
 
Dėl UAB „Druskininkų Rasa“ Druskininkų šilo vandenvietės (gręžinio Nr. 39820) išteklių aprobavimo ir įrašymo Žemės gelmių registro Žemės gelmių išteklių dalyje.
 
Dėl UAB „Zarasų vandenys“ Baibių, Bagdoniškių, Bartkiškės, Degučių, Dulių, Kimbartiškės, Smalvų ir Šaulių vandenviečių išteklių aprobavimo ir įrašymo Žemės gelmių registro Žemės gelmių išteklių dalyje.
 
Dėl AB „AMILINA“ vandenvietės išteklių aprobavimo ir įrašymo Žemės gelmių registro Žemės gelmių išteklių dalyje.