Informacija apie licencijų, leidimų išdavimo tvarką (pagal leidimų rūšį).

 

Leidimai naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius

Leidimai išduodami (kam)
Fiziniams ir juridiniams asmenims ar šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis;
Naudoti metalų rūdų, vertingųjų mineralų, monomineralinio kvarcinio smėlio, išteklius– konkurso būdu;
Naudoti kitų naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius – be konkurso.
 

Nustatyti reikalavimai ir teiktini dokumentai jiems gauti (arba nuorodos į šią informaciją):

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 1 punkte nurodyti (t. y., išduodami be konkurso) leidimai naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius išduodami naudoti tik nustatytąja tvarka ištirtus, Lietuvos geologijos tarnybos aprobuotus naudingųjų iškasenų išteklius, po aprobavimo atlikus Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas procedūras, ir priėmus atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, arba priėmus sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus bei turint nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą žemės gelmių naudojimo planą.

Pageidaujantis gauti leidimą naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius, fizinis ar juridinis asmuo ar šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, Lietuvos geologijos tarnybai pateikia:

 1. Prašymą (prašymo formos nėra). Asmuo pateikia laisvos formos prašymą, kurioje nurodoma vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, arba fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių pavadinimai, jungtinės veiklos sutarties data ir numeris, buveinė, prašomo suteikti naudoti žemės gelmių išteklių telkinio ar jo dalies pavadinimas, kodas Žemės gelmių registre;
 2. jungtinės veiklos sutartį, jeigu prašymą teikia asmenų grupė;
 3. kai numatoma naudoti naudingųjų iškasenų išteklius, išgaunamus atviru kasybos
 4. kai numatoma naudoti naudingųjų iškasenų išteklius, išgaunamus atviru kasybos būdu, fizinis asmuo pateikia Kasybos darbų vadovo mokymo programos išklausymą patvirtinantį pažymėjimą arba aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus geologijos studijų krypties universitetines studijas, arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, juridinis asmuo arba fizinių ir juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, pateikia sutartį su asmeniu, kuris turi Kasybos darbų vadovo mokymo programos išklausymą patvirtinantį pažymėjimą arba kuris turi aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus geologijos studijų krypties universitetines studijas, arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir to asmens Kasybos darbų vadovo mokymo programos išklausymą patvirtinantį pažymėjimą arba nurodytą aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;
 5. informaciją apie žemės gelmių naudojimo plano patvirtinimą.

Leidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 8 dalies 2 punkte (t. y., išduodamų konkurso būdu), išdavimo tvarka nurodyta Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 17 straipsnyje.

Teisės aktai, kuriuose išdėstytos jų išdavimo taisyklės, bei nuorodos į juos:
 • Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (nuoroda);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ (nuoroda);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (nuoroda);
 • Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas 2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725 (nuoroda).

Konkretūs institucijos padaliniai, atsakingi už išdavimą asmenys, jų kontaktinė informacija

Leidimų naudoti kietųjų naudingųjų iškasenų išteklius ir žemės gelmių ertmes:
Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registro skyrius
 • skyriaus vedėja A. Dumšienė, tel. (85) 213 3436, 8 615 47787
 • vyriausioji specialistė K. Griguolė, tel. (85) 213 3436, 8 674 47571
 
Mes naudojame slapukus
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.