Bendra informacija

Žemės gelmių registras yra Valstybinės geologinės informacijos sistemos sudedamoji dalis.
 
 
Registro paskirtis – registruoti žemės gelmių išteklių telkinius, požeminio vandens vandenvietes, žemės gelmių ertmes, gręžinius, geoterminių gręžinių sistemas ir žemės gelmių tyrimus, rinkti, kaupti, sisteminti, saugoti, apdoroti, naudoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis ir dokumentus, kurių reikia žemės gelmių ir jų išteklių naudojimui valdyti, aplinkai saugoti ir ūkiui plėtoti, taip pat atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus. 
 
Registrą sudaro 4, vidiniais informacijos srautais susietos, dalys, kuriose kaupiami duomenys apie žemės gelmes:
  • žemės gelmių išteklių dalis;
  • gręžinių dalis;
  • žemės gelmių tyrimų dalis;
  • geoterminių gręžinių sistemų dalis.
 
Registro objektų atitinkamose registro dalyse registravimą, duomenų teikimą, registrui teikiamų dokumentų formą ir apimtį bei registro duomenų tvarkymą Žemės gelmių registro tvarkymo įstaigoje – Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos nustato Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklės.
 
Registro duomenų teikėjai yra fiziniai ir juridiniai asmenys bei šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis:
  • tiriantys žemės gelmes arba užsakantys žemės gelmių tyrimo darbus;
  • naudojantys žemės gelmių išteklius ir ertmes;
  • gręžiantys ir (ar) įrengiantys gręžinius;
  • gręžiantys ir (ar) įrengiantys geoterminių gręžinių sistemas
  • gręžinių ir geoterminių gręžinių sistemų savininkai
 
Registro objektai registruojami atitinkamose registro dalyse, pateikus nustatytos formos ir apimties dokumentus, reikalingus objektų registravimui:
 
Duomenų teikėjai atsako už Registrui teikiamų duomenų teisingumą.
 
Registro duomenų teikėjas privalo garantuoti Registrui teikiamų duomenų teisingumą bei jų atnaujinimą laiku. Registro duomenų teikėjas, nustatęs, kad Registro tvarkytojui pateikė neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ištaisyti netikslumus, raštu informuoti Lietuvos geologijos tarnybą ir visus Registro duomenų gavėjus, kuriems perdavė klaidingus, netikslius, neišsamius duomenis.
 
Registro duomenų teikėjai dokumentus gali teikti Lietuvos geologijos tarnybai per Registro elektroninės paslaugas užpildydami elektronines duomenų teikimo formas.
 
Registro duomenų teikėjo ar naudotojo teikiamų dokumentų kopijos ar nuorašai, kurių originalų Lietuvos geologijos tarnyba neturi, turi būti patvirtinti pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, reikalavimus, šiuos dokumentus priėmusios institucijos ar įstaigos įgalioto asmens parašu ir antspaudu. Tuo atveju, kai dokumentų kopijos ar nuorašai teikiami kartu su originalais, kopijų ir nuorašų autentiškumą savo parašu ir antspaudu gali patvirtinti Lietuvos geologijos tarnybos atsakingas darbuotojas.
 
Duomenų teikėjų registrui teikiamuose dokumentuose registro objekto duomenys turi būti pateikti naudojant Žemės gelmių registro objektų duomenų klasifikatorius, patvirtintus Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2005 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 1-133.
 
Lietuvos geologijos tarnyba objekto neregistruoja ir/ar duomenų neįrašo, jeigu ji nustato, kad pateiktuose dokumentuose nurodyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs arba ne visi duomenys, taip pat jeigu pateikti dokumentai neatitinka jiems nustatytų reikalavimų. Apie šį sprendimą Lietuvos geologijos tarnyba informuoja registro duomenų teikėją elektroniniu paštu, nurodydama atsisakymo registruoti objektą priežastį, bei nustato per kiek laiko dokumentai turi būti pateikti pakartotinai.
 
Lietuvos geologijos tarnyba, patikrinusi gautus dokumentus ir duomenis ir nustačiusi, kad jie yra teisingi ir išsamūs, įregistruoja objektą ar įrašo duomenis atitinkamoje registro dalyje per 10 darbo dienų arba per 20 darbo dienų, kai dokumentai pateikiami vėliau nei buvo nurodyta, ar kai tuo pačiu metu pateikiama daugiau kaip 20 dokumentų.
 

 


Informaciją tvarko Rasa Smolskutė 
tel. (85) 233 4647, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Mes naudojame slapukus
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.