Projektai

Pasibaigę projektai

 

PanGeo – tai EC FP7 R&D „Space“ 3-jų metų trukmės (iki 2014 m.) tarptautinis projektas (http://www.pangeoproject.eu), numatantis nemokamai teikti informacines paslaugas apie geopavojus ES šalių miestuose. Vienas iš šio projekto svarbiausių uždavinių – kosminių žemės vaizdų apdorojimo technologijos InSAR (interferometrijos) rezultatų pagalba ir pasinaudojant Europos geologinių tarnybų įdirbiu geopavojų srityje sukurti pasirinktų Europos miestų žemės paviršiaus stabilumo sluoksnį. 

Projekto trukmė: 2011–2014 m.

Galutinės ataskaitos santrauka - „PANGEO“
(https://cordis.europa.eu/project/rcn/97900/reporting/en)


 

 

BaltCICAKlimato kaita: poveikis, išlaidos ir prisitaikymas Baltijos jūros regione (angl. Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region). Baltijos jūros regiono (BSR) programos projektas http://www.baltcica.org/index.html.

Projekto trukmė: 2007–2013 m.

Projekto metu buvo akcentuojamos artimiausios problemos, kurias regione sukels klimato pokyčiai. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas klimato kaitos poveikio vandens telkiniams ir geriamojo vandens tiekimui vertinimui, taip pat prisitaikymui prie jūros lygio kilimo ir kintančio potvynių dažnio bei dydžio miestams ir regionams, esantiems palei Baltijos pakrantę. 
Projekto tikslas buvo perkelti sėkmingus adaptacijos priemonių kūrimo ir įgyvendinimo metodus.

Rezultatai:

  • nustatė adaptacijos priemones ir jas įgyvendino Baltijos jūros regione;
  • suteikė naujų žinių apie klimato pokyčių poveikį, sąnaudas ir naudą bei prisitaikymo valdymą;
  • sumažintas netikrumas priimant sprendimus, susijusius su adaptacija, stiprinant mokslo ir praktikos ryšį;
  • aktyvesnis suinteresuotųjų šalių ir piliečių dalyvavimas priimant su prisitaikymu susijusius sprendimus.


Įgyta patirtis:

Prisitaikymas prie klimato pokyčių negali būti išspręstas vien tik vietoje, tačiau tam reikia bendradarbiavimo ir integruoto požiūrio Baltijos jūros regione. Iš 13 atvejų analizių buvo sukurti sėkmingi adaptacijos priemonių kūrimo ir įgyvendinimo metodai, skirti perkelti į kitas regiono sritis, susiduriančias su panašiomis problemomis.

BaltCICA –  Klimato kaita: poveikis, išlaidos ir prisitaikymas Baltijos jūros regione) 

Baltic Sea Region Programme Conference 2010 “The power of the Baltic Sea macro-region”

Ataskaita „Klaipėdos arealo požeminio vandens išteklių pokyčio pagal A1B ir B1 klimato kaitos scenarijus įvertinimas“ (The Report of BaltCICA project‘s Klaipeda district case study)


 


TERRAFIRMA, ESA GMES projekto tikslas - išgelbėti gyvybes, sustiprinti saugą ir sumažinti ekonominius nuostolius naudojant naujausias technologijas, iš palydovinio radaro duomenų išgaunant milimetrinius žemės judesio poslinkius. „Terrafirma“ siekia teikti antžeminio judesio pavojaus informacijos paslaugą, platinamą visoje Europoje per nacionalinius geologinius tyrimus ir institucijas bei naudojant nuolatinės sklaidos interferometrijos (PSI) metodą (www.terrafirma.eu.com).
http://www.terrafirma.eu.com/index.htm 

Projekto trukmė: 2003–2013 m.


 

IODP – Integruota vandenyno gręžimo programa (angl. Integrated Ocean Drilling Program). buvo tarptautinė jūrų tyrimų programa.  Programa naudojo sunkią gręžimo įrangą, pritvirtintą prie laivų, kad galėtų stebėti ir imti povandeninių dugnų aplinką. Atlikdamas šį tyrimą, IODP dokumentavo aplinkos pokyčius, Žemės procesus ir poveikį, biosferą, kietojo žemės ciklus ir geodinamiką. Projekto pasiūlymas: Baltijos jūros baseino paleolitinės aplinkos vystymasis paskutiniame ledynmečio cikle.

Projekto trukmė: 2003–2013 m. 


 

Lietuvos ir Kaliningrado srities pasienio teritorijos požeminio vandens monitoringas
 
Projekto trukmė: 2010 m.
2010 m. Lapkričio 24–26 d. Druskininkuose vykusio tarptautinio seminaro Tarptautinis ekogeologinis pasienio teritorijų bendradarbiavimas su Rusija, Lietuva, Lenkija ir Latvija: būklė ir perspektyvos (angl. Cross-border geoenvironmental cooperation of Russia, Lithuania, Poland and Latvia: state-of-art and perspectives ) informacija:
 Pateiktys:
2010 m. Lietuvos-Kaliningrado srities pasienio teritorijos požeminio vandens monitoringo informacinis biuletenis Adobe Acrobat dokumentas Biuletenis

 

MELA – Europos žemumų morfotektoninis žemėlapis (angl. Morphotectonics of the European Lowland Areas) rodo giliųjų struktūrų aktyvumą, susijusį su aktyviais paviršiaus ir požeminiais procesais. Šių procesų pažinimas, tikslus jų pasireiškimo laikas padeda atpažinti natūralią aplinką ir sudaro galimybę paruošti pirmąsias žmogaus buveinių pokyčių prognozes. www.mela.3dsign.pl/. Šis projektas buvo skirtas suburti naujai tyrimų grupei Lenkijos geologijos institute, skirtai vertinti novatoriškos Europos žemumų teritorijos morfotektoninio žemėlapio sudarymo metodiką.

Projekto trukmė: 2004–2008 d. 


 

EURODEMO projektas koordinuoja dirvožemio ir požeminio vandens valymo technologijų demonstravimą Europoje. Pagrindinis dėmesys skiriamas bendradarbiavimui, keitimuisi patirtimi ir bendrų protokolų kūrimui. www.eurodemo.info  

Projekto trukmė: 2005–2007 m.


 

 

INTERREG III – tai bendrijos iniciatyva, kuria siekiama sustiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą bei subalansuotą ES teritorijos vystymąsi, skatinti tarpregioninį bendradarbiavimą ES. Projektas: „Geopark Yotvings“ geoaplinkos prielaidų plėtra tarpvalstybinėje Lenkijos ir Lietuvos erdvėje. 

Projekto trukmė: 2000–2006 m.
WDMAM – Skaitmeninis pasaulinio magnetinių anomalijų žemėlapis. 
http://projects.gtk.fi/WDMAM

Projekto trukmė: 2003–2016 m.


 


UNESCO – tarptautinės mokslo programos IGCP 499-asis projektas “Devono jūrinio ir kontinentinio baseinų tarpusavio sąveika: ekosistemų evoliucija” DEVEChttp://www.unesco.org/science/earth/www.senckenberg.de

Projekto trukmė: 2004–2008 m.


 

Geomokslų vaidmuo ir darnus pasienio regionų vystymasis.
http://www.iugs.org/iborders/


 

INQUA – Tarptautinė kvartero tyrimų sąjunga (angl. International Union For Quaternary Research). Pagrindinis „INQUA“ tikslas yra skatinti geresnį bendravimą ir tarptautinį bendradarbiavimą eksperimentiniais ir taikomaisiais kvartero tyrimų aspektais, siekiant praktiškai prisidėti vertinant globalių aplinkos pokyčių mastą ir greitį per pastarąją geologinę praeitį. INQUA mano, kad gilios žinios apie pasaulio pokyčius per pastaruosius 2,58 mln. metų (Kvartero geologinis laikotarpis) yra pagrindas dabartinių ir prognozuojamų globalių aplinkos pokyčių reikšmingumui įvertinti. https://www.inqua.org/Bendras projektas su Belgijos SCK-CEN Belgijos branduolinių tyrimų centru „Geologinės aplinkos tinkamumas ilgaamžėms radioaktyviosioms atliekoms laidoti“.
https://www.sckcen.be/enLietuvos teritorijos pasyvios seismikos monitoringas tarptautinio pasyviosios seismikos eksperimento (PASSEQ 2006–2007) rėmuose.
http://www.cen.beLietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas Nr. BPD2004-ESF-2.2.0-02.-5/0143 http://www.gismokymai.ltLietuvos geografinės informacijos infrastruktūros išvystymas http://www.gis-centras.lt/LGII

Informaciją tvarko Indrė Satkūnienė
tel: (8 5) 233 1535
el. p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.