Naujienos

Žemės gelmių įstatymo pakeitimai

Taršos padarinių tyrimas Alytuje

IX-oji Geopaveldo diena

Arsenas požeminiame vandenyje: kilmė ir žalingo poveikio prevencijos galimybės


Gauti dirvožemio mėginių po gaisro Alytuje rezultatai

Lietuvos geologijos tarnybos Hidrogeologijos skyriaus specialistai 2019 m. spalio 30 d. surinko 15 jungtinių paviršinio grunto mėginių Pramonės g. 1, Alytaus m. įvykusio gaisro apylinkėse. Paviršinio grunto jungtinių mėginių (nuograndų) ėmimo tikslas – identifikuoti oru perneštos taršos arealus. Tyrimo vietos ir mėginių ėmimo metodikos buvo parinktos įvertinus eilę gamtinių bei socialinių faktorių. Pirmenybė buvo teikta pagal vėjų rožę labiausiai nukentėjusioms apgyvendintoms teritorijoms – Miklusėnų gyvenvietei bei Putinų ir Panemunės mikrorajonams.