Įrašai


Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Teisės ir administravimo skyriaus vedėjas
Tadas Gauronskis
tel. (8 5) 233 7715
el. p.
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.  

 

ico3 Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos geologijos tarnyboje tvarkos aprašas