EMODnet (theEoropean Marine Observationand Data Network) – projektas, skirtas sukurti bendrą, integruotą Europą skalaujančių jūrų stebėjimo ir duomenų platformą, tinklą. Daugiau kaip 100 įvairių organizacijų tiekia informaciją, produktus ar metaduomenis apie jūras. Ši informacija skirta viešam naudojimui ir yra standartizuota, harmonizuota ir laisvai prieinama. EMODnet projektas bus pilnai užbaigtas 2020 metais.

Apie EMODnet (anglų kalba)
 
Projekto pagrindinės dalys yra šios:
Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos dalyvauja antroje EMODnet dalyje – Geologija. EMODnet-Geologijadalis skirstoma į kelias temas, kurių pagrindinės yra šios:
  • Jūros dugno sedimentai
  • Jūros dugno geologija
  • Jūros krantų elgsena
  • Jūros geologiniai procesai ir reiškiniai
  • Naudingos iškasenos jūroje
Jūros dugno sedimentai
Svarbiausias tiekiamas šios tematikos sluoksnis – litologinėsedimentų sudėtis. Pagal susitarimą, duomenis apie litologinęsedimentų sudėtį 0-30 cm gylyje.Informacija teikiama Folk klasifikacijoje, išskiriant 16, 7 ar 5 sedimentų klases.
Antras šios tematikos sluoksnis - Sedimentų akumuliacijos greitis (cm/metai). Šiame informaciniame sluoksnyje pateikiami duomenis apie instrumentiškai išmatuotus sedimentų metinius kaupimosi greičius.
 

1

Folksedimentų klasifikacija (16 klasių)

2

Folksedimentų klasifikacija (7 klasės)

3

Folksedimentų klasifikacija (5 klasės)

 
 
Jūros krantų elgsena
Surinkti duomenys apibendrintai teikia informaciją apie Europą skalaujančių jūrų krantų elgseną. Nustatyti kurie krantai yra stabilūs, kurie ardomi, o kuriuose vyksta akumuliacijos procesai.
 
Jūros geologiniai procesai ir reiškiniai
Šioje tematikoje surinkta informacija apie labiausiai paplitusius ir pavojingiausius geologinius reiškinius jūroje. Tai vulkanų centrai, povandeninės nuošliaužos, žemės drebėjimų centrai.
 
Jūros naudingosios iškasenos (mineralai)
Šiame sluoksnyje galima surasti informaciją apie jūrose aptinkamus mineralus ir jų paplitimo zonas. Pateikiama apie naftos ir dujų paplitimo struktūras ir eksploatavimo vietas (tradicinių angliavandenilių išgavimo ir paplitimo vietos). Dujų hidratų paplitimo vietos. Įvairių rūdų (polimetalinių, geležies-mangano, kobalto praturtintų geležies- mangano, polimetalų sulfidų) konkrecijų sankaupų išplitimo vietos. Pateikiama informacija apie fosforitų telkinius, apie agregatų (smėlio, žvirgždo, gargždo riedulių) telkinius, evaporitų paplitimo vietas. Yra surinkta informacija apie jūrinių įvairių naudingų mineralų sąnašynus.