Laboratorija
 
LEIDIMASEuropos regioninės plėtros fondo lėšomis techniškai modernizuota bei šiuolaikine laboratorine įranga sukomplektuota LGT Laboratorija atlieka uolienų ir gruntų litologinius, inžinerinius geologinius bei geotechninius laboratorinius tyrimus, skirtus geologinio kartografavimo, naudingųjų iškasenų telkinių bei statybų aikštelių įvertinimui, o taip pat uolienų, gruntų ir vandens chemines analizes.
Tyrimų metu šiuolaikine įranga nustatome uolienų ir gruntų litologines savybes, inžinerinius geologinius rodiklius, fizikines mechanines savybes, uolienų, gruntų bei požeminio vandens cheminę sudėtį, vadovaujantis standartu EN ISO 14688-2 : 2004 atliekame gruntų klasifikavimą.
Visus tyrimus atliekame vadovaujantis tarptautinių standartų ISO, Lietuvos standartų LST bei normatyvinių dokumentų LAND pagrindu parengtomis tyrimų metodikomis. Kai kuriuos tyrimus galime atlikti vadovaujantis Vokietijos standartų DIN bei britų standartu BS reikalavimais.
Tyrimams naudojamos matavimo priemonės yra reguliariai metrologiškai tikrinamos, naudojamos tik sertifikuotos cheminės medžiagos, reagentai bei laboratoriniai indai.
Atliekant tyrimus vadovaujamės darbų kokybę, darbuotojų saugą ir sveikatą bei aplinkosaugą reglamentuojančiais ISO ir LST standartais, tyrimų bei bandymų kokybės valdymas atliekamas vadovaujantis tarptautinių standartų LST EN ISO / EC 17025 : 2005 bei LST EN ISO 9001 : 2008 reikalavimais.
 

LazerisLietuvos geologijos tarnybos Laboratorijoje atliekami šie pagrindiniai laboratoriniai tyrimai bei bandymai:

1. Smėlingų gruntų granuliometrinė analizė sietų su praplovimu bei gruntų pilna granuliometrinė analizė kombinuotu (sietų ir lazeriniu) metodais – LST CEN ISO/TS 17892 - 4:2005, LST 1360.1 (Automobilių kelių gruntai), ISO 13320:2009 Particle size analysis. Laser diffraction methods, GOST 12536-79
2. Gruntų vandens kiekio (natūraliojo drėgnio) nustatymas – LST EN ISO 17892 - 1:2015;
3. Molinių gruntų plastingumo rodiklių (Aterbergo) ribų nustatymas – LST CEN ISO/TS 17892 - 12:2005;
4. Grunto kietųjų dalelių tankio nustatymas piknometru – LST CEN ISO/TS 17892 - 3:2016;
5. Grunto kompresinio (oedometrinio) spūdumo bandymai – LST CEN ISO/TS 17892-5:2005;
6. Grunto kerpamojo stiprumo bandymai tiesioginio kirpimo metodu – LST CEN ISO/TS 17892 –10 :2005);
7. Uolienų ir gruntų gamtinio masės tankio nustatymas – LST CEN ISO/TS 17892 - 2:2005;
8. Organinių medžiagų ir pelenų kiekio nustatymas – LST EN 13039:2012;

 

Lietuvos geologijos tarnybos Laboratorijoje atliekamų laboratorinių tyrimų sąrašas ir darbų kainininkas, patvirtintas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2018-05-02 įsakymu Nr. 1-138 pridedamas čia.

 

Pasiteirauti galima:
Laboratorijos vedėjas Virgilijus Ražinskas,
S. Konarskio g. 35, kab. Nr. 121
tel. (8 5) 213 90 52, mob. 8 686 05 323
el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.
 

 

Informaciją tvarko Virgilijus Ražinskas
tel. (8 5) 213 9052
el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.