Patvirtinta
Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2018 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-138

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
LABORATORIJOJE ATLIEKAMŲ TYRIMŲ KAINININKAS

Eil. Nr.

Tyrimų rūšis

Laiko sąnaudos,
val.

Vieno bandinio tyrimo kaina, Eur

 

I. Uolienų ir gruntų litologiniai tyrimai

 

 

1.

Smėlingų gruntų granuliometrinės sudėties nustatymas sietų metodu su praplovimu

1,20

10,87

2.

Gruntų pilnos granuliometrinės sudėties nustatymas kombinuotu (sietų ir lazeriniu) metodu

2,29

20,49

3.

Gruntų pilnos granuliometrinės sudėties nustatymas kombinuotu (sietų ir pipetės) metodu

3,02

27,06

4.

Gamtinio arba higroskopinio drėgnio nustatymas

0,42

3,83

5.

Smėlingų gruntų filtracijos koeficiento nustatymas laboratoriniu būdu

1,49

13,25

6.

Organinių medžiagų ir pelenų kiekio gruntuose nustatymas išdeginimo metodu

0,57

5,58

7.

Bendrojo karbonatų kiekio nustatymas rūgštimi

0,65

6,00

8.

Karbonatų kiekio smėlinguose gruntuose nustatymas rūgštimi (pagal frakcijas)

1,14

10,33

9.

Karbonatų kiekio molinguose gruntuose nustatymas rūgštimi (pagal frakcijas)

1,51

13,66

10.

Smėlingų gruntų natūralaus byrėjimo kampo nustatymas

0,42

3,83

11.

Mėginių ruošimas kitiems tyrimams

0,38

3,56

 

II. Uolienų ir gruntų fizikinių bei mechaninių rodiklių tyrimai

 

 

12.

Grunto kietųjų dalelių tankio nustatymas piknometru

0,94

8,50

13.

Uolienų bei molingų gruntų gamtinio masės tankio nustatymas parafinavimo metodu

1,15

10,28

14.

Smėlingų gruntų gamtinio masės tankio nustatymas žiedo metodu

0,70

6,18

15.

Molingų nuogulų plastingumo rodiklio (Aterbergo ribų) nustatymas

1,74

15,74

16.

Proktoro tankio tyrimai

9,70

85,72

 

III. Uolienų ir gruntų inžineriniai–geologiniai tyrimai

 

 

17.

Smėlingų gruntų kirpimo bandymų kompleksas

6,78

60,80

18.

Molingų gruntų kirpimo bandymų kompleksas

7,98

71,46

19.

Grunto kompresinių tyrimų bandymų kompleksas (3 apkrovų pakopos)

6,36

57,76

20.

Grunto kompresinių tyrimų bandymų kompleksas (4 apkrovų pakopos)

6,78

61,85

21.

Grunto kompresinių tyrimų bandymų kompleksas (5 apkrovų pakopos)

7,20

65,91

22.

Grunto kompresinių tyrimų bandymų kompleksas (6 apkrovų pakopos)

7,61

69,90

23.

Uolienų atsparumo gniuždymui (tempimui) bandymų kompleksas

3,36

30,11

24.

Molingų gruntų atsparumo gniuždymui (tempimui) bandymų kompleksas

4,17

37,25

 

IV. Cheminiai tyrimai

 

 

25.

Vandens pilna cheminė analizė

2,11

18,81

26.

Vandens pilna cheminė analizė be bendrosios geležies (Fe) kiekio nustatymo

1,92

17,12

27.

Sutrumpinta vandens cheminė analizė (NH4, NO2, NO3, bendrosios Fe, pH ir elektrinio laidumo nustatymas)

1,0

8,95

28.

Nitritų, nitratų ir amonio (NO3, NO2 ir NH4) kiekio vandenyje nustatymas

0,58

5,19

29.

Bendrosios geležies (Fe) kiekio vandenyje nustatymas

0,42

3,74

30.

Fosforo (P) kiekio vandenyje nustatymas

0,40

3,55

31.

Fosfatų (PO4) kiekio vandenyje nustatymas

0,24

2,13

32

Sulfatų (SO4), magnio (Mg), amonio (NH4) ir pH vandenyje nustatymas

0,72

6,39

33.

Agresyviojo anglies dioksido (CO2) kiekio vandenyje nustatymas

0,54

4,86

34.

Uolienų pilna silikatinė cheminė analizė (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, SO3, CO2, H2O, K.N. nustatymas)

6,76

60,39

35.

Uolienų sutrumpinta silikatinė cheminė analizė (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, H2O, K.N. nustatymas)

3,98

35,73

36.

Karbonatinių uolienų cheminė analizė ( CaCO3, MgCO3, CaO ir MgO, CO2, SO3, Al2O3, Fe2O3, H2O, N.L., K.N. nustatymas)

5,49

49,04

37.

Karbonatinių uolienų sutrumpinta cheminė analizė (CaCO3, MgCO3,CaO, MgO,H2O, K.N., N.L. nustatymas)

1,94

17,65

38.

SiO2 kiekio uolienose nustatymas

1,17

11,00

39.

CO2 kiekio uolienose nustatymas

1,25

11,48

40.

Fe2O3 kiekio uolienose nustatymas

2,00

18,11

41.

CaO ir MgO uolienose nustatymas

1,59

14,49