US

 
Funded by
 
European Union
 
Civil Protection

 

Lietuvos geologijos tarnyba įsijungė į U-Geohaz projektą

U-Geohaz („Geohazard impact assessment for urban areas“) projektas skirtas aprašyti geopavojus (nuošliaužas, nuogriuvas, vulkanų išsiveržimus) urbanizuotose teritorijose, suregistruoti šių pavojų pasiskirstymą Europos mastu. Projekte numatoma sukurti veiksmingus perspėjimo įrankius, skirtus nustatyti galimas nuošliaužas, nuogriuvas ar vulkanų išsiveržimus. Bendra projekto vertė virš 989 tūkst. Eur., o Europos Sąjunga finansuoja virš 742 tūkst. Eur. Projektą numatoma užbaigti 2019 metų pabaigoje. Projektą vykdo 18 narių (partnerių) iš kurių 13 – įvairių Europos šalių geologijos tarnybos. Vienas iš projekto tikslų yra pateikti informaciją apie Europos geologinius pavojus (geopavojus). Išnagrinėti kokie geopavojai kuriose valstybėse narėse yra svarbūs civilinės saugos požiūriu. Dėl šios priežasties projekto metu įtraukiamos ir šalių institucijos, atsakingos už civilinę saugą. U-Geohaz projektas sudarytas iš 6 dalių:

1. Projekto valdymas ir koordinavimas;

2. Įrankiai, skirti nuošliaužų ankstyvam pavojui nustatyti;

3. Įrankiai skirti ankstyvam vulkanų pavojui nustatyti;

4. Įrankiai skirti ankstyvam nuogriuvų pavojui nustatyti;

5. Įrankių demonstravimas skirtingose šalyse;

6. Projekto rezultatų sklaida.

Projekto metu bus naudojami Europos Kosmoso agentūros palydovo Sentinel-1 duomenys. Šie naujos kartos palydovo duomenys leidžia gauti informaciją apie reljefą (jo pokyčius) vidutine raiška kas 6 dienas. Palydovo technologijos leidžia gauti informaciją net ir nepalankiomis meteorologinėmis sąlygomis, pavyzdžiui, esant dideliam debesuotumui. Analizuojant gaunamą palydovinę informaciją galima sudaryti lėtų deformacijų žemėlapius, kurie leis įspėti apie artėjančius geopavojus (nuošliaužas, vulkanų išsiveržimus, nuogriuvas). Siekiant automatizuoti šį procesą, projekto metu bus sukurti dedikuoti įrankiai ir išbandyti įvairiose Europos teritorijose.

IMG 20180131 095306

Pirmojo U-Geohaz projekto susirinkimo akimirka

 

Šis pranešimas finansuojamas Europos Komisijos, Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijos Generalinio Direktorato (ECHO) per U-Geohaz projektą (UCPM-2017-PP-AG: UCPM-783169)