Lenkijos–Lietuvos III–VI kl. moksleivių dailės darbų konkurso finalo nugalėtojai

 
 
 

 I VIETA  Gabija Augaitytė 12 m.
Kauno Vidūno pagrindinė m-kla
(dailės mokytoja Jūratė Januškevičiūtė–Varnagirienė, 
geografijos mokytoja Onutė Kaminskienė)

II VIETA Anna Walasik 12 m. Kielce
(mokytoja Janina Knysak)

 

                            
                            III VIETA Katarzyna Lazarz 12 m. Krokuva 
                                   (mokytoja Elžbieta Soska)