Tarptautinis Lenkijos – Lietuvos moksleivių dailės darbų konkursas

                                                        Informavimo poskyris (Lietuvos geologijos tarnyba)

 

Lietuvos geologijos tarnyba ir Lenkijos geologijos instituto muziejus Varšuvoje rengė moksleivių dailės darbų konkursą: „Mūsų Žemė – praeityje, šiandien ir ateityje“. 2008 metų tema – „Žemės turtai“. Konkursas buvo skirtas Tarptautiniams planetos Žemės metams ir Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Lietuvoje konkursas vyksta tik antrus metus (Lenkijoje – jau devinti metai). Konkurso finalas Lietuvoje vyko pirmą kartą. Praeitų metų konkurso finale Lenkijoje nugalėjo moksleivis iš Lietuvos.

Dalyvauti konkurse pakviesti visos Lietuvos (pradinių, vidurinių, pagrindinių m-klų ir gimnazijų) III–VI klasių moksleiviai. Organizuoti konkursą mokyklose kvietėme gamtos pažinimo, geografijos, dailės ir pradinių klasių mokytojus. Tuo pačiu metu mokinių darbų konkursas vyko ir Lenkijoje.

Iš Lietuvos mokyklų buvo gauti originalūs 112 dailės darbai. Juos įvertino komisija, kurios nariai: Jonas Satkūnas –Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas ir Indrė Virbickienė – Lietuvos geologijos tarnybos Informavimo poskyrio vedėja, Vida Sevrukienė – J. Vienožinskio dailės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, Juozas Mockevičius – Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus, Dainius Junevičius – Informacijos ir viešųjų ryšių departamento prie Užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams, Birutė Petkevičienė ir Rytas Šalna   – Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos nariai,  

                             

                    Komisija išrinko tris moksleivių dailės darbus, kurie atitiko temą ir nustebino originalia atlikimo technika:

     Greta_Cerskute.jpg Ugne_Gedminaite.jpg

                        I VIETA Greta Čerškutė 6 kl.                                     II VIETA Ugnė Gedminaitė 6 kl.
                   Panevėžio „Ąžuolo“ vidurinė mokykla                              Marijampolės „Ryto“ vidurinė mokykla 

                     (mokytoja Laima Karaliavičienė)                                         (mokytoja Lina Miliauskienė)

                                                              Vaida_Grasyte.jpg

                                                                      III VIETA Vaida Grašytė 9 m. 
                                      Utenos „Žiburio“ pradinė mokykla (mokytoja Olga Meškuotienė)

Birželio 2 d. Lietuvos geologijos tarnyboje, S. Konarskio g. 35, Vilniuje, vyko konkurso finalas. Į Tarptautinį Lenkijos-Lietuvos konkurso finalą atvyko iš trys konkurso pusfinalio nugalėtojai iš Lenkijos (1 vieta Ilona Graczyk 12 m., 2 vieta – Monika Pluta 12 m., 3 vieta – Kamila Soszka 9 m.). Moksleives atlydėjo jų mokytojai ir Geologijos muziejaus Varšuvoje direktorius Wlodzimierz Mizerski. Lenkijos-Lietuvos konkurso finale nugalėjo moksleivė Kamila Soszka iš Lenkijos.

Konkurso nugalėtojams buvo įteikti vertingi prizai, padėkos raštai, organizuota ekskursija į Vilniaus televizijos bokštą, pramogos „Vichy“ vandens parke. Padėkos raštai buvo išsiųsti visiems konkurso dalyviams – moksleiviams, jų mokytojams, skatinant ir kitąmet dalyvauti panašiame renginyje. Lietuvos geologijos tarnyba išleido moksleivių darbų katalogą ir surengė poksleivių darbų parodą.

Toks konkursas gali vienyti daugelio šalių vaikus domėtis Žemės praeitimi, šiandiena ir ateitimi, Žemės grožiu, jos gelmių pažinimu ir puoselėjimu.