Skelbimai

LGT isakymas dėl gręžinių kerno tvarkymo, saugojimo ir tyrimo Lietuvos geologijos muziejuje taisyklių patvirtinimo ico3 Įsakymas

Gręžinių kerno tvarkymo, saugojimo ir naudojimo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių informacijos centre taisyklės ico3 Taisyklės

Aiškinamasis raštas dėl gręžinių kerno tvarkymo, saugojimo ir naudojimo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių informacijos centre taisyklių patvirtinimo ico3 Raštas

 

Įmonių turinčių leidimus naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes
 
Įmonių turinčių leidimus atliti inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą
 
 
 
Įmonių, turinčių leidimus tirti ir naudoti angliavandenilių išteklius bei žemės gelmių ertmes
 
Įmonių, turinčių leidimus tirti ir naudoti angliavandenilių išteklius bei žemės gelmių ertmes
 
Įmonių, turinčių leidimus tirti ir naudoti angliavandenilių išteklius bei žemės gelmių ertmes
 
Įmonių, turinčių leidimus tirti ir naudoti angliavandenilių išteklius bei žemės gelmių ertmes
 
Projekto „Informacijos apie pažeistas žemes sukaupimas ir susisteminimas“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-273 „Dėl Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/083c3b20df4511e48b678a6bad30f55f

Gyvūnų užkasimo vietų parinkimoico3 kriterijai