Skelbimai

 
 

Įmonių, turinčių leidimus tirti ir naudoti angliavandenilių išteklius bei žemės gelmių ertmes 2016 metų patikrinimo planas

 

Įmonių, turinčių leidimus tirti ir naudoti angliavandenilių išteklius bei žemės gelmių ertmes 2015 metų patikrinimo planas

 

Projekto „Informacijos apie pažeistas žemes sukaupimas ir susisteminimas“ ico3Galutinė ataskaita


 Gyvūnų užkasimo vietų parinkimoico3 kriterijai


Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-273 „Dėl Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/083c3b20df4511e48b678a6bad30f55f