Geologijos fondas

Geologijos fondas
 
Geologijos fondas
 

Geologijos fonde kaupiama, sisteminama ir teikiama valstybės institucijoms, mokslo įstaigoms ir visuomenei informacija apie žemės gelmes. Geologinė informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1-146 patvirtinta Lietuvos geologijos tarnyboje saugomos geologinės informacijos naudojimo tvarka (Žin., 2007, Nr. 129-5253; 2013, Nr. 1-194). Geologijos fondas pradėtas komplektuoti 1945 metais. Fonde kaupiama Lietuvos teritorijoje ir dalies su ja besiribojančiose užsienio teritorijose geologinių tyrimų metu gauta informacija – geologinių tyrimų dokumentai ir jų dalys (žemėlapiai, geologiniai ir techniniai pjūviai, schemos), gręžinių pasai, geofizinių tyrimų diagramos, žemėnaudos planai ir kt. dokumentai. Šią informaciją Lietuvos geologijos tarnybai nuolat teikia visos geologinius tyrimus atliekančios įmonės.

2017 metais fondas papildytas:

  • 1 610 geologinių tyrimų dokumentų,
  • 187 geofizinių tyrimų diagramomis,
  • 154 gręžinių pasų knygomis.

2017 metais 1 010 lankytojų išduota: 3 029 geologinių tyrimų ataskaitos, 149 lapai įvairaus mastelio topografinių žemėlapių. Pagal įvairių įmonių, mokslo institucijų ir fizinių asmenų užsakymus padaryta 2 053 lapai dokumentų kopijų, nuskenuota 18 161 puslapis teksto ir 1 558 lapai grafinių priedų.

Geologijos fonde saugomų dokumentų aprašai suvesti į Valstybinės geologijos informacinės sistemos „Bibliofondo“ posistemį. Suformuoti autorinis, teritorinis ir dalykinis Geologijos fondo dokumentų elektroniniai katalogai. 2017 metais „Bibliofondo“ katalogas papildytas 1 992 geologinių tyrimų dokumentų ir dokumentų sudedamųjų dalių aprašais. Posistemyje „Bibliofondas“ sukaupti 96 236 įrašai (iki 2017 m. gruodžio 31 d.), saugomi UNIMARC formatu. Nuo 1999 metų kaupiami skaitmeniniai geologinių tyrimų dokumentų įrašai kompaktiniuose diskuose. 2017 metais gauti 1 559 kompaktiniai diskai (informacija iš CD perkelta į duomenų bazę).

Paieška Geologijos fondo dokumentų kataloge (http://www.lgt.lt →Paslaugos→Informacinės rinkmenos→Informacinių sistemų duomenys→Posistemiai→ Bibliofondas) gali naudotis visi geologinės informacijos naudotojai.

Inžinerinius geologinius tyrimus atliekančioms įmonėms išduotos 306 pažymos apie Geologijos fonde įregistruotas ataskaitas.

Geologijos fondo poskyris, bendradarbiaudamas su Žemės gelmių išteklių, Inžinerinės geologijos, Hidrogeologijos ir Giluminių tyrimų skyriais, pagal 32 prašymus teikė geologinę informaciją, saugomą Geologijos fonde ir Lietuvos geologijos tarnybos informacinėse sistemose (geologinių ataskaitų ir žemėlapių skaitmenines kopijas, duomenis apie naudingųjų iškasenų telkinius, potencialius geologinės aplinkos taršos židinius, požeminio vandens gręžinius, vandenvietes ir jų apsaugos zonas, geotopus).

Geologijos fonde sukaupta informacija naudojasi Lietuvos geologijos tarnybos, kitų valstybės institucijų ir įstaigų (aplinkos apsaugos, kraštotvarkos, žemėtvarkos, mokslo įstaigų, savivaldybių ir kt.), žemės gelmių tyrimus atliekančių įmonių specialistai, aukštųjų ir aukštesniųjų mokslo įstaigų studentai bei kiti juridiniai ir fiziniai asmenys. Informacija prieinama Europos Sąjungos valstybių narių fiziniams, juridiniams asmenims ir šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, kitiems užsienio subjektams, jei to nedraudžia įstatymai ar kiti teisės aktai.

 
Informaciją tvarko Inga Vilkanec
tel. (85) 233 5671
el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.