Publikuotų leidinių informacinis fondas

Publikuotų leidinių informacinis fondas 

Biblioteka maz

Publikuotų leidinių informaciniame fonde kaupiami spaudiniai: knygos (monografijos, vadovėliai, enciklopedijos, žodynai, žinynai ir kt.), konferencijų ir simpoziumų medžiaga, periodiniai ir tęstiniai leidiniai, žemėlapiai, kompaktiniai diskai, vaizdo filmai, normatyviniai ir kiti dokumentai. Daugiausiai dėmesio skiriama Lietuvoje vykdomų geologinių tyrimų kryptims: bendroji ir regioninė geologija, taikomieji tyrimai (mineralinės žaliavos, hidrogeologija, inžinerinė geologija, naftos geologija, ekologinė geologija, geochemija, geoinformatika), geologinis kartografavimas.
 
Publikuotų leidinių informacinis fondas kaupiamas nuo Lietuvos geologijos tarnybos įsteigimo 1940 metais. Po tarnybos pastato renovacijos 2017 metais buvo atlikta fondo inventorizacija, išimta ir nurašyta 2 250 egz. inventorintų knygų ir 158 egz. neinventorintų dokumentų. Nurašymo priežastis: nepaklausūs ir praradę aktualumą leidiniai, dubletai (Aktas Nr. TTNA-4, 2017-11-30; Aktas Nr. 1, 2017-12-07; Aktas Nr. 2, 2017-11-07). Šiuo metu informaciniame fonde yra 5 293 egz. inventorintų leidinių.
 
2017 metais Publikuotų leidinių informacinis fondas papildytas: 13 knygų, 2 pavad. (3 egz.) konferencijų medžiaga,52 pavad. (94 egz.) periodiniais ir tęstiniais leidiniais.
 
Lietuvos geologijos tarnybos Publikuotų leidinių informacinį fondą kaupia, tvarko, sistemina, dalykina Geologinės informacijos poskyris. Komplektavimo šaltiniai: Lietuvos leidėjai, įvairios organizacijos, užsienio šalių informacijos centrai, žurnalų redakcijos, tarptautinės organizacijos, užsienio šalių geologijos organizacijos (keitimasis leidiniais, dovanojimas, pirkimas). Dauguma užsienio šalių leidinių gaunama mainais, sutarus su 15 užsienio šalių geologijos organizacijomis.
 
Informacija teikta: pagal specialistų darbų tematiką, vykdant užklausas, taikant tradicinius metodus – aptarnaujant Publikuotų leidinių informaciniame fonde ir teikiant einamąją aktualią informaciją. Specialistams teikiami naujų gautų leidinių bibliografiniai sąrašai. Pagal specialistų užsakymus įvykdyta 13 užklausų (8 faktografinės ir 5 teminės). Pateikta: 51 dokumentas; patikrinta ir sutvarkyta bibliografija įvairiems Lietuvos geologijos tarnybos leidiniams (67 bibliografiniai aprašai). Padaryta 125 puslapiai įvairių dokumentų kopijų. Iš Publikuotų leidinių informacinio fondo specialistams išduota 82 egz. periodinių ir tęstinių leidinių, knygų, teisinių ir norminių dokumentų.
 
2017 metais atrinkta, susisteminta, sudalykinta ir įvesta į Valstybinės geologijos informacinės sistemos „Bibliofondas“ posistemį 196 vnt. bibliografinių aprašų. Duomenys Lietuvos geologijos bibliografijai renkami iš LGT gaunamų leidinių, taip pat iš Gamtos tyrimo centro Geologijos ir geografijos instituto ir Vilniaus universiteto mokslo publikacijų duomenų bazių. Posistemyje „Bibliofondas“ sukaupta 17 970 įrašų (iki 2017 m. gruodžio 31 d.), saugomų UNIMARC formatu (http://www.lgt.lt→Paslaugos→Informacinės rinkmenos→Informacinių sistemų duomenys→Posistemiai→Bibliofondas).
 
Lietuvos spauda apie geologiją 2017 metais: surinkta ir suvesta į atskirą bylą 169 straipsnių apie geologiją ir LGT veiklą bibliografiniai aprašai iš laikraščių.
 
Rengiama medžiaga el. laikraščiui „Geonaujienos“: bibliografiniai aprašai, teisiniai ir norminiai dokumentai.
 
Geologinės informacijos poskyris platina LGT leidinius visuomenei, valstybės organizacijoms, miestų ir rajonų savivaldybėms, Lietuvos ir užsienio šalių geologijos organizacijoms. Parenkami Lietuvos geologijos tarnybos leidiniai reprezentacijoms Lietuvos geologijai populiarinti, konferencijoms, seminarams, paskaitoms. 2017 metais išplatinta 250 egz. leidinių.
 
Publikuotų leidinių informaciniu fondu gali naudotis visi Lietuvos ir užsienio piliečiai. Pirmenybė teikiama geologijos mokslo sričių specialistams. Leidiniai lankytojams iš kitų organizacijų išduodami pateikus asmens dokumentą. 

 

Pageidaujančius gauti naujausią informaciją prašome kreiptis: 
vyriausioji specialistė Inga Vilkanec
tel. (8 5) 233 5671
el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.