Ūkio subjektų požeminio vandens monitoringas

       

Ūkio subjektų poveikio požeminiam vandeniui monitoringas vykdomas siekiant stebėti, vertinti bei prognozuoti ūkinės veiklos daromą poveikį gamtinės aplinkos kokybei tam, kad galima būtų užtikrinti jų sukeliamos taršos ar kito neigiamo poveikio mažinimą. Požeminio vandens monitoringas yra privalomas:

  • požeminio vandens vartotojams (vandenvietėms, imančioms daugiau kaip 100 m3/d) ir
  • ūkinės veiklos vykdytojams, kurie patenka į potencialių teršėjų sąrašą.

Požeminio vandens monitoringas vykdomas pagal kiekvienam ūkio subjektui 3–5 metų laikotarpiui paruoštą individualią monitoringo programą, kurią raštu derina Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) ir regionų aplinkos apsaugos departamentai. Stebėjimo rezultatai teikiami anksčiau minėtoms institucijoms ir saugomi Lietuvos geologijos tarnybos duomenų bazėse.
2012 metais LGT suderino 21 vandenvietės, 2 savivaldybių ir 189 potencialių taršos objektų poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programas. Dauguma šių programų yra tęstinės – 138 objektų monitoringas vykdomas 4–15 metų.

vykdanciu

Pav. Vykdomos požeminio vandens monitoringo programos

Parengtos naujos 45 objektų monitoringo programos. Iš viso 2012 metais monitoringas buvo vykdomas 895 potencialios taršos objektuose. Daugiausia monitoringas vykdomas degalinėse ir įvairių objektų naftos produktų saugyklose (565 ir 84), bei buitinių atliekų sąvartynuose – 139.

naujaipatvirtintu

Pav. Požeminio vandens monitoringo programų, paruoštų naujiems objektams, skaičius

Ūkio subjektų poveikio požeminiam vandeniui monitoringas intensyviausiai yra vykdomas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir Kauno, Kėdainių, Klaipėdos, Šilutės rajonuose, nedidelėse Elektrėnų, Kalvarijų sąvivaldybėse. Mažiausia tokių subjektų yra Širvintų, Švenčionių, Trakų ir Zarasų rajonų savivaldybėse.

zemelapis su legenda

Pav. Ūkio subjektų, vykdančių poveikio požeminiam vandeniui monitoringą, pasiskirstymas

Ūkio subjektų monitoringo rezultatai labai svarbūs vertinant ekologinę teritorijų būklę, priimant sprendimus jos gerinimui. Informacija apie nustatytą taršą teikiama regioniniams aplinkos apsaugos departamentams. Ūkio subjektų monitoringo duomenys padeda vertinti ne tik kiekvieno jų poveikį aplinkai, bet ir yra labai svarbūs vertinant pokyčius vykstančius regioniniu mastu.


Informaciją tvarko Jurga Arustienė
tel. (85) 233 5605
el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.