Lietuvos Respublikos Žemės gelmių naudojimas ir apsauga
Žemės gelmių išteklių skyrius
Gauta:  2010 m. gruodžio 21 d. Antradienis

 

Viršelis, turinys:
Adobe Acrobat dokumentas Lietuvos Respublikos Žemės gelmių naudojimas ir apsauga

Žvyro ir smėlio telkinių tyrimo išteklių klasifikavimo rekomendacijos:
Adobe Acrobat dokumentas Žvyro-smėlio telkinių tyrimas 1
Adobe Acrobat dokumentas Žvyro-smėlio telkinių tyrimas 2
Adobe Acrobat dokumentas Žvyro-smėlių telkinių tyrimas 3

Molio telkinių tyrimo ir išteklių klasifikavimo rekomendacijos:
Adobe Acrobat dokumentas Molio telkinių tyrimas 1
Adobe Acrobat dokumentas Molio telkinių tyrimas 2
Adobe Acrobat dokumentas Molio telkinių tyrimas 3

Durpės telkinių tyrimo ir išteklių klasifikavimo rekomendacijos:
Adobe Acrobat dokumentas Durpių telkinių tyrimas

Karbonatinių uolienų telkinių tyrimo ir išteklių klasifikavimo rekomendacijos:
Adobe Acrobat dokumentas Karbonatinių uolienų telkinių tyrimas

Nerūdinių naudingųjų iškasenų telkinių hidrogeologinių sąlygų tyrimo metodinės rekomendacijos:
Adobe Acrobat dokumentas Hidrotyrimų metodinės rekomendacijos 1
Adobe Acrobat dokumentas Hidrotyrimų metodinės rekomendacijos 2
Adobe Acrobat dokumentas Hidrotyrimų metodinės rekomendacijos 3

 

Informaciją tvarko Vytautas Antanas Januška
tel. (8 5) 213 3436  
el. paštas vytautas.januska@lgt.lt