Naudingųjų iškasenų ir požeminio vandens gavyba

 

Lietuvos Respublikos naudingųjų iškasenų ir požeminio vandens gavyba 
2015–2018 metais 

 

Naudingosios 
iškasenos 
rūšis

Mato vnt.

Išgautas išteklių kiekis 2015 m.

Išgautas išteklių kiekis 2016 m. Išgautas išteklių kiekis 2017 m.  Išgautas išteklių kiekis 2018 m.

Anhidritas / gipsas

tūkst. m3

0/0

0/0

 0/0

  0/0

Dolomitas

tūkst. m3

1304

1344

1873

 2144

Klintys

tūkst. m3

751

686

704

 744

Kreidos mergelis

tūkst. m3

0

0

0

 0

Molis:

tūkst. m3

251

229

208 

 248

iš jų devono

tūkst. m3

0

0

0

 0

iš jų triaso

tūkst. m3

201

181

177

 211

iš jų kitas

tūkst. m3

50

48

31

 37

Opoka

tūkst. m3

0

0

0

0

Sapropelis

tūkst. m3

15

20

 2

Žvyras

tūkst. m3

5885

6722

8325 

 7669

Smėlis:

tūkst. m3

1903

2462

2856

 2749

iš jo kvarcinis smėlis

tūkst. m3

39

26

 34

40

iš jo smėlis moliui liesinti

tūkst. m3

2

1

10 

 0

iš jo smėlis silikatiniams dirbiniams

tūkst. m3

189

125

202 

 196

iš jo smėlis statyboms

tūkst. m3

1757

2310

2610 

 2513

Iš viso: smėlis+žvyras

tūkst. m3

7788

9184

11181 

10418

Durpės:

tūkst. m3

3179,4

2353

 2583

3359

iš jų mažaskaidės

tūkst. m3

1808,4

1312

 1471

 

iš jų gydymui ir sveikatinimui

tūkst. m3

3,0

5

 

Nafta

tūkst. m3

90,4

77,37

67,88

55,79

Gėlas požeminis vanduo

tūkst. m3

132 054,4

130 002,71

121 000,00

104 052,2

Mineralinis požeminis vanduo

tūkst. m3

121,7

 133,83

 177,00

 185,094