BaltCICA – Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region (Klimato kitimas – poveikis, kainos ir prisitaikymas Baltijos jūros regione)Baltijos jūros regiono (BSR) programos 2007–2013 m. projektas http://www.baltcica.org/index.html


Baltic Sea Region Programme Conference 2010 “The power of the Baltic Sea macro-region”


Ataskaita „Klaipėdos arealo požeminio vandens išteklių pokyčio pagal A1B ir B1 klimato kaitos scenarijus įvertinimas“ (The Report of BaltCICA project‘s Klaipeda district case study)