Lietuvos ir Kaliningrado srities pasienio teritorijos požeminio vandens monitoringas:

 
Lapkričio 24–26 d. Druskininkuose vykusio tarptautinio seminaro „Cross-border geoenvironmental cooperation of Russia, Lithuania, Poland and Latvia: state-of-art and perspectives“ (Tarptautinis ekogeologinis pasienio teritorijų bendradarbiavimas su Rusija, Lietuva, Lenkija ir Latvija: būklė ir perspektyvos) informacija:

 Pateiktys:


2010 m. Lietuvos-Kaliningrado srities pasienio teritorijos požeminio vandens monitoringo informacinis biuletenis Adobe Acrobat dokumentas Biuletenis