Trumpai apie PanGeo projektą

 

Lietuvos geologijos tarnyba, nuo 2007 dalyvaudama Europos kosmoso agentūros (angl. European Space Agency - ESA) Terrafirma projekte, dalyvauja ir PanGeo  tai EC FP7 R&D „Space“ 3-jų metų trukmės (iki 2014 m.) tarptautinis projektas (http://www.pangeoproject.eu), numatantis nemokamai teikti informacines paslaugas apie geopavojus ES šalių miestuose. Vienas iš šio projekto svarbiausių uždavinių kosminių žemės vaizdų apdorojimo technologijos InSAR (interferometrijos) rezultatų pagalba ir pasinaudojant Europos geologinių tarnybų įdirbiu geopavojų srityje sukurti pasirinktų Europos miestų žemės paviršiaus stabilumo sluoksnį, valdomą GIS technologijomis bei integruotą į Globalios aplinkos ir saugumo stebėsenos sistemą (GMES), su jau sudaryto Europos miestų atlaso (Urban Atlas) geoinformaciniais sluoksniais (į šį sąrašą jau įtraukti 52 Europos miestai, iš jų Lietuvos – Vilnius ir Kaunas). Iš viso projekte dalyvauja 37 partneriai, iš jų - 27 nacionalinės geologinės tarnybos.

 

PanGeo objektas yra natūralūs ir žmonių veiklos sukelti (technogeniniai) procesai, kurie iššaukia nepageidaujamus reiškinius (geopavojus), įtakojančius žemės paviršiaus stabilumą. Tai:

 • žemės drebėjimai;

 • šlaitų procesai (nuošliaužos);

 • naudingųjų iškasenų eksploatavimo pasekmės;

 • gruntų deformacijos (pleišėjimas, tankėjimas ir brinkimas);

 • uolienų tirpimas (karstas);

 • pilto grunto sluoksniai ir formos;

 • dribsmėlio praskydimas ir kiti nestabilūs gruntai.

 

Rizika geopavojams didėja plečiantis miestams. Europos Sąjungos šalyse geopavojų sukeltose nelaimėse kasmet žūsta šimtai žmonių,o nuostoliai vertinami milijardais eurų.

 

Produkto koncepcija

Kiekvienam miestui nacionalinės geologinės tarnyboje sudaromas miestų žemės paviršiaus stabilumo sluoksnis ir užpildomi pavojingumo aprašai. Tai parengia geologinių tarnybų specialistai interpretuodami turimą geologinę informaciją ir satelitinius žemės paviršiaus svyruojamųjų judesių duomenis, gautus iš teikėjų PanGeo partnerių.

Stabilumo sluoksnis bus sudarytas iš vektorinių poligonų, apibrėžiančių atskirus plotus pagal geopavojaus reiškinį.

Pagal naudotojų poreikį, kiekvienam miestui PanGeo portalas automatiškai sugeneruos žemės paviršiaus stabilumo sluoksnį 1:10000 mastelio žemės dangos ar kitų geoduomenų fone.

Spūstelėjus pasirinktą „geopavojingos“ teritorijos poligoną, bus pateikiamas susietasis geopavojingumo (proceso ar reiškinio) aprašas.

Visi parengti žemėlapiai bus parsisiunčiami internetu GIS formatais.

PanGeo tinklapis vartotojams teiks įvairią aktualią informacinę pagalbą apie paslaugas.

 

Pagrindiniai geopavojų informacijos naudotojai yra:

 • vietos valdžios planavimo ir reguliavimo institucijos, atsakingos už geopavojų kontrolę bei jos vystymą;

 • nacionalinės geologinės tarnybos ir geomokslinės institucijos, kurios kaupia ir skleidžia informaciją apie geopavojus viešajam sektoriui;

 • teisėkūrai, susijusiai su augimu ir integravimusi geologinės rizikos Europos mastu;

 • visuomenė.

Šiuo metu yra mažai pasiekiamos informacijos apie geopavojus, tačiau jie ženkliai įtakoja visuomenės gerbūvį. Vietinės valdžios institucijos gaus didelę naudą, turėdamos prieigą prie standartizuotos informacijos apie geopavojus jų teritorijose. PanGeo atliks šį darbą kiekvienam miestui. Labai svarbu, kad vietinės valdžios atstovai pagelbėtų kuriant PanGeo paslaugą. Šiam projektui reikalinga, kad būtų suburta vietinė iniciatyvinė grupė iš 6-8 atstovų. PanGeo komanda tikisi ir daugiau geranoriškos pagalbos.