2018 m. komisijos ir darbo grupės

 

Darbo grupės / komisijos pavadinimas

LGT atstovai

Visuotinės branduolinių bandymų uždraudimo sutarties nuostatų įgyvendinimo darbo grupė

J. Lazauskienė

Lietuvos nacionalinis geologų komitetas, atstovaujantis Lietuvai Tarptautinėje geologijos mokslų sąjungoje

J. Lazauskienė

Tarptautinės geologijos mokslų sąjungos (IUGS) komisija – Geomokslai aplinkai formuoti

J. Satkūnas

Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Europos kosmoso agentūros bendradarbiaujančios valstybės susitarimo įgyvendinimo darbo grupė

J. Čyžienė

Tarptautinės sąjungos kvartero periodui tirti Apledėjimų subkomisijos Peribaltijos darbo grupė

R. Guobytė

A. Damušytė

D. Karmazienė

A. Jusienė

A. Grigienė

Tarptautinės sąjungos kvartero periodui tirti Krantinių procesų ir jūros lygio kitimų subkomisijos Šiaurės–Vakarų Europos darbo grupė

A. Damušytė

A. Grigienė

Europos geologijos tarnybų asociacijos Lietuvos nacionalinis delegatas

J. Čyžienė

Europos asociacija geologiniam paveldui išsaugoti

J. Satkūnas

V. Mikulėnas

Europos geologijos tarnybų asociacijos Geopavojų darbo grupė

J. Satkūnas

Europos geologijos tarnybų asociacijos Geochemijos darbo grupė

V. Gregorauskienė

Europos geologijos tarnybų asociacijos Paviršiaus nuogulų darbo grupė

V. Gregorauskienė

Europos geologijos tarnybų asociacijos INSPIRE Erdvinės informacijos darbo grupė

J. Čyžienė

V. Mikulėnas

A. Dumšienė

J. Lazauskienė

V. Gregorauskienė

Lietuvos Respublikos ir Kaliningrado srities pasienio regionų paviršinio ir požeminio vandens monitoringo darbo grupė

J. Satkūnas

Komisija Lietuvos Respublikos valstybės sienai delimituoti ir demarkuoti, ekonominei zonai Baltijos jūroje nustatyti ir Lietuvos

Respublikos valstybės sienos priežiūros klausimams spręsti

J. Satkūnas

Darbo grupė WG 2C Požeminio vandens direktyvai 2006/118/EB įgyvendinti

R. Radienė

Lietuvos stratigrafijos komisija

J. Lazauskienė

J. Satkūnas

Įgaliotasis atstovas: Lietuvos standartizacijos tarybos technikos komitete LST TK 57 „Trąšos“

V. Gregorauskienė

Estijos mokslų akademijos žurnalo „Estonian Journal of Earth Sciences“ patarėjų taryba

J. Satkūnas

Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų akademijos, Geologijos ir geografijos instituto, Lietuvos geologijos tarnybos žurnalo „Geologija. Geografija“ redakcinė kolegija

J. Satkūnas

Lietuvos geologų sąjungos žurnalo „Geologijos akiračiai“ redakcinė kolegija

R. Guobytė

J. Satkūnas

Lietuvos geologų sąjungos taryba

A. Damušytė

INQA mokslo žurnalo „Quaternary International“ redakcinė komisija

J. Satkūnas

Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros institucijų atstovų (koordinatorių) informacijai grupė

J. Satkūnas

Projekto „Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų parengimas“ priežiūros komitetas

J. Arustienė

Projekto „Baseino valdymo plano požeminio vandens dalies Nemuno upių baseinų rajonui parengimas ir integravimas į bendrą valdymo planą“ priežiūros komitetas

R. Radienė

J. Arustienė

Konvencijos dėl tarptautinės reikšmės šlapžemių, ypač vandens paukščių buveinių (Ramsaro konvencija), nacionalinis komitetas

J. Satkūnas

Augalų apsaugos produktų registracijos patariamasis komitetas

V. Gregorauskienė

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro Mokslinė taryba

J. Satkūnas

Europos inovacijų partnerystės žaliavų srityje darbo grupė

A. Dumšienė

Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi avarijos grėsmės pašalinimo darbų koordinavimo ir priežiūros darbo grupė

J. Satkūnas

Mineralų gailės Europoje (Minerals Policy Guidance for Europe)

J. Satkūnas

Direktyvos 2000/60/EB dėl bendrosios vandens politikos įgyvendinimo komitetas

J. Arustienė

Europos Sąjungos Tarybos darbo grupės Dirvožemio saugos klausimų pogrupis

V. Gregorauskienė

Vandens kokybės klausimų pogrupis

J. Arustienė

Komunikato dėl skalūnų dujų pogrupis

J. Lazauskienė

Informaciją tvarko Indrė Virbickienė
tel. (8 5) 233 1535
el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.