Įmonių turinčių leidimus naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes patikrinimo planai
 
 
 
 
Įmonių turinčių leidimus atlikti inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą patikrinimo planai
 

 

Ūkio subjektų veiklos, susijusios su angliavandenilių išteklių naudojimu patikrinimo planai