Trumpa Lietuvos geologijos tarnybos istorija

Lietuvos geologijos tarnyba buvo įsteigta 1940 metais spalio 16 dieną, nors būtinybė ir prielaidos įkurti geologinių tyrimų tarnybą buvo susiformavusios jau gerokai anksčiau.
 
Nuo 1941 metų iki 1991 metų Lietuvos geologijos tarnyba ne kartą keitė savo pavadinimą, organizacinę struktūrą, priklausomybę, bet geologinio tyrimo darbai buvo vykdomi intensyviai ir kryptingai.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ir Aukščiausiosios Tarybos Atkuriamojo Seimo pritarimu 1991 metų kovo 11 dieną vietoj iki tol buvusių Geologijos darbų gamybinio susivienijimo ir Gamtos išteklių departamento įsteigta Valstybinė geologijos tarnyba. Naujojo modelio Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) pradėjo savo veiklą turėdama 15 etatų ir žemės gelmių naudojimo reguliavimo funkcijas. Valstybinius geologinius tyrimus atliko geologijos įmonės. Tuometinio tarnybos direktoriaus Gedimino Motuzos aktyvumo ir iniciatyvos dėka, geranoriškai padedant Norvegijos geologijos tarnybai, LGT buvo transformuojama į europietiško modelio nacionalinę geologinių tyrimų tarnybą, be žemės gelmių naudojimo reguliavimo, dar ir tiesiogiai vykdančią valstybei reikalingus geologinius tyrimus ir valdančią geologinės informacijos sistemą. Tai buvo racionalus sprendimas, leidęs vienoje organizacijoje sukaupti valstybiniams geologiniams tyrimams skiriamas biudžeto lėšas ir sutelkti profesionalius geologus.

Pagrindinės LGT darbo kryptys yra šios: valstybinių geologinių tyrimų organizavimas ir vykdymas, valstybinis žemės gelmių naudojimo reguliavimas ir kontrolė, valstybinės geologinės informacijos sistemos kūrimas ir duomenų kaupimas, tarptautinio bendradarbiavimo plėtimas. Lietuvos geologijos tarnyba nuo 1994 metų yra Europos geologijos tarnybų forumo (FOREGS) narė.

Visuomenės susirūpinimas aplinkos apsaugos problemomis, darnios plėtros koncepcijos diegimas kelia naujus reikalavimus ir geologiniams tyrimams. Lietuvos geologijos tarnyba aktyviai siekia prisidėti prie darnios plėtros, atitinkamai orientuodama taikomųjų tyrimų tikslus, operatyviai teikdama visuomenei duomenis apie žemės gelmes, teigiamas ir neigiamas jų savybes, tirdama ir prognozuodama geologinius procesus.

 

 

Informaciją tvarko Indrė Virbickienė
Tel: (8 5) 233 1535
Elektroninis paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.