2017 metų pranešimai spaudai

ico1 Gedimino kalno deformacijos 2017-12-21

ico1 Geopavojų mokymai Pietų Afrikos Respublikoje 2017-12-13

ico1 Šv. Barbora – kalnakasių globėja 2017-12-07

ico1 Baigtas geologinis kartografavimas M 1:50 000 Jiezno plote 2017-12-04

ico1 Lietuvos piliakalnių geologija 2017-12-01

ico1 Sapropelis – nauji tyrimai ir panaudojimo galimybės 2017-11-28

ico1 Gedimino kalno būklė 2017-11-13

ico1 Žemės drebėjimas Irake 2017-11-12

ico1 Gedimino kalno situacija 2017-11-07

ico1 Įrengiamas naujas naftos gręžinys Kudirkos telkinyje 2017-11-02

ico1 Parengta metodika Žemės gelmių geoterminės energijos išteklių vertinimui 2017-10-30

ico1 Gruntinio vandens lygio rugsėjo apžvalga 2017-10-27

ico1 Nepilotuojamų orlaivių bus tikrinami karjerai 2017-10-27

ico1 VII Geologinio paveldo diena 2017-10-18

ico1 Plėtojamas valstybinis geologinis kartografavimas 1:50 000 masteliu 2017-10-04

ico1 Aukso gavyba ir aplinka Witwaterstrande 2017-09-26

ico1 Estija atkuria nacionalinę geologijos tarnybą 2017-09-26

ico1 Naujos vertybės Rambyno RP m 2017-09-12

ico1  Gruntinio vandens lygio rugpjūčio mėnesio apžvalga 2017-09-11

ico1 Vanduo Lietuvą padalijo į dvi dalis 2017-09-08

ico1 VII-oji Geologinio paveldo diena 2017-09-07

ico1 Tolimesni Gedimino kalno pietrytinio šlaito tvarkymo veiksmai 2017-07-26

ico1 Pristatyti preliminarūs Gedimino kalno geofiziniai tyrimai 2017-07-13

ico1 Geofiziniai Gedimino kalno tyrimai 2017-06-21

ico1 Parengta Ca-Mg karbonatinių nuosėdinių uolienų mineraloginė klasifikacija 2017-06-19

ico1 Lietuvos ir Lenkijos geologinis piešinių konkursas 2017-06-07

ico1 Naujai įvertinti Pocių telkinio naftos ištekliai 2017-06-06

ico1 Lietuvos geologijos tarnyba registruoja branduolinius bandymus 2017-05-22

ico1 Afrikos geologijos tarnybų geomokslinių gebėjimų stiprinimas: Lietuvos indėlis 2017-05-17

ico1 Plečiasi mineralinio vandens gavyba 2017-05-09

ico1 Gedimino kalno piliakalnio šlaitų stebėsenos sistema (išplėtimas) 2017-05-08

ico1 Lietuvos geologų diena 2017-04-26

ico1 Medsėdžių plokščiakalvė 2017-04-12

ico1 Boras Lietuvos požeminiame ir geriamajame vandenyje 2017-03-24

ico1 Pasaulinei vandens dienai – Lietuvos hidrogeologijos atlasas 2017-03-21

ico1 Intensyvėja karstiniai procesai 2017-03-20

ico1 Žvyro ir smėlio gavyba 2017-03-13

ico1 Suskaičiuota dolomito gavyba 2017-03-10

ico1 Požeminiame vandenyje aptikta pesticidų 2017-03-09

ico1 Žemės drebėjimo pėdsakai netoli Vilniaus 2017-03-06

ico1 Gedimino kalno šlaitų tvarkymas 2017-03-03

ico1 Žemės gelmių informacijos centras 2017-03-01

ico1 Proveržis Aukštadvaryje 2017-02-22

ico1 Inventorizuoti juodligės židiniai 2017-02-21

ico1 Kūdrų radiniai 2017-02-15

ico1 Gedimino kalno stebėjimo sistema 2017-02-15

ico1 Klinties ir molio gavyba 2016 metais 2017-02-07

ico1 Lietuvos-Lenkijos konkursas 2017-02-01

ico1 Geriamojo vandens kokybė Lietuvos vandenvietėse 2017-01-31

ico1 ŽG išteklių ir savybių pažinimo augimas 2016 m 2017-01-30

ico1 Nauji geologinio paveldo objektai 2017-01-24

ico1 Naftos gavyba 2016 metais 2017-01-12

ico1 Gręžinių registravimas 2017-01-04

ico1 Naujametiniai fejerverkai žemės virpesių nesukėlė 2017-01-03

ico1 Apie neteisėtą grunto gavybą 2017-01-02

2016 metų pranešimai spaudai

ico1 Naudingųjų iškasenų žemėlapis 2016-12-27

ico1 Šv. Barbora – kalnakasių globėja 2016-12-02

ico1 Žemės drebėjimas centrinėje Italijoje 2016 10 26/30

ico1 Žemės drebėjimas centrinėje Italijoje 2016 10 27

ico1 Anykščių kraštas abipus Šventosios (VI-osios Geologinio paveldo dienos dalyvių akimis) 2016-09-27

ico1 2011–2015 metų Lietuvos seismologinio monitoringo rezultatai 2016-09-21

ico1 VI-oji Geologinio paveldo diena 2016-09-09

ico1 Lietuvos geologijos tarnyba užfiksavo Š. Korėjos branduolinį sprogdinimą 2016-09-09

ico1Afrikos geologiniai pavojai 2016-09-06

ico1 Žinia mineralų medžiotojams 2016-08-26

ico1Suderinti Europos jūrų geologiniai žemėlapiai 2016-08-19

ico1 Naftos gavybos 2016 metų pirmo pusmečio rezultatai 2016-08-12

ico1 Geologai ištyrė unikalų karjere aptiktą riedulį 2016-08-08

ico1 Pradėtas Lietuvos ir Latvijos pasienio požeminio vandens monitoringas 2016-08-04

ico1 Išleista Lietuvos geologijos tarnybos 2015 m. veiklos ataskaita 2016-08-03

ico1 3D skeneriu nustatytas riedulio dydis 2016-08-01

ico1 Telšių rajone aptiktas įspūdingo dydžio riedulys 2016-07-26

ico1 Lietuvos ir Lenkijos moksleivių konkursui - 10 metų! 2016-06-14

ico1 Knygos „Lietuvos šaltiniai ir versmės: Dzūkijos nacionalinis parkas“ pristatymas“ 2016-06-02

ico1 Požeminio vandens monitoringui-70 2016-05-16

ico1 Atkastas Utenos milžinas 2016-05-13

ico1 Sąvartynų įtaka požeminiam vandeniui 2016-04-29

ico1 Lietuvos geologai 1991 metų sausio įvykių sūkuriuose 2016–04–28

ico1 Geologai apie Telšių kalvų kilmę 2016-04-12

ico1 Ledonešio išdaigos 2016–04–06

ico1 Karstiniai pavojai Kirkilų kaime 2016–04–01

ico1 Gedimino kalno šlaitų tyrimai 2016-03-31

ico1Ištirta Kaukinės ežero kilmė 2016 03 25

ico1 Kovo 22 d. – Pasaulinė vandens diena 2016 03 21

ico1 Naujausi Lietuvos geologinio paveldo objektai 2016 03 18

ico1 Augalų apsaugos medžiagų tinkamumas geologiniu požiūriu 2016 03 14

ico1 Požeminio vandens gavyba 2015m 2016 03 09

ico1 Lietuvos Respublikos naudingųjų iškasenų gavyba 2015 m 2015 03 03

ico1 Geotermijos duomenų modulis 2016 02 29

ico1 Gedimino kalno šlaitų tyrimai skenuojančiu lazeriu 2016-02-25

ico1Lietuvos respublikos naudingųjų iškasenų gavyba 2015 m. 2016-02-25

ico1 Durpių gavyba Lietuvoje 2015m 2016 02 23

ico1Kuršių nerijos sapropelio gavybos galimybės 2016 02 15

ico1 Gedimino kalno šlaitų deformacijų prevencija 2016 02 12

ico1 Dolomito, klinties ir molio gavyba 2015m 2015 02 12

ico1 Ar Varėnos kraštas gali likti be geriamojo vandens 2016 02 10?

ico1 Stebimos Gedimino kalno šlaitų deformacijos 2016 02 08

ico1 Naujas Lietuvos seisminio pavojingumo žemėlapis 2016 02 04

ico1 10-asis jubiliejinis geologinis Lenkijos–Lietuvos piešinių konkursas 2016 01 28

ico1 Radialinis gręžimas – naujas efektyvus metodas 2016 01 28

ico1 Astravo AE galimas poveikis Vilniaus vandenvietėms 2016 01 25

ico1 Sekliosios geotermijos išteklių tyrimai 2016 01 20

ico1 Naftos ištekliai ir gavyba Lietuvoje 2015 2016 01 15

ico1 2015 registruota daugiau gręžinių 2016 01 13

ico1 Šiaurės Lietuvos karstinio rajono gipso tirpinimas 2015 m. padidėjo 2016 01 04

ico1 Sprogdinimą Š. Korėjoje užfiksavo Lietuvos geologijos tarnybos seisminės stotys 2016 01 06

 

2015 metų pranešimai spaudai

 

ico1 Nauji karstinių procesų tyrimo metodai 2015 12 22

ico1 Taršos židinių inventorizacija ir žemėlapis 2015 12 18

ico1 Nauja Lietuvos valstybinių geologinių tyrimų 2016–2020 m. programa „Geoenergetika ir saugi aplinka“ 2015 12 07

ico1 Šv. Barbora – kalnakasių globėja 2015 12 02

ico1 Geologiniai tyrimai požeminių erdvių naudojimui 2015 11 24

ico1 Geotechninių tyrimų rekomendacijos 2015 11 16

ico1 Šlaitų pastovumo vertinimas urbanizuotose teritorijose 2015 11 04

ico1 Žemės gelmių informacijos centro lauko riedulių ekspozicija 2015 10 30

ico1 Žemės drebėjimas šiaurės Afganistane 2015 m. spalio 26 d. 2015 10 26

ico1 Žemės drebėjimas pietų Urale 2015 m. spalio 18 d. 2015 10 20

ico1 Istorinė dujų gamyklų tarša 2015 10 19

ico1 Sudarytas Panevėžio skaitmeninės IG info rinkinys 2015 10 19

ico1 Tvenkinių ir kūdrų įrengimas 2015 10 13

ico1 Naftos žvalgybos, paieškos ir gavybos gręžinių daugėja 2015 10 05

ico1Parengtas Pažeistų teritorijų žemėlapis 2015 10 01

ico1 Geologinės žvalgybos darbų registravimas 2015 09 25

ico1 Projekto „Urbanizuotose vietovėse esančių užterštų teritorijų poveikio vertinimas“ rezultatai 2015 09 23

ico1 Jinami – žemės banga 2015 09 18

ico1 Žemės drebėjimas Čilėje 2015 09 16

ico1 V-oji geologinio paveldo diena Nalšios krašte 2015 09 04

ico1 Nacionalinis Lietuvos akmuo 2015 09 04

ico1 Lietuvos seismologinis monitoringas 2015 08 28

ico1Geoterminių gręžinių sistemos turi būti saugios 2015 08 28

ico1 Pažeistų žemių kontrolė 2015 08 24

ico1 Privaloma registruoti geologinės žvalgybos darbus 2015 08 21

ico1 2015 m. gruntinis vanduo senka labiau nei 2014 m. 2015 08 14

ico1 Kudirkos–Kybartų plote vykdomi naftos darbai 2015 08 14

ico1 Dėl netinkamai įrengtų gręžinių – požeminio vandens proveržiai 2015 08 13

ico1 Naftos ištekliai ir gavyba Lietuvoje 2015 m. I pusm. 2015 08 12

ico1 Naujų plotų geologinis kartografavimas 2015 08 11

ico1 Kaltinėnų plote atliktas angliavandenilių išteklių naudojimo SPAV 2015-08-03

ico1 Tiriami Lietuvos impaktiniai krateriai 2015-07-28

ico1 Žemės drebėjimas Kalifornijoje 2015-07-21

ico1 Išduotas pirmas leidimas naudoti geriamojo gėlo požeminio vandens išteklius 2015-07-17

ico1 Geologijos diena vaikams 2015-07-10

ico1 Angliavandenilių išteklių naudojimo Kaltinėnų plote naudojimo perspektyvos 2015-06-29

ico1 Geologai plečia bendradarbiavimą Šiaurės kryptimi 2015-06-26

ico1 Leidinys – studija „Cheminėmis medžiagomis užteršto grunto ir požeminio vandens valymo metodai“ 2015-06-22

ico1 Europos geologijos tarnybų asociacijos (EGS) misija Ukrainoje 2015-06-22

ico1 Pasaulio naudingųjų iškasenų gavyba 2015-06-17

ico1 Užterštų teritorijų tvarkymas 2015-06-16

ico1 Seminaras „Gėlo požeminio vandens panaudojimas geriamojo vandens tiekimui pavojingose situacijose“ 2015-06-10

ico1 Tvari lietuvių ir latvių geologų bičiulystė 2015-06-10

ico1 Tarptautinis moksleivių konkursas „Mūsų Žemė – praeityje, šiandien ir ateityje“ 2015-06-02

ico1 Tarptautinis hidrogeologų seminaras 2015-06-01

ico1 Nustatyti pažeidimai karjeruose 2015-05-26

ico1 Išleista Lietuvos geologijos tarnybos metinė ataskaita 2015-05-25

ico1 Naujų karstinių reiškinių inventorizavimas 2015-05-20

ico1 Nauja požeminio vandens leidimų išdavimo tvarka 2015-05-15

ico1 Nuo 2015 m. pradžios LGT išplėtė seismologinio monitoringo aprėptį 2015-05-13

ico1 Žemės drebėjimas Nepale 2015-05-12

ico1 Atsiranda galimybė geoterminių šildymo sistemų įrengimo lėšų kompensavimui2015-04-29

ico1 Žemės drebėjimas Nepale 2015-04-25

ico1 Lietuvos geologų diena 2015-04-24

ico1 Pažangūs grunto ir požeminio vandens valymo metodai 2015-04-16

ico1 Parengta Lietuvos kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių ir gavybos analizė 2015-04-09

ico1 Parengtas šaltinių ir versmių sąvadas 2015-04-09

ico1 Krantų ardymo procesų padariniai Lietuvos pajūryje 2015-04-07

ico1 Naujos angliavandenilių tendencijos Europos Sąjungoje 2015-04-07

ico1 Požeminio mineralinio vandens gavyba 2014 metais 2015–04–03

ico1 Pažeistų žemių inventorizacija 2015-03-24

ico1 Požeminio vandens naudojimas 2015–03–20

ico1 Požeminio vandens monitoringas Lietuvos–Baltarusijos pasienyje 2015–03–19

ico1 Lietuvos fosforitai – dar neišgaunama naudinga iškasena 2015–03–16

ico1 Nuošliaužų ir žemės paviršiaus svyravimai Europoje ir Lietuvoje 2015–03–12

ico1 Geologijos įmonių veiklos plėtra 2015–03–06

ico1 Dirvožemio sandarinimas – didėjanti problema Europoje 2015-03-05

ico1 Ūkio subjektai vykdo požeminio vandens monitoringą 2015-03-02

ico1 Žemės drebėjimas Ispanijoje 2015-02-23

ico1 Sapropelis – tyrimai ir naudojimo galimybės 2015–02–23

ico1 Valstybinis dirvožemio mintoringas 2015–02–23

ico1 Nauji karstiniai reiškiniai 2015–02–23

ico1 Auga naudingųjų iškasenų gavyba 2015–02–17

ico1 Dėl leidimų naudoti angliavandenilių išteklius 2015–02–11

ico1 Žemės drebėjimas Ukrainoje 2015-02-03

ico1 Kvarcinio smėlio ištekliai 2015-02-02

ico1 Urbanizuotų teritorijų geopavojų atlasas (PanGeo) 2015-02-02

ico1 Žemės gelmių registras 2015-01-26

ico1 Geologinės informacijos plėtra elektroninėje erdvėje 2015-01-26

ico1 Dėl informavimo apie hidraulinį ardymą ir naudojamas pavojingas medžiagas 2015-01-23

ico1 Buvusių pesticidų sandėlių 2009-2013 metais ekogeologinių tyrimų apžvalga 2015-01-19

ico1 Naftos ištekliai ir gavyba Lietuvoje 2014 metais 2015-01-19

ico1 Šilutės–Tauragės ploto tradicinių angliavandenilių (naftos) perspektyvos 2015-01-15

ico1 Naujas požeminio vandens proveržių žemėlapis 2015-01-12

ico1 Inžineriniai geologiniai duomenys saugiai statybai ir rekonstrukcijai 2015-01-12

ico1 9-asis geologinis Lenkijos–Lietuvos piešinių konkursas 2015-01-05